Kva skjer?

desember 2018
tyontofrla
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Komande hendingar
   
Publisert 11.12.2018
Favoritt_avstemming_webbilde_nettside900x600.jpg

Frå 11. desember til 18. desember kan du stemme fram din favoritt blant 44 idear til nytt kommunevåpen.  Du kan stemme ein gong per døgn!

1. november gjekk fristen ut for å sende inn forslag i idékonkurransen for nytt kommunevåpen. Heile 380 teikningar har kome inn, og no har komiteen kome fram til 44 forslag som skal delta i kåringa av folkets favoritt. Forslaga som har kome inn er frå barn, skuleklassar og privatpersonar.  Frå 10. desember til 18. desember blir det elektronisk avstemming på www.nyealesund.no. Du kan gi di stemme ein gong per døgn i perioden.

 

Publisert 07.12.2018
UKM bilde.jpg

UKM 2019 blir arrangert på Gomerhuset 3. februar 2019.
Du melder deg på her: www.UKM.no.

UKM er ei anledning til å by på seg sjølv og vise seg fram for publikum.

Publisert 07.12.2018
PLIVO-øving

Politiet, ambulansetenesta og Skodje brann og redning skal trene på situasjonar som inneber pågåande livstruande vald (PLIVO) i området rundt Skodje barneskule/ungdomsskule torsdag 13. desember frå kl.16.00 og utover kvelden.

Øvinga vil medføre ein del aktivitet i området, og ein vil kunne høyre utrykningskøyretøy og smell frå øvingsvåpen.

Publisert 01.11.2018
Reguleringsplan for naustområde i Honningdalsvågen

Det faste planutvalet vedtok i 16.10.2018 å legge forslag til reguleringsplan for del av gnr.10 bnr.1 på Glomset ut til offentleg ettersyn.
Planområdet ligg i Leithaugvika i Honningdalsvågen på Glomset.
Føremålet med detaljreguleringa er å legge til rette for oppføring av tre naust med felles vor og båtopptrekk, parkeringsplass, gangveg og badeplass tilgjengeleg for ålmenta.

Eventuelle merknadar skal sendast Skodje kommune, Niusvegen 3, 6260 Skodje eller ostmottak@skodje.kommune.no innan 13.12.2018.

Publisert 05.09.2018

«Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Vold i nære relasjoner skaper utrygghet, kan medføre helseskader og tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse og mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse. Vold i nære relasjoner er straffbare handlinger i strid med norsk lov og grunnleggende menneskerettighet» (Et liv uten vold.Regjeringens handlignsplan 2014-2017)

Publisert 13.06.2018
Torvtak.jpg

I dag hadde elevar frå valfaget Levande kulturarv invitert resten av 10.trinnet til torvtakdugnad på den nye grindløa dei har bygd ved sidan av Gomerløa. 

Publisert 01.06.2017
RoomMate.jpg

Velferdsteknologi er eit nasjonalt satsingsområde. Målet med innføring er å gi auka tryggleik,  betre mestring og/eller større fridom for den einskilde tenestemottakar. Teknologien skal ikkje først og fremst spare pengar eller erstatte «dei varme hendene», men vere eit utfyllande tillegg, tilpassa behova til den einskilde

Publisert 10.05.2017
inkludering-og-mangfold[1].jpg

Skodje kommune er ein av 3 kommunar i Møre og Romsdal som får vere med i første pulje i  den landsdekkande kompetansehevinga «Inkluderande barnehage- og skulemiljø».  Satsinga er styrt av Utdanningsdirektoratet og prosjektet i Skodje vil ha ei ramme på to heile barnehage- og skuleår (2017 – 2019).

Publisert 13.02.2017

Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal er Skodje kommune sitt arkivdepot. Det vil seie at det er her arkiv som er avslutta og ute av administrativt bruk vert avlevert for bevaring. Dei har no laga ein spanande artikkel som er skriven med utgangspunkt i ein protokoll avlevert frå Skodje kommune.

Artikkelen finn du her

God lesing!

Publisert 27.06.2016
ØrskogVekst_1986.png

Vekst Ørskog AS er ei arbeidsmarknadsbedrift med fire tilsette og femten VTA-plassar. Desse er fordelt med ti plassar til Ørskog, fire til Skodje, to til Stordal og ein til Norddal kommune. Bedrifta har tre avdelingar: ventilmontering/pakking for Spilka, møbelmontering/kapping og Sjøholtstrand Miljøstasjon.

Publisert 08.06.2016
Illustrasjon nettside.jpg

Eit samrøystes kommunestyre melde tidlegare i år Skodje kommune inn som medlem i LNK – Landssamanslutninga av nynorskkommunar.
LNK har i fleire år satsa på å byggja opp eit godt tilbod på nett – og då særleg for barn og unge. Målet er å vera eit lokomotiv for nynorsk på nett. 

Her finn du nyttige, nynorske nettsider

Publisert 02.06.2016
Turskiltprosjekt_Utvikbygda_vel_01

Utvikbygda vel- og idrettsforening fekk i går besøk av Styringsgruppa for nasjonalt turskiltprosjekt som hadde styremøte i Geiranger.

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a