Publisert 02.09.2014
Miljødirektoratet

Sjå meir om rutiner for melding om bruk av kunstig lys og rundskriv frå Miljødirektoratet nest på sida til Landbruk og viltforvaltning under service og tenester. 

Publisert 01.09.2014
Naustrekkje, Stette.jpg

Kulturminnedagane blir markert i september kvart år og er den største felles feiringa av kulturarv i Europa.

Norges kulturvernforbund står for nasjonal marknadsføring og koordinering av Kulturminnedagane i Noreg.

Tema i år er Den store reisen – 200 års samfunnsutvikling.

Publisert 01.09.2014
005.JPG

Gamle Vågsbru er nyrestaurert, og det vil vi markere med ei kultursamling søndag 21. september.

Publisert 01.09.2014

Kulturveke i Skodje oppstod saman med Gomerhuset, og i år er det 5. gong for Kulturveke-arrangement.

Rammene i år er slik:

 

Publisert 29.08.2014

Frå tid til annan kjem det opp spørsmål om vi kan dele ut klasselister med namn på elevar og tilhøyrande foreldre med adresse og telefonnummer. Mange foreldre synes det er greitt å kunne kontakte andre foreldre av og til, og kanskje er dei på leit etter ein liten gutfante som ikkje er heimkomen til rett tid.....

Regelverket rundt dette er ganske liberalt. Skulen kan dele ut slike lister dersom ein fjernar sensitive ting som t.d. hemmelege telefonnummer.

Sjå elles denne linken til oppslag hjå Datatilsynet: 

https://www.datatilsynet.no/Sektor/Skole-barn-unge/Elevlister/

Publisert 28.08.2014
SFO-02

SFO er i utgangspunktet berre ope i 38 veker (skulevekene) gjennom skuleåret, men det er høve til å kjøpe SFO-plass i dei skulefrie veke også. Her får de tilbod om å kjøpe slik plass i haustferien – frå måndag 6. til fredag 10.oktober.

Påmeldingsfrist: Fredag 12.september.

Publisert 21.08.2014
Sjekk om dette er nok sand

Telefon til styrar Tone Fylling 70 24 48 1o. 

Publisert 18.08.2014

Skodje kommune ønsker forslag på kandidatar til eldsjelpris for 2014.

Forslaga skal vere grunngjevne.

Publisert 14.08.2014
Bussrute_man-fre_august2014

Det vert eit utvida busstilbod med timesrute gjennom sentrum heile dagen på vanlege kvardagar. Til saman 16 avgangar på kvardagar, og 6 på laurdagar.

Publisert 06.08.2014
Solnør Gaard Golfbane, hol nr 5.jpg

Den einaste 18 hols golfbana på Sunnmøre ventar både den erfarne og den nybakte golfspelar.


Golfklubben har plass til mange fleire medlemmer.

Ei golfrunde på Solnør Gaard har mange dimensjonar; trim, konkurranse, natur- og kulturopplevingar. 

Publisert 03.07.2014

Det faste planutvalet vedtok i møte 18.06.14, FPU-sak 37/14, å legge forslag til reguleringsplan for naustområde på del av gnr.48 bnr.24, ut til offentleg ettersyn.

Eventuelle merknader til saka skal sendast Skodje kommune, 6260 Skodje, innan 30.08.14.

 

Publisert 26.06.2014
Logo Sunnmøre Regionråd

Du finn meir her.

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: 964980454
Kontonr.
: 3910.23.89682
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: 09.00-15.00

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF

Skriftstørrelse

a - a - a