Kva skjer?

februar 2015
tyontofrla
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
2324252627281
2345678
Komande hendingar
   
Publisert 26.02.2015

Vi har fått spørsmål om teksten til Skodjesongen, skriven av Knut Ytreberg og tonsett av Johan Slyngstad for om lag 100 år sidan.

Første verset lyder slik:

Skodje – Gomers kongesæte, med hans trauste kvilestad,

Fleire kjemper, djerve, mæte, her har stridt og sovna glad.

Her og der finst gamle minne, vitnar om deim utan ord,

Soga deira der vi finne, skrive inn i haug og jord.

 Skodjesongen - tekst og notar

Publisert 25.02.2015

Kan du tenke deg å vere tilkallingsvikar for kjøkkenet ved Skodje omsorgssenter? 

Vi søker etter ein person som kan vikariere ved sjukdom og ferieavvikling. Du kan gjerne vere ein sprek pensjonist

 

Søknadsfrist 22.03.15.

Publisert 24.02.2015

Skulekorpset  i dag består  av 8 blåsande musikarar og 2 på slagverk. Halvparten av desse er heilt nye og har spelt i mindre enn 2 år. Eldstemann går i 6 klasse. Vi oppfordra dei i bygda som har spelt i korps tidligere  til å bli med i korpset denne dagen slik det kan bli musikk i bygda på nasjonaldagen. I verste fall vert det ikkje korpsmusikk verken i toget, ved sjukeheimen eller under folkefesten.  Det korpset vi har i dag har vil nok kunne spele noko, men dei vil vere avhengig av gode støttespelarar på alle stemmer og instrument om dei skal kunne høyrast.

Vi satsar på nokre øvingar før 17 mai.  Vi øver kvar mandag klokka 18.15-19.30 på Gomerhuset.

Om nokon treng instrument så er lageret godt oppfylt med gode, spelbare instrument av alle typer.

 

Ta kontakt med Lill-Karin Øverås på tlf 41 58 47 69 for meir informasjon.

 

 

Publisert 20.02.2015
Vått og kjekt

Det kan no søkjast om plass i barnehagane i Skodje kommune med oppstart frå 15. august 2015.

Barnehagane det gjeld er: Skodje, Prestemarka, Stette, Valle og Plassebakken.

Søknadsfrist: 1. mars 2015.

Publisert 20.02.2015

Ordføraren inviterte inn næringslivet i Skodje til konferanse i samband med kommunereformprosessen. Hovudmålet var å få fram tankar knytt til kommunereforma og kommunen si rolle inn mot næringslivet. Under ligg linkar til presentasjonane som vart gitt og ei oppsummering av tankane som vart formidla.

 

Publisert 20.02.2015

Vi søkjer etter deg som er positiv, sjølvstendig, artbeidsvillig, stabil og reflektert. Du kan vere sjukepleiar, hjelpepleiar/fagarbeidar, sjukepleiestudent, elev i omsorgsfag, eller ufaglært.

Ferien vil i hovedsak bli avvikla i perioda 22.06. - 16.08

Søknadsfrist 15.03.15

Publisert 19.02.2015
R76.png

Skodje kommune varslar i medhald av  plan-og bygningslova §12-2, oppstart av reguleringsplanarbeid på gnr. 23 bnr.146, 193 og del av 7 med fleire. Planområdet ligg i Skodje sentrum. Storleiken på området er om lag  42 da. Arealet ligg i tilknyting til Skodje omsorgssenter og er avgrensa i sør av fylkesveg 661.

Reguleringsplan skal utarbeidast som områdeplan. Områdeplan er ei planform som primært nyttast av kommunen, m.a. for å legge rammer for vidare planlegging, utvikling og bygging. Kommunen kan gjennom områderegulering avklare hovudstrukturen i eit område, før det evt. utarbeidast detaljregulering for dei einskilde delområda.

Eventuelle innspel til planarbeidet skal vere skrifteleg, og rettast til Skodje kommune, innan 22.03.15.

Publisert 16.02.2015
SFO-11

1. mars er fristen for å søke sfo-plass skuleåret 2015-2016.

Du finn søknadsskjema og vedtekter for sfo på kommunen sine heimesider, eller gjennom desse linkane:

Søknadsskjema for sfo-plass  Vedtekter for sfo.

Alle dei tre barneskulane i kommunen har sfo-tilbod i dei 38 skulevekene. Sfo er steng fire veker i juli samt i juleferien og i påskeferien. I dei andre skulefrie vekene er sfo ved Skodje barneskule open for kjøp av dagar, og elevar frå alle dei tre barneskulane kan då søkje seg dit. Kommunen kunngjer andre fristar for å å søke sfo-plass i dei skulefrievekene.

Søknad kan sendast kommunen eller leverast på den aktuelle skulen.

 

Publisert 13.02.2015

"Matprat" som opprinneleg skulle halde til på Ørskog frivilligsentral er flytta til samfunnshuset på Sjøholt

Publisert 13.02.2015

Det bur no 17 flyktningar i Ørskog kommune og 6 flyktningar i Skodje kommune.

Flyktningane busette i Ørskog og Skodje inviterer alle Skodje –og Ørskogbygdera til «Matprat» på frivilligsentralen torsdag 19. februar klokka 18:00.

Her vil det bli servert somalisk, eritreisk og sudanesisk mat.

 

Publisert 10.02.2015

I samband med omorganiseringa og nedbemanninga i Skodje kommune har serrvicekontoret blitt avvikla og ei ny eining har blitt oppretta. Den nye stab/støtteavdelinga består av oppgåvene som tidlegare var knytt til økonomieininga og servicekontoret, men med ein sterkt redusert personalressurs. Dette inneber mellom anna at kontaktmulegheitene innbyggjarar og anna publikum har hatt med Skodje kommune vil bli endra.

I første omgang vil opningstida på sentralbord og rådhuset bli innskrenka. Dersom ein har avtale med saksbehandlarar, så vil det kunne skje utanom desse opningstidene.

Frå måndag 09.02.2015 vart det endra opningstider for sentralbord og ekspedisjon på Skodje rådhus.

Dei nye opningstidene er slik:

Måndag , tysdag, torsdag og fredag: 09.00 - 14.00

Onsdag: 10.00 - 14.00

Sentralbordet og døra er stengt i lunsjpausa frå 11.30 - 12.00 kvar dag.

 

Det vil bli sett inn ressursar på å oppdatere heimesida, slik det vil vere muleg å finne den informasjonen ein ønskjer der. Nyhende vil også bli lagt ut på Facebook.

 

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: 964980454
Kontonr.
: 3910.23.89682
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: 09.00-15.00

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a