Kva skjer?

november 2015
tyontofrla
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Komande hendingar
   
Publisert 23.11.2015
Sunnmøre sonings- og kompetansesenter - kart

Det blir med dette varsla oppstart av detaljreguleringsplan med konsekvensutgreiing, og offentleg ettersyn av planprogram for Sunnmøre sonings- og kompetansesenter på Digernes.

Publisert 13.11.2015
Per Løkkeborg

19.oktober 2015 byrja Per Løkkeborg i stillinga som einingsleiar for helse og omsorg. Eininga omfattar Skodje helsesenter, omsorgssenter og heimebasert omsorg.

Per har grunnutdanning som fysioterapeut, og har teke to leiarutdanningar etter det.  Han kjem frå arbeid i Sula kommune, der han har vore i ulike leiarstillingar de seinaste 25 åra.  

Vi ønskjer Per Løkkeborg hjarteleg velkomen som medarbeidar i Skodje kommune!  

 

Publisert 12.11.2015
logo_storfjorden_barnevern.jpg

 Storfjorden barnevern har ledig stilling i kortidsvikariat og engasjement

- Vikariat for barnevernkonsulent i 100% stilling frå dags dato til 30.04.16. Det kan vere rom for forlenging i delar av stillinga etter dette.

- Engasjement som tiltakskonsulent. Varierande arbeidsmengd. Timebaserte oppdrag knytt til enkeltvedtak rundt barn i familiar.

Publisert 12.11.2015

Avtroppande ordførar Terje Vadset ønska velkommen då Skodje sogelag og Skodje kommune inviterte til bruvandring i Skodjestraumen søndag 18. okt kl 13.

På førehand var det kunngjort at det ville bli fortalt historier om både byggeprosess og bruk.

Arnold Hoddevik frå Skodje fotoklubb tok mange flotte bilete under vandringa.

Publisert 10.11.2015
Valle-Jovikhaugen

Det faste planutvalet i Skodje kommune har i møte 14.10.2015 vedteke å leggje reguleringsplan for fylkesveg 656 Valle-Jovikhaugen, sak 72/15, ut til offentleg ettersyn. Vedtaket er gjort med heimel i plan- og bygningslova § 12-10.

Det vert halde eit ope informasjonsmøte på Valle skule og barnehage onsdag 2. desember kl. 18.00.

Publisert 23.10.2015

Ikkje plikt å opne døra

Jamt gjennom året får politiet inn meldingar om framande som ringer på døra. No er vi inne i ei slik periode på Sunnmøre. Politiet ber derfor folk vere påpasselege overfor desse og hald ytterdøra låst. Det er inga plikt å opne om nokon ringer på. Spesielt skal du vere varsam når du ikkje kjenner den som står der. La vere å opne! Det er rådet spesielt til eldre på Sunnmøre.

År om anna er det kjent at framande ringer på, og om ingen opnar og ytterdøra er ulåst kan desse ha teke seg inn for ein kik på innsida av huset. Politiet over heile landet får også gjennom året melding om tiggarar eller framande som ringjer på dørklokka heime hjå folk. Nokre ber om pengar, nokre sel trefigurar og nokre har oppgitt at dei er stumme eller har born med leukemi.

Det er ikkje noko påfallande volum på denne aktiviteten, men vi vil gi informasjon om korleis ein kan ta grep om ein brått står i ein situasjon der dette er aktuelt.

Enkelte kan vere frekkare enn andre og vi veit at det er dei som synes at dette er vanskeleg å handtere. Særleg eldre folk kjenner seg utrygge og det er desse vi spesielt ber om at dei held døra låst og ikkje opnar.

Om situasjonen kjennest svært utrygg, då kan det vere greitt at politiet får vite om dette. Politiet sitt råd er at du ikkje skal sleppe framande inn i huset, utan omsyn til kor mykje dei må på do eller treng eit glas med vatn. Folk bør også vere varsame og ikkje la seg presse til å gi eller kjøpe.

Det å ringe på, eller det å tigge på døra er i utgangspunktet ikkje forbode, så folk må vurdere sjølve. Vert folk mistenksame og tenkjer at dette kan vere noko meir, kan politiet kontaktast på telefon 02800. Ser du ein bil i oppkjørselen samstundes med at du har framande på døra, kan du gjerne notere deg registreringsnummer. Du kan vurdere å ta et bilete av bilen dersom situasjonen tillet dette. Å ta bilete av dei som ringer på kan verke unødig provoserande, så det vert fråråda.

