Kva skjer?

juli 2014
tyontofrla
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Komande hendingar
   
Publisert 16.07.2014
FjordCadenza-logo

Vi har tjukke, flotte programhefte for årets Fjord Cadenza  liggande til publikum  i ekspedisjonen på rådhuset.

Der kan du sette deg meir inn i kva ein kan få sjå, høyre og oppleve i år.  

Billettar kan du bestille på www.gomerhuset.no eller billettelefon 466 51 225.

Publisert 04.07.2014

I medhald av plan- og bygningslova §12-12 stadfesta Skodje kommunestyre, 24.06.14:

Reguleringsplan for del av Honningdalsvågen – del av gnr.10 bnr.1 og 28, K-sak 41/14.

Godkjend reguleringsplan legg til rette for opparbeiding av område ved Honningdalsvågen til aktivitet og opphald.

Publisert 03.07.2014

Det faste planutvalet vedtok i møte 18.06.14, FPU-sak 37/14, å legge forslag til reguleringsplan for naustområde på del av gnr.48 bnr.24, ut til offentleg ettersyn.

Eventuelle merknader til saka skal sendast Skodje kommune, 6260 Skodje, innan 30.08.14.

 

Publisert 03.07.2014
navlogo

Skodje har stengt i veke 32.

Ordinær opningstid resten av sommaren, alle dager unntatt tysdag kl. 10 - 15.

Ørskog har stengt fredag i veke 31.

Ordinær opningstid resten av sommaren (Måndag, onsdag og fredag kl. 10 - 15.)

Stordal har stengt i veke 29,30 og 31.

Ordinær opningstid resten av sommaren (tysdag og torsdag kl. 10 - 15.)

Norddal har stengt i veke 31.

Ordinær opningstid resten av sommaren (måndag og onsdag kl. 10 - 15.)

NAV kontaktsenter er tilgjengeleg måndag - fredag kl. 08.00 - 15.30. tlf 55 55 33 33.

 

Publisert 01.07.2014
Barn

I veke 27 og 28 er helsestasjonen åpen tirsdagar og torsdagar.

I veke 31 er helsestasjonen heilt stengd.

Ellers normale åpningstider.

God sommar frå alle oss på helsestasjonen! 

Publisert 01.07.2014
Logo m_bilde_low.jpg

Siste opningsdag før ferien: Fredag 27. juni

Første opningsdag etter ferien: Måndag 28.juli

GOD SOMMAR

Publisert 26.06.2014
Logo Sunnmøre Regionråd

Du finn meir her.

Publisert 23.06.2014


Det faste planutvalet vedtok i møte 21.05.14, sak 27/14, å starte arbeidet med rullering av handlingsprogrammet til kommunedelplan for fysisk aktivitet 2015-2019.

Kommunen kan gjennom langsiktig del og handlingsprogrammet arbeide målretta for å legge til rette for nye prosjekt som styrker idrettslivet og friluftslivet. Gjennom handlingsprogrammet blir det opna for at nye prosjekt kan bli vurdert i høve tilskott frå spelemidlar.

Skodje kommune inviterer med dette idrettslag, foreiningar, brukarlag og andre interesseorganisasjonar til å melde tiltak og prosjekt til handlingsprogram for 2015-2019.

Nye innspel og eventuelle merknader til oppstarta planarbeid skal vere skriftelege, og sendast Skodje kommune, Rådhuset, 6260 Skodje.

Frist for innspel og merknader er sett til 15.08.14.

Skodje 28.05.14

Rådmannen

Saksprotokoll 27/14 for Det faste planutvalet i møte 21.05.14 

Utkast til handlingsprogram 2015-2019

Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2013-2025 

Publisert 23.06.2014
bilde_017.jpg


Fylkesmannen sin omsorgspris knytt til Omsorgsplan 2015 skal tildelast kvart år i perioden 2007 til og med 2014, som er planperioden for Omsorgsplan 2015. Prisen går til ein kommune eller ei kommunal tenesteeining for eit spesielt arbeid eller tiltak som har ført til betre omsorgstenester for brukarane.

Alle kan sende inn forslag til Omsorgsprisen 2014, om du er tilsett, pasient, pårørande, eller på anna vis har kjennskap til gode tiltak i kommunen.Det er viktig  at dei gode eksempla frå kommunane i Møre Og Romsdal blir lyfta fram, seier Fylkesmannen.

Publisert 20.06.2014

 
Kommunen opnar no for kontakt utanom kontortid, ved at ein kontaktar Skodje omsorgssenter, som vil formidle kontakt med heimesjukepleien ved behov.

Kontaktinformasjon:

I kontortida (måndag – fredag 08.00 – 15.30): 70 24 40 90 eller 70 24 40 92.

Utanom kontortida: Skodje omsorgssenter: 70 24 41 75


Ved akutt behov for hjelp må ein bruke trygghetsalarm eller henvende seg til lege / legevakt eller 113.

Publisert 19.06.2014

Fjord Cadenza startar i år 6. aug. kl. 19:00 med opningskonsert på Gomerhuset, Konsertsalen med Kaunas City Symphony Orchestra, Eli Kristin Hansveen, Anders Nilsson, Povilas Syrrist Gelgota, Rune Bergmann


Anders Nilsson og Povilas Syrrist-Gelgota er internasjonalt anerkjente musikarar som skal framføre Bruch sin vakre dobbeltkonsert for fiolin og bratsj. Årets festivalkomponist, Odd Johan Overøye skal også presenterast, og verket som skal framførast i opningskonserten heiter Treet. Opningskonserten avsluttar med den fantastiske niande symfonien til Antonin Dvorak, også kalla «Symfoni til den nye verda».

Les heile programmet her!

NB! Billettar til alle konsertar kan kjøpast på www.gomerhuset.no

Publisert 18.06.2014
ebok_applogo2.png

                          Nå kan du låne ebøker for nettbrett og smarttelefon på biblioteket.

Info. om korleis du lastar ned app og ebøker finn du her:

http://www.mr.fylkesbibl.no/admin/common/getImg.asp?FileId=1906

Ta kontakt med biblioteket om noko er uklart.

 

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: 964980454
Kontonr.
: 3910.23.89682
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: 09.00-15.00

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF

Skriftstørrelse

a - a - a