Kva skjer?

april 2014
tyontofrla
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Komande hendingar
   
Publisert 14.04.2014
ÅRIM-logo

Restavfall:
Onsdag 16. april: Sone 2 + 3 (onsdags- og torsdagsruta)
Onsdag 30. april: Sone 2 + 3 (onsdags- og torsdagsruta)

Papir og plast:
Fredag 25. april: Sone 2


Sone 2: Frå Sparebanken Møre og vestover. Mauren, Stette, Engesetdalen og Fylling

Sone 3: Brusdal, Mørkeset, Innvika, Svorta og Glomset


Avfallet vil bli henta på andre dagar og tidspunkt enn normalt. Pass på at avfallet står godt synleg og klart til kl. 06.00, og at tilkomsten er god. Ta kontakt med ÅRIM dersom du har spørsmål.

Renovasjonskalender 2014

Publisert 14.04.2014
UMM 2014.jpg

UMM står for "Ungdom Med MOT" og 27.-28.mars blei 8 Skodje-ungdomar skolert saman med ungdom frå Skarbøvik og Blindheim ungdomsskuler. Skoleringa blei gjennomført på Gomerhuset og leda av informatørar frå kvar av ungdomsskulene. Spesielt takk til Ragnhild Aston Hoddevik for praktisk tilrettelegging desse dagane, og for foreldre som stilte med husrom for ungdomane frå Ålesund. Her er meir informasjon om MOT.

Publisert 10.04.2014

Skodje formannskap har delegert vedtaksmynde i namnesaker.

I formannskapssak 23/14 blei det gjort namnevedtak på vegar i alle bygdelag i kommunen.
Vegnamna skal brukast til å gi alle hus og hytter unike vegadresser.

Vedtak, kartvedlegg og orientering om klagerett følgjer under. 

Namnevedtak i formannskapet i sak 23/14 i møte 18.03.14.

Klagerett:

Etter § 10 i stadnamnlova er det  først og fremst lokale organisasjonar med tilknytning til namnet som har klagerett. Klageretten gjeld også for offentlege organ og verksemder som skal bruke det aktuelle namnet i tenesta.

Det er berre skrivemåten av adressenamn som kan påklagast, og ikkje sjølve namnevalet.

Ev. klage skal grunngjevast og sendast til postmottak@skodje.kommune.no, eller Skodje kommune, Rådhuset, 6260 Skodje.

Det er høve til å søke utsett iverksetjing av vedtaket til klagefristen er ute eller klaga er avgjort.

Klagefristen er 3 veker frå kunngjeringsdato! Med påskeferie og tid for kunngjering i lokal- og regionspressa, blir klagefristen sett til 10. mai.

Dersom klagaren ikkje får medhald av kommunen, skal saka sendast til Klagenemnda for stadnamnssaker. Klagenemndas vedtak er endeleg.

Publisert 09.04.2014
Classic Car Show

 

Les meir om Classic Car Show på heimesida til Storfjord Automobilklubb her 

Publisert 09.04.2014

Fredag 11.april arrangerar ungdomane i Ungdomsrådet "Vårball" for ungdomsskuleelevane. Dørane opner kl.20 og for dei som ikkje har kjøpt billett kan det gjøres ved inngangen. Det blir snacks å spise, underhaldning og dans fram til kl.24. Foreldrer til fleire av ungdomsrådsrepresentantane stiller som vakter.

Vi ønskjer alle ungdomar ein fin kveld!

Publisert 07.04.2014

Ordførar melder at følgjande 6 har søkt på stillinga:

 1. Torbjørn Strøm, juridisk rådgjevar ved Statens innkrevningssentral
 2. May-Helen Molvær Grimstad, kommunalsjef i Giske kommune
 3. Sindre Røsvik, konstituert rådmann i Giske kommune
 4. Bente Glomset Vikhagen, konstituert rådmann i Skodje kommune
 5. Gunnar Johnsen, miljøstrateg i Gnosjö kommune
 6. Bent Arild Grytten, rådmann i Hareid kommune
Publisert 04.04.2014
Honningdalsneset - plankart

Det faste planutvalet vedtok i møte 19.02.14, FPU-sak 11/14, å legge forslag til reguleringsplan for
naustområde på del av gnr.7 bnr.1, ut til offentleg ettersyn.
 
Føremålet med planarbeidet er tilrettelegging for naustområde med tilhøyrande tilkomstveg, parkering og
friareal.
 

Publisert 04.04.2014
Honningdalsvågen - plankart

Det faste planutvalet vedtok i møte 19.02.14, FPU-sak 4/14, å legge forslag til reguleringsplan for Honningdalsvågen, del av gnr.10 bnr.1 og 28, ut til offentleg ettersyn på vilkår.

Føremålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for aktivitets- og opphaldsareal ved sjøen for gjestane ved Storfjord Gjestehus og for ålmenta i Honningdalsvågen. Tiltaket vil inneber ei opprydding av området som til ein viss grad er opparbeidd frå før. 

Publisert 03.04.2014

17. mai er ein spesiell dag i Noreg. Då søkjer vi saman festkledde og høgtidssame og feirar at vi lever i eit flott land.

Demokratiet vårt er fundamentert på maktfordeling (lovgivande, utøvande og dømmande makt) og på folkesuverenitetsprinsippet (grunnlaget for all makt ligg i folket sjølv). Dette var viktige utgangspunkt for eidsvolsmennene når dei skreiv under Grunnlova 17. mai 1814.

Skodje kommune har kalla inn komiteleiarane i dei ulike krinsane til møte onsdag 9. april kl 18. Då vil vi drøfte om det er noko vi saman kan gjere for markere 200-årsjubileet for Grunnlova vår.

Komiteleiarane er:

Skodje:                      Renate Grande        

Valle:                         Kurt Andre Tysnes   

Engesetdal:              Roy Engeset            

Stette:                       Hilde Flø

Utvik/Mørkeset:        Frode Urkedal           

Publisert 02.04.2014
Solnør Gaard Golfbane, hol nr 5.jpg

Den einaste 18 hols golfbana på Sunnmøre ventar både den erfarne og den nybakte golfspelar.

Bana opnar 17.04.

Golfklubben har plass til mange fleire medlemmer.

Ei golfrunde på Solnør Gaard har mange dimensjonar; trim, konkurranse, natur- og kulturopplevingar. 

Publisert 02.04.2014
vannkrane.jpg

Mottatt melding kl 11.10.

Dersom nokon har skit eller mykje luft i røra, må dei berre la vatnet renne. 

Publisert 02.04.2014
Logo Grunnlovsjubileet 1814 -2014

  Kulturnett Møre og Romsdal melder at det er oppretta ein nettstad for ulike jubileumsarrangement i fylket:. http://1814mrfylke.no/

Basisartiklane som ligg på nettstaden er skrivne av historikarar, etnologar, konservatorar og kulturhistorikarar ved dei ulike kulturarvinstitusjonane i fylket.

Hovudmålgruppa er dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal, men nettstaden er og meint for alle innbyggjarane i fylket.

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: 964980454
Kontonr.
: 3910.23.89682
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: 09.00-15.00

Søk

Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss SkilleTegn
 • Lag PDF

Skriftstørrelse

a - a - a