Kva skjer?

juli 2018
tyontofrla
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Komande hendingar
   
Publisert 06.07.2018
Framtidsnavigatør

Er du strategisk, framtidsorientert og modig? Då er du kanskje vår nye framtidsnavigatør! Nye Ålesund treng ein strategisk, framtidsorientert og modig medarbeidar.

Publisert 26.06.2018

I veke 27, 28 , 31, 32 og 33 har NAV Storfjorden følgjande opningstid publikumsmottak måndag, onsdag og fredag kl.10.00 - 14.00.

Publikumsmottak i NAV Storfjorden, Skodje er stengt i veke 29 og 30.

Du kan kome i kontakt med NAV via www.nav.no/dittnav eller ved å ta kontakt på telefon 55 55 33 33 alle kvardagar kl. 08.00 – 15.30. Avtalte samtalar vert gjennomført utanom opningstid.

 
Publikumsmottak i Ørskog er ope i veke 29 og 30; måndag og onsdag kl. 10.00 – 14.00.
Publikumsmottak i Ørskog er stengt i veke 28, 31, 32 og onsdag 15.08 i veke 33.
Publisert 26.06.2018
collage.jpg

Det er no tid for ferieavvikling og det medfører redusert bemanning på rådhuset. Opningstida er som vanleg men gjer gjerne avtale med sakshandsamar på førehand. 

​Beredskapstelefon Storfjorden barnevern er 91 91 19 66. 

Beredskap akutte hendingar teknisk avdeling: 99 29 66 35

For spørsmål eller saker til teknisk avdeling oppmodar alle til å nytte skjemaet
Kontakt teknisk avdeling
Du vil då får svar så snart det let seg gjere.

Publisert 23.06.2018
eksamen.jpg

Årets 10.trinn ved Skodje ungdomsskule har gjennomført avgangseksamen i grunnskulen med gjennomsnittskarakterar som ligg godt over landssnittet, på både skriftleg og munnleg eksamen.

Oppdatert.

Publisert 19.06.2018

I medhald av plan- og bygningslova §12-12 stadfesta Skodje kommunestyre, 07.06.18, reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 1 (Leitegarden II) – Stette. Planområdet har ein total storleik på omlag 9.5 dekar. Vedteken reguleringsplan legg til rette for etablering av bustader og veganlegg på eit areal vest for fv 661 og sør for fv 107 på Stette.

Publisert 18.06.2018
Flytebrygge ved Skodje Dampskipskai.jpg

I samarbeid med Sunnmøre Friluftsråd har Skodje kommune lagt ut ny flytebrygge ved Skodje Dampskipskai.

Etter avtale med grunneigarane v/Harald Skodje kan kai med flytebrygge nyttast av ålmenta til opphald, bading og gjestebrygge for båtar.

Som gjestebrygge er det sett ei grense på eitt døgn liggetid pr besøk.

Publisert 18.06.2018
Badeplass på Fylling.jpg

Den offentlege badeplassen på Fylling har fått skikkeleg oppgradering i samband med etablering av anlegg for krisevassforsyning.
Det er rydda, påkjørt sand og etablert ein liten vør for utsetjing av kano og kajakk. I tillegg er det tilgang på toalett (ta med papir for å vere sikker).

Bruk parkeringsplassen i Sætrevika (ved vegen opp til Steinsetsætra). Derifrå er det berre 200 m gange til badeplassen.

Publisert 13.06.2018
Torvtak.jpg

I dag hadde elevar frå valfaget Levande kulturarv invitert resten av 10.trinnet til torvtakdugnad på den nye grindløa dei har bygd ved sidan av Gomerløa. 

Publisert 01.06.2018

Skodje formannskap gjorde i møte 29.05.2018, sak 51/18, slikt vedtak:

Skodje formannskap legg Ruspolitisk handlingsplan 2018 -2019 ut på offentleg høyring.
Frist for merknader og innspel er sett til 01.08.2018.

Merknader skal sendast til magne.fylling@skodje.kommune.no.

Forslag til Ruspolitisk handlingsplan 2018-19 (PDF, 3 MB)

Saksutgreiing Ruspolitisk handlingsplan 2018-19 (PDF, 532 kB)

 

Publisert 16.05.2018

Turstiar, turløyper, ballbingar, klubbhus, motorsportanlegg, skianlegg, trimparkar – lista er lang over kva det kan søkjast spelemidlar til.

Idrettslag, skyttarlag, kommunar m.fl. kan søkje spelemidlar til både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Burettslag og velforeiningar med organisasjonsnummer kan søkje spelemidlar til nærmiljøanlegg.
Prosjekta må vere prioritert i årleg politisk vedteken handlingsplan for fysisk aktivitet,  for å få tilsegn om spelemidlar.

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: (fakturaadr. EHF) 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a