Veganlegg
Utstyr til kantslått

Det kommunale vegnettet

Teknisk avdeling har ansvar for utbygging og drift av det kommunale vegnettet. Kvart år skal formannskapet vedta asfalteringsprogram for perioden.

Ansvar for veg og trafikktrygging, vatn, avløp og renovasjon
AnsvarlegTittelTelefon
Magnar KvalvikAvd. ingeniør70 24 40 43
Sist endra 30.09.2009
Veg og trafikktrygging
Publisert 20.12.2010

Teknisk avdeling administrerer vintervedlikehaldet med brøyting og strøing. Skodje kommune inngår avtalar med private entreprenørar som utfører arbeidet.

Fylkesvegar
Fylkesvegane i Skodje kommune, er det Statens vegvesen som har ansvaret for når det gjeld brøyting og anna vedlikehald.

Dette gjeld:
Fv nr. 104: Ørskog grense - Skodjevåg (Furlia)
Fv nr: 106: Skodje  -Haram Grense (Engesetdal)
Fv nr. 107: Stette - Ålesund Grense (Mot Ellingsøya)
Fv nr. 110: Digernes X661 - Ålesund Grense, (Innvika/ Mørkeset)
Fv nr. 111: Vestre Brusdal - Ålesund grense(Gamlevegen i Brusdalen)

Publisert 04.09.2009

Skodje kommune har eigen trafikktryggingsplan, som vart godkjend i 2002.

Trafikktryggingsplan for Skodje kommune for perioden 2002-2005(2013)finn du her. (PDF, 247 kB)

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: 964980454
Kontonr.
: 3910.23.89682
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: 09.00-15.00
Statens vegvesen
Lover og forskrifter

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a