Når politiet kjem over tiggarar som oppfører seg aggressivt, får dei klare pålegg om å halde seg borte frå stadane dei held seg på. Om du ringjer 02800 rykkjer vi ikkje ut kvar gong, men miljøet vert kartlagt og politiet noterer seg kven og kvar desse er. Politiet vil derfor ha slike meldingar om du får framande på døra som stemmer opp mot det vi har informert om her. Men vi treng ikkje melding om det ikkje vert gjort noko som er ulovleg.

Same sak ligg også her

https://www.politi.no/sunnmore/nyhet_14908.xhtml

 

Publisert 22.10.2015

Det faste planutvalet vedtok i møte 14.10.15, sak 71/15, å legge forslag til reguleringsplan for Britplassen - del av gnr.17 bnr.1, ut til offentleg ettersyn.

Planområdet ligg på nordsida av fylkesveg 104 ved avkøyringa til Solnørdalen. Føremålet med reguleringsplan er å legge til rette for nytt bustadfelt. 

Frist for merknad til planforslaget er sett til 13.12.15.

 

Publisert 19.10.2015

Skodje formannskap gjorde i møte 13.1015, PS 113/15, slikt namnevedtak:

«Med heimel i delegert mynde frå Skodje kommunestyre i PS 57/12 gjer Skodje formannskap slikt vedtak:

Veg i Grindvika, startkoordinatar 62.50666 N, 6.64975 A, vestover frå Ytrebergvegen, får namnet Stavihaugen.”

Klage: Etter stadnamnlova er det berre skrivemåten av stadnamn som kan påklagast, og ikkje sjølve namnevalet. Det er først og fremst lokale organisasjonar med tilknytning til namnet som har klagerett. Klageretten gjeld også for andre offentlege organ og verksemder, som for eksempel Statens kartverk og andre som skal bruke det aktuelle namnet i tenesta.

Ev. klage skal sendast til postmottak@skodje.kommune.no eller i brev til Skodje kommune, Rådhuset, 6260 Skodje.

Klagefrist: 2. desember 2015.

Skodje namnenemd v/Kari Grindvik, leiar

Saksprotokoll (PDF, 171 kB)

Publisert 16.10.2015
urfe_2.jpg

Urfe inviterar inn til dagseminar om  ressursutnytting og produksjon med dei gamle vestlandske ku-rasane Fjordfe og Raudkolle på Stranda vidaregåande skule måndag 26. oktober. 27. oktober kan deltakarane vere med på utfart til ein gard med urfe-drift på Lauvstad.

Program og påmeldingsinformasjon (PDF, 132 kB)

Du kan lese meir om Urfe HER

Publisert 15.10.2015

Med heimel i § 11-14 i plan- og bygningslova vedtok Skodje kommunestyre i møte 22.09.15, K-sak 63/15, å har å leggje forslag til samfunnsdel til kommuneplanen for Skodje 2015-2025, ut til offentleg høyring.

Frist for merknad til planforslaget er sett til 01.12.15.

Publisert 13.10.2015

I oppsummeringa finn du hovudtrekk frå innspela deltakarane hadde i møtet. Innspela var knytt til ulike sider ved kommunereforma.

Både verdispørsmål og strukturar i ei framtidig kommune vart sett på dagsorden. Truslar og mogelegheiter i ei ny kommune vart drøfta, og deltakarane kom og med nokre anbefalingar til kommunestyret i det vidare arbeidet med reforma.

Oppsummeringa kan du lese HER (PDF, 62 kB)

Publisert 12.10.2015

Minst 1600 båteiere vil oppleve tyveri av båt, motor eller utstyr i år. – Enkle grep kan gjøre det vanskelig for tyven, sier båtekspert og takstmann i Tryg, Johnny Hellesøy.

Forsikringsbransjen betalte ut 72,5 millioner kroner etter båtrelaterte tyverier i 2014, og 1667 båteiere opplevde tyveri av båt, motor eller utstyr. - Vi ser at tallene er på vei opp igjen etter en nedgang de siste årene. Fjern verdisaker, lås båten til hengeren og motoren til båten, sier Johnny Hellesøy i Tryg Forsikring.

   

Søk

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: 964980454
Kontonr.
: 3910.23.89682
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Mån/tys/tor/fre: 09.00-14.00 Ons: 10.00-14.00

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a