Kva skjer?

oktober 2017
tyontofrla
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Komande hendingar
   
Publisert 19.10.2017

Laur 21.10. kl 13-15: Internasjonal kafe på Gomerhuset.

Søn 22.10. kl 18: Handballkamp i idrettshallen på Gomerhuset

Tys 24.10. kl 19: Strikkekveld på biblioteket, Gomerhuset

Ons 25.10. kl 17: «Syng med oss» på Skodje omsorgssenter, med Asgeir Berg, trekkspel, og Thor Ivar Forsland, song.

Tors 26.10. kl 18: Seniortreff i kultursalen på Gomerhuset. Med m.a. Olav Stedje.

Fre 27.10. kl 1830-2200: Ungdomskveld på Gomerhuset, frå 7. trinn og oppover.

Laur 28.10. kl 1330: Teater for barn frå 3 år og oppover på Skodje bibliotek, Gomerhuset.

Laur 28.10. kl 1230-1530: Tre handballkampar i idrettshallen på Gomerhuset

Laur 28.10. kl 1730-2030: Halloweenfest 1.-4. klasse på Fagerheim

Søn 29.10. kl 13-16: To handballkampar i idrettshallen på Gomerhuset

Søn 29.10. kl 16: Haustkonsert i kultursalen på Gomerhuset. Tildeling av kultur- og eldsjelpris.

Meir om arrangementa (PDF, 2 MB)

Publisert 18.10.2017
Influensa

Årets influensavaksine er venta i midten av veke 43. Skodje Helsesenter vil ha ein vaksinasjonskveld torsdag 26.10.17 mellom kl.16.30 og 19.00.

I Noreg varer influensasesongen vanlegvis frå november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å ha eit så godt vern som mogleg.

Influensavaksine blir tilrådd til alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester, personar med hjarte- og lungesjukdom, nyre- eller leversvikt, enkelte nevrologiske tilstandar, svekt immunforsvar og personar med sterk overvekt (BMI over 40).

Alle i målgruppa er velkomne.

Publisert 16.10.2017

Skodje kommune har 2 ledige bustader i Ådalsbakken, og 1 ledig bustad i Vangen. Alle har 1 soverom.

Ta kontakt med Skodje kommune for meir informasjon.

Elektronisk søknad (krev innlogging via MinID, BankID e.l.)

Søknadsfrist: 25. oktober 2017.

Publisert 13.10.2017

Fritidsbåtar under 15 fot kan leverast til ÅRIM sine miljøstasjonar. Det er gratis å levere, og du kan søkje Miljødirektoratet om å få utbetalt kr 1 000,- i pant for levering. Motor må vere avmontert ved levering.

Publisert 29.09.2017

Skodje kommune gjer med dette kjent at Handlingsprogram for fysisk aktivitet 2018 – 2021, er lagt ut til offentleg høyring.

Innspel og merknader til handlingsplanen skal vere skriftelege, og sendast på epost til magne.fylling@skodje.kommune.no, eller i brev til Skodje kommune, Rådhuset, 6260 Skodje, innan 10.11.17.

Det er råd å melde inn nye spelemiddelprosjekt til handlingsprogrammet i denne høyringsperioden.

Handlingsprogram for fysisk aktivitet 2018-2021 (PDF, 629 kB)

Saksutgreiing til Det faste planutvalet om handlingsprogrammet (PDF, 541 kB)

Publisert 22.09.2017
Barn med hjelpetiltak

Fosterforeldre har tilbod om å delta på ulike kurs om fosterheimrolla. Storfjorden barnevern minner om PRIDE-kurs for slekt og nettverk  21.og 22.10.17, og Videreoppplæring for fosterheimar til Ungdom 28.10.17. Kursa er på Parken Hotell i Ålesund.

Kursa er gratis. Elektronisk påmelding : https://www.bufdir.no/Fosterhjem/Alle_kontorer/Alesund/

Publisert 01.09.2017

Skodje namnenemd vedtok i møte 31.08.17 å starte namnesak for fire adresseparsellar i Skodje kommune – på Svortahaugen, og i planområda Gyrihaugen i Utvika, Storbakken i Skodje sentrum og soningssenter på Digernes.

Publisert 14.06.2017

Mange har etterspurt ei oversikt over frivillege lag i kommunen vår.

Vi presenterer no ei liste med namn på lag, leiar, telefonnummer og epostadresse.

Nokre lag har også heimeside og facebookside.

Liste over frivillege lag i Skodje kommune. (PDF, 28 kB)

Publisert 01.06.2017
RoomMate.jpg

Velferdsteknologi er eit nasjonalt satsingsområde. Målet med innføring er å gi auka tryggleik,  betre mestring og/eller større fridom for den einskilde tenestemottakar. Teknologien skal ikkje først og fremst spare pengar eller erstatte «dei varme hendene», men vere eit utfyllande tillegg, tilpassa behova til den einskilde

Publisert 10.05.2017
inkludering-og-mangfold[1].jpg

Skodje kommune er ein av 3 kommunar i Møre og Romsdal som får vere med i første pulje i  den landsdekkande kompetansehevinga «Inkluderande barnehage- og skulemiljø».  Satsinga er styrt av Utdanningsdirektoratet og prosjektet i Skodje vil ha ei ramme på to heile barnehage- og skuleår (2017 – 2019).

Som start på prosjektet har kommunen invitert alle tilsette i skule, barnehage,  PPT, barnevern , kulturavdeling, helsestasjon, medlemmar i FAU/SU, elevråd, MOT, kommunestyre og representerer frå frivillige lag som arbeider med barn og unge til oppstartssamling i Gomerhuset torsdag 11.05. kl 18.00.  Dette arrangementet er meint for særskilt inviterte, men kommunen har planer om andre arrangement seinare i prosjektperioden som vil vere ope for alle.

Publisert 20.04.2017

Fylkesmannen kan løyve tilskot til praktisk retta kunnskapsutvikling, utgreiingar og informasjonstiltak som gjer at vi kan nå måla i programmet. Innafor dei nasjonale rammene har vi prioritert fylgjande tema for Møre og Romsdal i 2017:

 • Robust matproduksjon med tanke på endra klima og overvintring
 • Lagring og handtering av husdyrgjødsel og biorest frå biogassanlegg
 • Grøfting og hydroteknikk
 • Klimagassutslepp frâ jordbruket og tiltak for å redusere utslepp av lystgass og metan
 • Energieffektivisering


Desse kan søkje om tilskot:

 • Fag- eller naeringsorganisasjonar
 • Kompetansebedrifter, utgreiings- og forskningsmiljø
 • Forvaltningsorgan som arbeider for betre miljøpraksis
 • Føretak

Søknadsskjema

Fylkesmannen ønskjer søknader med kostnadsoverslag og fínansieringsplan innan 15. mai 2017.

Send søknaden til Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Magna Bergem, Postboks 2520,

6404 Molde

eller som e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no

Publisert 19.04.2017
Vi vil fram - Terminalen 27 april 2017

Korleis er din reiseveg? Kva ønskjer du av kollektivtilbodet i kommunen og kommunane rundt? Vi vil høyre di stemme og gjerne sjå deg på Terminalen i Ålesund 27. april.

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: (fakturaadr. EHF) 964980454
Kontonr.
: 4212.23.24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr 9-14. Ons 10-14. Beredskapstlf. teknisk: 99 29 66 35

Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a

Galleri