Skular og barnehagar i Skodje kommune

Skodje kommune har tre barneskular og ein ungdomsskule. Kommunen har god barnehagedekning, med fire kommunale og ein privat barnehage.

Publisert 25.05.2012
Gipsa hånd


Alle grunnskuleelevar i Skodje er forsikra gjennom kollektiv ulykkesforsikring.

Erstatningssummen er avgrensa til 5G (ca.kr.400.000), men utbetaling vil variere med grad av invaliditet. Ved død er erstatningssummen sett til 1G.

Forsikringa gjeld på skulen i skuletida, på skuleveg og på arrangement og reiser/ ekskursjonar i skulen sin regi. Men dette er ikkje ei reiseforsikring som dekkjer skade på utstyr som f eks syklar, ho gjeld berre personskade.

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: 964980454
Kontonr.
: 3910.23.89682
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: 09.00-15.00

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Logg inn på fronter
Barnehagelova
Opplæringslova