Skular og barnehagar i Skodje kommune

Skodje kommune har tre barneskular og ein ungdomsskule. Kommunen har god barnehagedekning, med fire kommunale og ein privat barnehage.

Sist endra 16.09.2015
Skodje ungdomsskule - Klikk for stort bilete Opningsfest for nye Skodje barnehage august 2008 - Klikk for stort bilete Valle skule og Valle barnehage - Klikk for stort bilete

Under finn de ein del felles informasjon om skular og barnehagar i kommunen.

 

 

Planar

Reglement

Skjema
NB: Dersom du har problem med utfylling av søknadsskjemaet - f.eks. manglande fødselsnummer - ta kontakt med servicekontoret, tlf. 70 24 40 00. 

Publisert 25.05.2012
Gipsa hånd


Alle grunnskuleelevar i Skodje er forsikra gjennom kollektiv ulykkesforsikring.

Erstatningssummen er avgrensa til 5G (ca.kr.400.000), men utbetaling vil variere med grad av invaliditet. Ved død er erstatningssummen sett til 1G.

Forsikringa gjeld på skulen i skuletida, på skuleveg og på arrangement og reiser/ ekskursjonar i skulen sin regi. Men dette er ikkje ei reiseforsikring som dekkjer skade på utstyr som f eks syklar, ho gjeld berre personskade.

   

Søk

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: 964980454
Kontonr.
: 3910.23.89682
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Mån/tys/tor/fre: 09.00-14.00 Ons: 10.00-14.00
Logg inn på fronter
Barnehagelova
Opplæringslova

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a