Kva skjer?

september 2019
må.ty.on.to.fr.la.sø.
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Komande hendingar
   
Publisert 16.09.2019

Helsestasjonen er stengt frå og med tysdag 17. september til og med torsdag 19. september 2019.

Publisert 13.09.2019
Transport_undersøkelse_bildekollasje.jpg

Ålesund er med i prosjektet Smartare Transport og vil no kartlegge korleis innbyggarane i Ålesund brukar transport til og frå jobb/skole. Vil du delta i spørjeundersøkinga vår om dine reisevanar?

Resultata frå undersøkinga vil bli brukt til å utarbeide båtkonsept og ruter for persontransport til sjøs. Undersøkinga vil i hovudsak bli gjennomført i trafikknutepunkt som Ålesund sentrum, Langevågsbåten, Hessa og NTNU Campus/NMK.

 

Publisert 13.09.2019
hovedlogo_tva_2019_rgb.jpg

Årets TV-aksjon skal skape eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områder i verda. Kvinner skal få høve til å tene sine eigne pengar, bestemme over eigen kropp og få stemma si hørt.
Aksjonsmidlane skal gå til CARE sitt arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.Her kan du lese om aksjonen i fylket vårt.

Skodje treng hjelp til bøssebæringa, og vonar du vil bli med og hjelpe til med det gode formålet.

 

Kommunekommitéen i Skodje vil vere til stades på Skodjedagane begge dagar. Sjå etter oss, meld deg på og skaff deg meir informasjon der.

 

Publisert 05.09.2019

 Det faste planutvalet hadde møte 03.09.2019.

 
I sak 46/19 blei det gjort slikt vedtak:
Det faste planutvalet vedtek å legge forslag til Handlingsprogram for fysisk aktivitet 2020-2023 ut på offentleg høyring. Merknadsfristen blir sett til 12. november 2019.
 
Det er råd å melde inn nye spelemiddelprosjekt til handlingsprogrammet i denne høyringsperioden.
 
Innspel og merknader til handlingsplanen skal vere skriftelege, og sendast på epost til magne.fylling@skodje.kommune.no, eller i brev til Skodje kommune, Rådhuset, Nihusvegen 3, 6260 Skodje
 
Publisert 02.09.2019
OpeMøte2019- Bilde til nyheitssak.jpg

Nye Ålesund inviterer innbyggarar, næringsliv, frivillige organisasjonar, politikarar, diverse råd og andre interesserte til ope møte om innbyggartorg. Det er arbeidsgruppene for innbyggartorg i dei ulike kommunedelane som arrangerer møta, og tema vil mellom anna vere styrkane som finst i lokalmiljøa og korleis ein kan utvikle desse vidare i den nye kommunen.

Tid og stad for møta:

 • 03. september 2019 kl 18.30-20.30: ID-huset, Brattvåg
 • 05. september 2019 kl 17.15-19.15: Sandøyhagen, Steinshamn
 • 12. september 2019 kl 18.30-20.30: Gomerhuset, Skodje
 • 18. september 2019 kl 18.30-20.30: Bystyresalen, Ålesund
 • 19. september 2019 kl 18.30-20.30: Ørskog skule, Sjøholt
   
Publisert 28.08.2019

Skodje barneskule avdeling Skodje og Skodje ungdomsskule har begge fått nye telefonnummer.

Skodje barneskule, avd Skodje 916 40 744
Skodje ungdomsskule 469 36 147

Dei gamle nummene til desse skulane som begynner med 70 24 4... er ikkje lenger i drift.
Vi oppmodara føresette som har behov for å ta kontakt med skulane, om å ta direkte kontakt med kontaktlærar på mobil eller e-post. 
Andre førspurnader må gjerne kome på e-post så langt det let seg gjere.

skodje.barneskole@skodje.kommune.no
skodje.ungdomsskole@skodje.kommune.no

Publisert 28.08.2019

Skodje kommune har ein ledig kommunal bustad i Vangen 22. Bustaden har 1 soverom.
Ta kontakt med Skodje kommune for meir informasjon.

Elektronisk søknad (krev innlogging via MinID, BankID e.l.)

Søknadsfrist: 19. september 2019.

Publisert 24.06.2019
Illustrasjon kunngjering KATP

Ålesundsregionen er i sterk vekst og utvikling, og folk i regionen bur, arbeider og nytter fritidstilbod uavhengig av kommunegrensene. Klima-, areal- og transportplanen skal sjå utbyggingsareal og transportsystem på tvers av kommunegrensene, og stake ut ein felles, langsiktig og berekraftig kurs for korleis areal og trafikk skal forvaltast i regionen.

Publisert 19.06.2019
Fasade SBS.jpg

Hausten 2019 er vi i gang med nybygg og fornying av Skodje barneskule, samt fornying av uteområdet. Innan april 2021 skal heile prosjektet vere i hamn.

Skodje barneskule blir i.løpet av dei neste to åra utvida frå to- til tre-parallell, altså med med mellom anna tre klasserom per trinn. Dét treng vi med forventa elevtalsvekst det komande tiåret.

I byggeperioden vil det verte noko endra trafikksituasjon og vi oppmodar alle om å respektere og følge informasjon som vil kome knytt til både køyremønster, parkering osb. Vi går no inn i ein spesiell periode med tanke på logistikk, ferdsel og flyt. Då er det flott om vi alle viser naudsynte omsyn og litt ekstra tålmod.

Publisert 22.05.2019

Turstiar, turløyper, ballbingar, klubbhus, motorsportanlegg, skianlegg, trimparkar – lista er
lang over kva det kan søkjast spelemidlar til.
Skodje kommune inviterer med dette idrettslag, skyttarlag, burettslag, velforeiningar og andre
til å melde inn prosjekt. 

Publisert 13.02.2019

Folkehelseprofilen er eit bidrag til kommunen i arbeidet med å få oversikt over helsetilstanden i befolkninga og faktorar som påverkar denne, jamfør lov om folkehelsearbeid.

Folkehelseprofil 2019 (PDF, 1021 kB)

Publisert 05.09.2018

«Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Vold i nære relasjoner skaper utrygghet, kan medføre helseskader og tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse og mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse. Vold i nære relasjoner er straffbare handlinger i strid med norsk lov og grunnleggende menneskerettighet» (Et liv uten vold.Regjeringens handlignsplan 2014-2017)

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a