Kva skjer?

mars 2017
tyontofrla
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Komande hendingar
   
Publisert 27.03.2017

Deltaking i friluftslivsliv og eigenorganisert trening har fått auka betydning for folkehelsa blant vaksne, mens færre deltar i organisert idrett og bruker idrettsanlegg.
Rapporten «Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet» av Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss skildrar og analyserer utviklinga av sjølvrapportert fysisk aktivitet hos vaksne nordmenn i perioden 1985-2015. Rapporten gir ei oversikt over endringar i bruk av idrettsanlegg for perioden 1999–2015, og ser på ulikskapar i fysisk aktivitet knytta til kjønn, alder, inntekt, yrke, utdannelse etc. 

Publisert 24.03.2017
Idedugnad.JPG

Rundt 40 personar sette seg saman på Gomerhuset for å tenkje kreativt om korleis vi saman kan gjere skodjebygdene til endå betre plassar å bu og trivast.

Etter diskusjon i seks grupper kom det fram forslag til mange gode tiltak. Referata følgjer under.

Det blei i møtet sett ned ei referansegruppe som skal vere med og stake ut vegen vidare.

Kva for tiltak kan vi setje ut i livet straks? Kva tiltak treng vi meir tid på?

Referansegruppa som blei valt: Jeanett Kristiansen, Lillian Keiseraas, Hallgeir Øvrebust, Mariann Ødegård, Mari Støhle Schjelderup og Lennart Floyd Berge. 

Referat 1 (PDF, 163 kB) Referat 2 (PDF, 161 kB) Referat 3 (PDF, 156 kB) Referat 4 (PDF, 119 kB) Referat 5 (PDF, 136 kB) Referat 6 (PDF, 172 kB)

Publisert 21.03.2017
Kart legevakta 21.03.2017.png

Ålesund lokalmedisinske senter - legevakta - og overgrepsmottaket flyttar i nye lokaler. Dei nye lokala ligg på vestsida av Ålesund sjukehus.

Innkøyring til legevakta vil no vere i frå Borgundfjordvegen.

Publisert 20.03.2017
Bilde KSstreaming 21.03.2017.JPG

Det er mogleg å følge med i arbeidet som blir gjort med kommunereformen. KS streamar og lagrar seminara dei held for kommunane. Det neste er i morgon, 21. mars.

 

Publisert 20.03.2017
Arbeid i gruppe 13.03.2017.JPG

Den nye kommunen skal ikkje berre bli ein samanslåing av kommunar, nye Ålesund vil ta med seg det beste frå alle og bli ein betre kommune. 

Publisert 18.03.2017

9.trinnet ved Skodje ungdomsskule, skal arrangere Innovasjonscamp (Gründercamp) i veka før påske - og treng fleire oppdragsgivarar.

Er du eller bedrifta di interessert i å delta? 

Ta kontakt med skulen v/rådgjevar Ingrid Berg Skodje  eller teamleiar Trond Kjelstadli

Publisert 17.03.2017
Nye Ålesund kommunevåpen - alle 4.jpg

 Mads Solberg har takka ja til prosjektstillinga for å utvikle nærdemokratiet i nye Ålesund kommune. Målet er å ha eit levande lokaldemokrati og sikre medverknad for lokalpolitikarane og innbyggarane i alle delar av den nye kommunen.

Publisert 15.03.2017
SMIL-løe

SMIL midlar skal gå til ulike tiltak i landbruket sitt kulturlandskap.

Publisert 10.03.2017

På oppdrag frå Skodje kommune gjennomfører forskingsinstituttet NOVA ved Høgskulen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region midt-Norge (KoRus Midt-Norge) ei kart­legging av viktige sider ved livsstilen og levekåra til ungdom i kommunen.

Undersøkinga går føre seg i veke 13, og det tek om lag éin time å svare på alle spørsmåla. Ungdomane vel sjølve om dei vil vere med på undersøkinga.

Føremålet med undersøkinga er å få meir kunnskap om korleis det er å vere tenåring i Skodje. Resultata skal bli brukt som grunnlag for ungdomspolitikken i åra som kjem, og til å vurdere satsingsområde i det førebyggjande ungdomsarbeidet.

Målet er å få informasjon som kan bli brukt til å betre oppvekstmiljøet i kommunen.

 

Publisert 09.03.2017

Skodje formannskap gjorde i møte 08.03.17, sak 23/17, slikt vedtak:

1.
Vegnettet på Skodjereite får status som adresseparsell, og blir gitt namnet Reitane.
2.
Regulert hyttefelt mellom Steinsetsætra og Mevatnet får status som adresseparsell, og blir gitt namnet Mevatnet hyttegrend.


Eventuell klage på vedtaket kan sendast postmottak@skodje.kommune.no innan 24.04.17

Møteprotokoll sak 23/17 (DOCX, 59 kB)

 

Publisert 24.02.2017
Vått og kjekt

Skodje kommune har samordna opptak for dei fem barnehagane i kommunen Skodje, Prestemarka, Stette, Valle og Plassebakken.

Fristen for å søkje barnehageplass ved hovudopptak for komande barnehageår, med oppstart 15.august er: 1. mars 2017.

Ved ledig kapasitet vert nye søknader handsama fortløpande.

Publisert 13.02.2017

Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal er Skodje kommune sitt arkivdepot. Det vil seie at det er her arkiv som er avslutta og ute av administrativt bruk vert avlevert for bevaring. Dei har no laga ein spanande artikkel som er skriven med utgangspunkt i ein protokoll avlevert frå Skodje kommune.

Artikkelen finn du her

God lesing!

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: (fakturaadr. EHF) 964980454
Kontonr.
: 3910.23.89682
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr 9-14. Ons 10-14. Beredskapstlf. teknisk: 99 29 66 35

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a

Galleri