Kva skjer?

august 2015
tyontofrla
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Komande hendingar
   
Publisert 27.07.2015
Bruktbuda

"Bruktbuda" ved Prestemarka åpen etter ferie. 

Publisert 16.07.2015

Mange har spørsmål knytt til kva som skjer i høve kommunereformen i Skodje kommune, og kva ei ny kommune vil innebere for den einskilde innbyggjar.

Under finn de svar på 12 vanlege spørsmål knytt til danning av ei ny kommune 

12 spørsmål om danning av ei ny kommune (PDF, 34 kB)

Meir informasjon om kommunereformen er å finne i venstre meny på heimesida.

Publisert 10.07.2015

På grunn av ferieavvikling vert ikkje postlistene oppdaterte dei neste fire vekene. Det har dei siste vekene vorte sjeldnare oppdatert enn vanleg, dette skyldast og ferieavvikling med påfølgjande låg bemanning. Vonar at alle har forståelse for dette.

Ønskjer alle ein fin sommarferie!

Publisert 06.07.2015

 
Frå 1. juli 2015 kan ein føre opp ei rekkje tiltak utan å søkje. Det nye regelverket skal gjere det enklare for deg å bygge på eigen eigedom.

Den som skal bygge har imidlertid sjølv ansvar for å sjekke at tiltaket ikkje kjem i strid med plan- og bygningslova, gjeldande planar som reguleringsplanar eller kommuneplanen og anna relevant lovverk som til dømes veglova.

Publisert 06.07.2015
FjordCadenza_logo_svartkvit

Årets Fjord Cadenza vert arrangert 6. - 9. august.

Hugs òg kunstutstillinga på Jentekolonien i same perioden.

Program for Fjord Cadenza 2015.

Publisert 03.07.2015

I medhald av plan- og bygningslova §12-12 stadfesta Skodje kommunestyre, 30.06.15, reguleringsplan for Kallarhaugen.

Vedteken reguleringsplan legg til rette for utbygging av om lag 41 nye einebustadtomter, samt noko konsentrert busetnad på eit område på gnr.31 på Svorta. Totalt kan området utnyttast med inntil 68 bueiningar. Reguleringsplan legg vidare til rette for oppgradering av eksisterande kommunal veg til Jensvika, etablering av ny tilkomst med fortau, områder for grøntdrag, friområde og leikeareal.

Publisert 03.07.2015

Skodje kommunestyre vedtok i møte 30.06.15, reguleringsplan for Leite Steinbrot, sak 49/15.

Planområdet omfattar del av gnr. 51 bnr.3 på Øvste Leite. Godkjend reguleringsplan legg til rette for ei utviding av eksisterande uttaksområde vestover med ca. 100 meter. I tillegg til utviding av eksisterande steinbot, omfattar reguleringsplan  areal til lagring av lausmassar, areal til landbruksføremål og sikring m.m.

Publisert 30.06.2015

I oktober starter Kirkens SOS opp kurs for nye frivillige i Møre og Romsdal. For kursprogram sjå her (PDF, 31 kB)

Publisert 29.06.2015

Ordførarens tur som eigentleg skulle vere i dag er utsett til 24.08.2015 melder Friluftsrådet for Ålesund og omland.

Publisert 26.06.2015

Det faste planutvalet vedtok i møte 18.05.15, sak 45/15, å legge forslag til reguleringsplan for bustadområde på Nilsgarden ut til 2. gongs offentleg ettersyn på vilkår.

Planområdet ligg nord for fylkesveg 661 i Skodje sentrum, og har ein storleik på om lag 41 daa.

Eventuelle merknader til saka skal sendast Skodje kommune, 6260 Skodje, innan 10.08.15.

 

Publisert 24.06.2015

Skodje bibliotek har sommarstengt i vekene 27-28-29-30.

Siste opningsdag før ferien: Fredag 26. juni.

Første opningsdag etter ferien: Måndag 27. juli.

God sommar!

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: 964980454
Kontonr.
: 3910.23.89682
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Mån/tys/tor/fre: 09.00-14.00 Ons: 10.00-14.00

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a