Skular og barnehagar i Skodje kommune

Oppvekstsenteret på StetteOppvekstsenteret på Stette

Skodje kommune har tre barneskular og ein ungdomsskule. Kommunen har god barnehagedekning, med tre kommunale og ein privat barnehage.

Sist endra 21.01.2014
Publisert 06.05.2009
Trivsel og læring

Søknadsfrist for hovudopptak ved barnehagane i Skodje er 1. mars.
Både nye søkjarar og dei som ønskjer endring av opphald må søkje elektronisk.

Dersom du treng hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med servicekontoret eller barnehagen.

Publisert 25.05.2012
Gipsa hånd

Alle grunnskuleelevar i Skodje er forsikra gjennom kollektiv ulykkesforsikring.

Erstatningssummen er avgrensa til 5G (ca.kr.400.000), men utbetaling vil variere med grad av invaliditet. Ved død er erstatningssummen sett til 1G.

Forsikringa gjeld på skulen i skuletida, på skuleveg og på arrangement og reiser/ ekskursjonar i skulen sin regi. Men dette er ikkje ei reiseforsikring som dekkjer skade på utstyr som f eks syklar, ho gjeld berre personskade.

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: 964980454
Kontonr.
: 3910.23.89682
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: 09.00-15.00

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF

Skriftstørrelse

a - a - a
Logg inn på fronter
Barnehagelova
Opplæringslova