Kva skjer?

mars 2015
tyontofrla
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Komande hendingar
   
Publisert 27.03.2015
logof.JPG

Skodje kommune opprettar 50% stilling som konsulent knytt til Storfjorden barnevern. I hovedsak får konsulenten følgjande oppgåver

  • Produksjon av tekstmalar i fagprogrammet Visma Familia
  • Økonomi. Remitering, kontering og fakturering og reknskapskontroll
  • Ansvar for post. Postregistrering, sortering og utsending av dokument
  • Ansvar for etablering av rutinar og iverksetting av direkte remitering
  • Ansvar for å oppdatere brevmalar i forhold til prosedyreendringar og lovendringar.
Publisert 27.03.2015

Storfjorden barnevern har inngått beredskapssamarbeid med Barnevernvakta i Ålesund på vegne av kommunene Skodje, Ørskog, Stordal og Norddal .

Barnevernvakta kan gi råd og rettleiing, og dei kan også vere med politiet på oppdrag for å sikre barna at barna blir tatt vare på.

Dersom det er barn som er i ein vanskeleg situasjon, t.d. utan omsorg, kan de kontakte Barnevernvakta i Ålesund. Dersom det er ein akutt situasjon skal de kontakte politiet.

 

Dersom det er behov for bistand frå barnevernstenesta etter kl 12.00 onsdag før skjærtorsdag må de ringe til: 

Direktenr til Barnevernvakta i Ålesund: 915 76 020

Telefonnummer til politiet: 02800 eller 112 (nødtelefon).

 

Alarmtelefonen for barn og unge 116111 er døgnbemanna og gratis rådgivingsteneste ved bekymring for barn eller om barn sjølv har behov for å snakke med nokon.

Publisert 26.03.2015
biblio_skodje_svart.jpg

Måndag 30. mars: Kl. 12.00 – 16.00

Tysdag 31. mars: Stengt

Onsdag 1. april: Stengt

 

God påske!

 

 

 

Publisert 25.03.2015
Takstmann Odd Vallestad

I samband med innføring av eigedomsskatt vert det gjennomført synfaring og taksering av ein del eigedomar denne våren. Dette gjeld i første omgang næringseigedomar. Etter påske vil fritidseigedomar og ein del andre eigedomar bli takserte.

I dei fleste tilfella vert takseringa gjort utan at eigar er til stades. Som ein del av takseringa vil alle eigedomar bli fotograferte.

Publisert 25.03.2015

Måndag og tysdag i påskeveka er det vanleg opningstid (09.00 - 14.00) på rådhuset.

Onsdag før skjærtorsdag (onsdag 1. april) er det stengt.

Ein del av dei tilsette tek fri desse dagane, så eventuelle møter bør vere avtalt på førehand.

Publisert 24.03.2015
Flott uteområde med ny bålpanne_small.jpg

Friluftsrådet for Ålesund og omland er eit interkommunalt samarbeidsorgan innan friluftsliv for kommunane Giske, Haram, Norddal, Skodje, Stordal, Sula, Vestnes, Ørskog og Ålesund.

Friluftsrådet vart starta i 1974.

Publisert 23.03.2015

Ikke alle barn kan bo hjemme. Over 10 500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag.  På Sunnmøre trenger vi 50 nye fosterhjem i år. Har du rom for en til?

 Fosterbarn er som alle andre barn, forskjellige. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

For barna handler det ofte om det mange tar for gitt. Å ha noen som hjelper til med leksene, som følger på fotballtrening og heier fra sidelinja. Noen som sier «god natt» og som gjør at du sover godt. Det handler om å føle seg trygg, og å vite at noen bryr seg.

Gode fosterforeldre finnes over alt. I store familier, små familier, flerkulturelle familier og blant slekt og venner. Fosterhjem er vanlige hjem med alminnelig hverdag og trygghet.

Er dette noe for deg og din familie? På våre nettsider www.fosterhjem.no får du svar på de fleste spørsmål. På kursene våre får du god innsikt i det å være fosterforelder og svar på om dette passer for deg.

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med oss i Fosterhjemsrekruttering Ålesund

Telefon: 466 17 300

E-post: Fosterheimstenesta.sunnmore@bufetat.no

Følg oss gjerne på Facebook:

Publisert 23.03.2015

Det faste planutvalet vedtok i møte 18.03.15, FPU – sak 22/15, å legge forslag til reguleringsendring for del av Digernes næringsområde, ut til offentleg ettersyn.

Planområdet ligg ved Digernes, nord for E39 og aust for FV 661. Føremålet med reguleringsendringa er i hovudsak å legge til rette for etablering av 9000 m2 til ikkje plasskrevjande detaljhandel. I tillegg er det gjort nokre mindre plantekniske endringar.

Saksdokumenta ligg vedlagt her. Eventuelle merknader til reguleringsforslaget skal vere skriftelege, og sendast Skodje kommune, 6260 Skodje, innan 05.05.15.

 

Publisert 23.03.2015

Ordførar og rådmann inviterer inn til folkemøte onsdag 25. mars kl. 19.00 på Gomerhuset.

Mål med kvelden er at flest muleg får informasjon om prosessen kommunen er i, og at innbyggarane sine innspel får komme fram. Refleksjonane som blir formidla vil bli nytta i den vidare prosessen.

Sjå invitasjon her (PDF, 161 kB)

Publisert 19.03.2015
Elevunderøkinga_10.trinn_2015_samanlikna_med_fylke_og_nasjon.png

Fredag 13.mars, vart resultata for Elevundersøkinga 2014 offentleggjort via Skoleporten. 10.trinnet ved Skodje ungdomsskule kjem i år svært godt ut. Samanlikna med både fylke og nasjon, scorar skulen over gjennomsnittet på nesten alle kategoriar.

Publisert 17.03.2015

 Grunna høgt sjukefråvær må NAV Storfjorden - Skodje redusere opningstida inntil vidare.

Opningstidene er: Måndag, onsdag og fredag  10.00 - 15.00

 

NAV kontaktsenter - tlf 5555 3333 er ope måndag - fredag 08.00 - 15.30  

Publisert 10.03.2015

 
Skodje kommune har teke i bruk eit nytt forsystem for kommunale avgifter. I samband overgang til det nye systemet kan det oppstå feil, og vi ber difor alle som har motteke faktura for kommunale avgifter om å kontrollere fakturaen.

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: 964980454
Kontonr.
: 3910.23.89682
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: 09.00-15.00

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a