Kva skjer?

juli 2015
tyontofrla
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Komande hendingar
   
Publisert 03.07.2015

 
Frå 1. juli 2015 kan ein føre opp ei rekkje tiltak utan å søkje. Det nye regelverket skal gjere det enklare for deg å bygge på eigen eigedom.

Den som skal bygge har imidlertid sjølv ansvar for å sjekke at tiltaket ikkje kjem i strid med plan- og bygningslova, gjeldande planar som reguleringsplanar eller kommuneplanen og anna relevant lovverk som til dømes veglova.

Publisert 03.07.2015

I medhald av plan- og bygningslova §12-12 stadfesta Skodje kommunestyre, 30.06.15, reguleringsplan for Kallarhaugen.

Vedteken reguleringsplan legg til rette for utbygging av om lag 41 nye einebustadtomter, samt noko konsentrert busetnad på eit område på gnr.31 på Svorta. Totalt kan området utnyttast med inntil 68 bueiningar. Reguleringsplan legg vidare til rette for oppgradering av eksisterande kommunal veg til Jensvika, etablering av ny tilkomst med fortau, områder for grøntdrag, friområde og leikeareal.

Publisert 03.07.2015

Skodje kommunestyre vedtok i møte 30.06.15, reguleringsplan for Leite Steinbrot, sak 49/15.

Planområdet omfattar del av gnr. 51 bnr.3 på Øvste Leite. Godkjend reguleringsplan legg til rette for ei utviding av eksisterande uttaksområde vestover med ca. 100 meter. I tillegg til utviding av eksisterande steinbot, omfattar reguleringsplan  areal til lagring av lausmassar, areal til landbruksføremål og sikring m.m.

Publisert 30.06.2015

I oktober starter Kirkens SOS opp kurs for nye frivillige i Møre og Romsdal. For kursprogram sjå her (PDF, 31 kB)

Publisert 29.06.2015

 
Eigedomsskattelister for bustad- og fritidseigedomar, næringseigedomar samt verk og bruk, er lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset i tre veker frå tysdag 30. juni.

Heimelshavarar og eigarar vil få tilsendt skattesetel som viser takst og skatt.

Dersom det vert avdekt feil i listene, ønskjer vi tilbakemelding om om dette på e-post postmottak@skodje.kommune.no.

Eventuell klage på eigedomsskatten må setjast fram skriftleg innan seks veker frå skattelistene vert lagt ut, dvs. innan 11. august 2015.

Publisert 29.06.2015

Ordførarens tur som eigentleg skulle vere i dag er utsett til 24.08.2015 melder Friluftsrådet for Ålesund og omland.

Publisert 26.06.2015

Det faste planutvalet vedtok i møte 18.05.15, sak 45/15, å legge forslag til reguleringsplan for bustadområde på Nilsgarden ut til 2. gongs offentleg ettersyn på vilkår.

Planområdet ligg nord for fylkesveg 661 i Skodje sentrum, og har ein storleik på om lag 41 daa.

Eventuelle merknader til saka skal sendast Skodje kommune, 6260 Skodje, innan 10.08.15.

 

Publisert 24.06.2015

Skodje bibliotek har sommarstengt i vekene 27-28-29-30.

Siste opningsdag før ferien: Fredag 26. juni.

Første opningsdag etter ferien: Måndag 27. juli.

God sommar!

Publisert 23.06.2015

15. august vil ca. 400 000 innbyggjarar i til saman 59 kommunar i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal få kjernejournal.

Kjernejournal er ei ny elektronisk teneste. Ho samlar helseopplysningar, noko som er spesielt viktig dersom du får behov for akutt hjelp og får behandling ein stad du ikkje har vore før. Mellom anna blir det samla opplysningar om bruk av legemiddel og tidlegare sjukehusbesøk.

Publisert 22.06.2015

-Erfaring viser at mange benytter tradisjonen med sankthansbål til å kvitte seg med store mengder søppel. Det er ikke bare bålet som i seg selv kan være ulovlig, hva som brennes kan også være ulovlig, sier Tor Erik Skaar i Norsk brannvernforening.

Alle som planlegger å brenne sankthansbål, må sjekke hva som er tillatt. Dette varierer fra sted til sted. Sjekk din kommunes og ditt brannvesen sine hjemmesider for å få vite hvilke regler som gjelder der du bor. Husk også at et sankthansbål må ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.

-Før bålet tennes må man også sørge for å ha rikelig med slokkevann tilgjengelig, oppfordrer Skaar.

 

Publisert 15.06.2015

Mange er i år forsinka med våronna eller opplever dårlege vekstforhold på grunn av at det fortsatt er kaldt og vått i veret. For å få både produksjonstilskot og eventuelt erstatning for avlingsskader, er det eit krav at det er sådd. Er du berørt av problema må du melde frå til kommunen med ein gong. 

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: 964980454
Kontonr.
: 3910.23.89682
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Mån/tys/tor/fre: 09.00-14.00 Ons: 10.00-14.00

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a