Kva skjer?

mai 2016
tyontofrla
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Komande hendingar
   
Publisert 03.05.2016

Frigjeringsdagen og Veterandagen 8. mai 2016 blir markert i kultursalen på Gomerhuset frå kl 1630.

Krigsveteranar skal fortelje, og Ørskog Allspelorkester med songsolistar skal stå for song og musikk.

Initiativtakar og programleiar er Kjell Opsal.

Fullstendig program her (PDF, 12 MB).

Publisert 03.05.2016

Fredag 3. juni blir nord-sør-samarbeid sett på dagsorden.

Det skal haldast årsmøte i NSP-Aid, det blir U-landsseminar og stor veldedighetskonsert.

Fullstendig program finn du her (PDF, 722 kB) 

Publisert 29.04.2016

I medhald av plan- og bygningslova §12-12 stadfesta Skodje kommunestyre, 20.04.16, reguleringsplan for Fv 656 Hp 01 Valle - Jovikhaugen, K-sak 44/16.

Vedteken reguleringsplan legg til rette for utbygging av ny gang- og sykkelveg på ei strekning av om lag 1 km av fylkesveg 656 med planfri kryssing(undergang) ved Granvegen. Målsetjinga med prosjektet er at tiltaket samla sett skal gi betre trafikktryggleik, noko som m.a. inneber betra framkomst og sikkerheit for gåande, syklande og alle trafikantgrupper, samt ivaretaking av menneske og bumiljø på ein miljøvenleg måte.

 

Publisert 27.04.2016
Stikk-ut.jpg

1. mai er det klart for ny Stikk UT!-sesong, som varer til 31. oktober.

Det er tre nye Stikk-ut-turmål i Skodje kommune i år; Nihusen, Apalviksætra og lysløypa i Skodje sentrum.

Auke også i dei andre kommunane gjer at  det kan veljast mellom 119 varierte turar i Giske, Haram, Sula, Ålesund, Skodje, Ørskog, Vestnes, Norddal og Stordal.

 

 

Publisert 26.04.2016
NN2000_høgdeendring_Noregskart.png

Skodje kommune har innført det nye høgdesystemet NN2000. Det nye høgdesystemet erstattar det gamle systemet NN1954.

Dette har lite å seie for dei fleste, men kan ha betydning for utbyggjarar, arkitektar, entreprenørar og landmålarar som brukar kartdata frå - eller skal levere kartdata til - kommunen.

Publisert 22.04.2016
Innovasjonsforum Haram

Haram inviterte til idé-dugnad for å betre arbeidet med språkopplæring og integrering av innvandrarar. Deltakarane var ei blanding av folk frå ulike kommunale etatar som arbeider med dette, politikarar, Haram næringslag, frivillige lag og representantar frå innvandrarane.

Publisert 22.04.2016
Sæterhus

Møre og Romsdal er i landstoppen i forhold til å ta i bruk dyrka jord til andre formål. Berre i løpet av dei siste åra er dyrka jord på storleik med 380 fotballbaner tatt i bruk til andre formål enn jordbruk på Nordvestlandet.

Dette er bakteppet når vi inviterer til Jordvernkonferanse (PDF, 243 kB) på Gjermundnes vidaregåande skule i Vestnes laurdag 21.mai.

Publisert 20.04.2016
Arbeidsgruppe for demensomsorg pr 19.04.2016.jpg

Nytt spannande prosjekt i gong, der ein skal sjå på korleis ein skal utvikle demensomsorga i kommunen. Første møtet var i går 19.04.16.

Arbeidsgruppa er noko utradisjonelt samansett og har medlemmar som representerer pårørande, politikarar, tilsette og administrasjonen. Vi har tru på at dette vil gje eit godt sluttprodukt og ønskjer gruppa lukke til med arbeidet.

Publisert 15.04.2016
Ungt entreprenørskap 4 trinn Skodje barneskule ordførarbesøk april 2016.JPG

Eit av dei trivelege (og krevjande) oppdraga ein ordførar har. Eg har denne veka vore med på to økter i lag med  fjerdeklassen på Skodje Barneskule. Det var stor stas og mykje energi i klassa og høgdepunktet var då eg delte ut diplom for deltaking siste dagen. Elles var dette eit interessant program som eg trur alle lærte ein god del av.

Publisert 11.04.2016
Hundeavfall

Skodje kommune har blitt oppmoda om å minne hundeeigarar om å plukke opp avføringa etter hunden.

Vi ber om at dei som går tur med hund, tek ansvar og gjer seg nytte av  posar beregna til formålet. 


Hundeluftarane må og sjå til at at posane kjem dit dei skal, ikkje på kanten av vegbana, eller lagt i ei buske, under tre, eller anna.

 

Publisert 08.04.2016
Oversiktskart - evakueringssoner Åkneset

Alle dei ti involverte kommunane sender i desse dagar ut brev til eigarar av bustader/fritidsbustader og næringsdrivande i evakueringssona for eit fjellskred frå Åkneset og Hegguraksla, der Åkneset er det fjellet som vil kunne ramme delar av Skodje kommune.

Dette blir gjort som eit ledd i arbeidet med å revidere planverket knytt til fjellskred. Ein ønskjer å sikre at alle det gjeld, er kjent med at dei ligg innanfor evakueringssona.

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: 964980454
Kontonr.
: 3910.23.89682
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr 9-14. Ons 10-14. Beredskapstlf. teknisk: 99 29 66 35

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a