Kva skjer?

mai 2019
må.ty.on.to.fr.la.sø.
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Komande hendingar
   
Publisert 22.05.2019

Turstiar, turløyper, ballbingar, klubbhus, motorsportanlegg, skianlegg, trimparkar – lista er
lang over kva det kan søkjast spelemidlar til.
Skodje kommune inviterer med dette idrettslag, skyttarlag, burettslag, velforeiningar og andre
til å melde inn prosjekt. 

Publisert 21.05.2019
IMG_0116.jpg

Fornying/opprusting av lysløypa på Skodje startar om få dagar. Arbeidet skal vere ferdig seinast første veka i oktober.

Opprustinga består i å legge nye og fleire stikkrenner, gjere grøftrensk, legge berelag og toppdekke, breidde 3 – 3,5 m. I tillegg utskifting av elektriske kablar, og overgong til LED-lys i lysmastene. Det skal og lagast ny universelt utforma tilkomst til utkikspunktet rett sør for Skodje barneskule.

Sikkerheitstiltak:
Vi oppmodar alle til å halde god avstand til områda der arbeidet går føre seg. Dette både for eigen sikkerheit og for å unngå å seinke arbeidet.

Publisert 20.05.2019
Plankart trafikkavvikling til heimesida - offentleg ettersyn.JPG

I møte 14.5.2019 i PS-sak 33/19 vedtok det faste planutvalet å legge reguleringsplan for trafikkavvikling for skuleområdet i Skodje sentrum ut til offentleg ettersyn.

Publisert 20.05.2019
Spelemidlar

Det er innført to nasjonale ordningar  for redusert foreldrebetaling i barnehage, som føresette kan søke på.  

Publisert 15.05.2019
Ådalen allé.jpg

Tirsdag 28.05.2019 kl.18.00-20.00 inviterer Skodje kommune til open dag i dei nye døgnbemanna omsorgsbustadane i Ådalen allé.

Dette er eit nytt omsorgstilbod mellom eigen heim og institusjon.
Alle som ynskjer det kan denne dagen kome og sjå kor fint og praktisk bygget har vorte. Der vil vere mogeleg å få informasjon om ulike prosjekt knytt til mellom anna kvardagsrehabilitering. 

  
Kommunen overtek bygget 15.mai og då kan dei tilsette starte med å gjer seg kjent med bygget og dei ulike løysingane. Dei fyrste leigetakarane vil kunne flytte inn frå begynnelsen av juni.

Alle som ynskjer å kome og sjå er hjarteleg velkomne.

Publisert 13.05.2019
ARIM_Renovasjon_mai2019_kutta.png

Fridagar i mai gjer at avfallet vert henta på andre dagar.

Sjå utsendt renovasjonskalender, eller last ned appen Min Renovasjon for informasjon om hentedagar.

Publisert 13.05.2019

Det skal søkjast på Digitale søknadsskjema

Frivillege lag får leige rom på Gomerhuset. Vilkåret er at brukarane set seg inn i og følgjer rammer og reglar for bruk og branninstruks, og tek del i tilsyn og generell orden.

Vi legg ved Brukarmanual på Gomerhuset (PDF, 2 MB), slik de kan setje dykk inn i kva reglar som gjeld.

SØKNADSFRIST 10. juni 2018

Publisert 25.04.2019

Skodje kulturskule har innført nytt administrasjonssystem, Speedadmin.Difor må alle, også dei som har plass og vil halde fram, søkje på nytt! (NB! Nytt ord i søknadsskjemaet: solo. Det betyr individuell opplæring.)

Søknad kulturskuletilbod 2019/2020: https://noaalesund.speedadmin.dk/tilmelding#

Publisert 02.04.2019
convert.jpeg

Skodje kommunestyre vedtok kommuneplanen sin arealdel for Skodje 2019 - 2029 i møte 14.3.2019.

Kommunestyret sitt vedtak er bindande for nye tiltak eller utviding av eksisterande tiltak, jf. plan- og bygningslova § 1-6.

Vedtaket vert kunngjort i tråd med plan- og bygningslova § 11-15

Publisert 01.04.2019
2851_5-0790 web (1).jpg

Skodje kommune har fått midlar til vidarefordeling frå Husbanken til etablering og til tilpassing av bustad.

Publisert 21.02.2019

Fastlege Andreas Skuseth Heggdal skal ha pappapermisjon frå 01.mars til 31.mai, og Benedicte Teigland skal vere vikarlege i denne perioden.
Ho har vore turnuslege på Stranda Legekontor i vinter.

Publisert 13.02.2019

Folkehelseprofilen er eit bidrag til kommunen i arbeidet med å få oversikt over helsetilstanden i befolkninga og faktorar som påverkar denne, jamfør lov om folkehelsearbeid.

Folkehelseprofil 2019 (PDF, 1021 kB)

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a