Kva skjer?

oktober 2014
tyontofrla
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Komande hendingar
   
Publisert 28.10.2014

 
Rådmannen har fått i oppdrag av kommunestyret å sende sak om skulestruktur ut på høyring.

Høyringsdokumentet vert sendt ut til alle som har organisasjonsmessig tilknytning til skule. Ellers vert alle interessentar og innbyggjarar via annonsering på kommunen si heimeside og i lokalavis inviterte til å kome med synspunkt knytt til framtidig skulestruktur.

Høyringsfrist: 16. november.

Publisert 28.10.2014

Måndag 27.oktober gjennomførte dei yngste elevane ved Skodje barneskule aksjonen «Jogg for Voi», og dei samla gjennom dette inn 8.725 kroner som no blir sendt til barn i Voi. Aksjonen var ein del av vennskapsveka til skulen, og elevane strekte altså ei vennskapshand heilt frå Skodje til samarbeidskommunen Voi i Kenya i denne veka.

Publisert 27.10.2014
Kommunestruktur,teikning

Tysdag 28. oktober samlast kommunestyret kl.17.00 til dialogmøte kring kommunereform.

I møtet vert det ein gjennomgang av forventningane til kommunane kring framdrift i prosessen. Før årsskiftet skal kommunane ha utarbeida ein framdriftsplan for god lokal prosess. Denne skal omhandle informasjonsstrategi, korleis involvere og skape medverknad, samt seie noko om kva som bør utgreiast nærmare for å kunne ta ei god avgjerd om kven Skodje kommune bør slå seg saman med.

Informasjon om framdrifta og aktivitetar knytt til arbeid med kommunereforma vil fortløpande bli lagt ut på heimesida vår.

Forventningsbrev til kommunane kring prosess.

 

Publisert 24.10.2014

Skodje kommunestyre vedtok reguleringsplan for sagbruk og lagerområde på del av gnr.48 bnr.1 - Stavset, K-sak 56/14.

Planområdet ligg sør for fylkesveg 107, på del av gnr.48 bnr.1 på Stavset. Vedteken reguleringsplan legg til rette for utvikling av ca. 9.4 daa til sagbruk- og lagerområde. Planområdet omfattar elles areal til m.a. private tilkomstvegar og landbruks-, natur og friluftsområde.

 

Publisert 24.10.2014

Skodje kommunestyre stadfesta reguleringsplan for naustområde på Honningdalsneset - del av gnr.7 bnr.1, i møte 14.10.14, K-sak 58/14.

Godkjend reguleringsplan legg til rette for utbygging av naustområde med tilhøyrande tilkomstveg, parkering og friareal ved Honningdalsvågen. 

Publisert 24.10.2014

Skodje kommunestyre stadfesta reguleringsplan for naustområde på del av gnr.48 bnr.24 – Stavset, i møte 14.10.14, K-sak 57/14.

Vedteken reguleringsplan legg til rette for utbygging av naustområde i  tilknyting til eksisterande Stavset hytte og rorbuområde og omfattar tiltak som naust og båtstø, område for uteopphald, tilkomst, parkering og friområde i sjø.

Publisert 20.10.2014
Bingsa.jpg

 Frå torsdag 16. oktober starta bingsa avfallsplass opp med utvida opningstider.

Til no har Bingsa stengt kl. 15 kvardagar, og berre hatt ope til kl. 18 torsdagar. No vert opningstidene utvida til kl. 16 kvardagar og til kl. 18 både tysdag og torsdag.

Publisert 17.10.2014
Heggebakksaga.jpg

Føremålet med kulturminneplanen er å arbeide fram ei oversikt over kulturmiljø og kulturminne i Skodje kommune både av lokal, regional og nasjonal verdi, og sikre at eit utval av desse blir bevart for framtida.

Publisert 17.10.2014

Kulturveke i Skodje oppstod saman med Gomerhuset, og i år er det 5. gong for Kulturveke-arrangement.

Rammene i år er slik:

 

Publisert 15.10.2014
TV-aksjonen 2014 - logo

Kjære innbyggjar i Skodje

Søndag 19. oktober er dagen for årets TV-aksjon: Reint vatn endrar alt!
 

Publisert 07.10.2014

Skodje kommune kunngjer med dette offentleg ettersyn av Handlingsprogram 2015 - 2019.

Handlingsprogrammet er tiltaksdelen av Kommunedelplan for fysisk aktivitet, og inneheld oversikt over prioriterte og uprioriterte tiltak dei neste 4 åra.

Kommunen kan gjennom langsiktig del og handlingsprogrammet arbeide målretta og vere delaktig i at nye prosjekt som styrker idrett, friluftsliv og anna fysisk aktivitet kan bli vurdert i høve til tilskott frå spelemidlar.

Framlegg til handlingsprogram 2015-2019, versjon dat 22.09.14

Saksutgreiing med vedtak i Det faste planutvalet 01.10.14

Publisert 22.09.2014

Det vart gjennomført Ungdata-undersøking på ungdomsskulen i Skodje før påske i 2014. Dette er ei undersøking som gir svar på mange spørsmål:

  • Kor fornøgde er ungdom med livet sitt og korleis likar dei seg på skulen, i fritida, med venane og i nærmiljøet?
  • Kva brukar ungdom tida si til når dei ikkje er på skulen? Kor mange er med i idrett og andre organiserte aktivitetar?
  • Korleis opplever dei unge foreldra sine?
  • Er det mange som blir mobba av jamaldra?
  • Kor mange av dei unge har erfaringar med alkohol, tobakk og narkotika? 
   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: 964980454
Kontonr.
: 3910.23.89682
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: 09.00-15.00

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF

Skriftstørrelse

a - a - a