Kva skjer?

september 2016
tyontofrla
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Komande hendingar
   
Publisert 22.09.2016
Paragraf.jpg

Helse Møre og Romsdal arrangerer kurs om hjelpe- og støtteordningar (PDF, 503 kB)for foreldre/føresatte til barn og unge i skulealder og ungdom over 16 år med helseutfordringar.

Publisert 22.09.2016

I medhald av plan- og bygningslova §12-12 stadfesta Skodje kommunestyre, 31.08.16, K-sak 92/16, reguleringsplan for naustområde på del av gnr.10 bnr.1 på Glomset.

Planområdet ligg sør for fylkesveg 656 ved Honningdalsvågen, og består i dag av nokre eksisterande naust og opplagsplass for små båtar. Vedteken reguleringsplan legg m.a. til rette for oppføring av 6 nye naust, utfylling i sjø, tilrettelegging for landsetting, oppbevaring og stell av småbåtar, samt utlegging av flytebrygge med plass til 12 båtar.

Publisert 22.09.2016

Det faste planutvalet vedtok i møte 23.08.16, FPU-sak 49/16, å legge forslag til områdeplan for gnr. 23 bnr.146, 193 og del av 7 med fleire i Skodje sentrum, ut til offentleg ettersyn.

Arealet ligg i tilknyting til Skodje omsorgssenter og er avgrensa i sør av fylkesveg 661. Del av det aktuelle området er i kommuneplanen avsett til offentlege føremål. Øvrig del av planområdet er i privat eige, og i gjeldande kommuneplan avsett til sentrumsføremål.

Eventuelle merknader til saka skal sendast Skodje kommune, 6260 Skodje, innan 29.10.16.  

Publisert 20.09.2016
tv-aksjonen2016.jpg

23. oktober skal 100 000 bøsseberarar ut å gå for TV-aksjonen slik at alle husstandar i Norge får besøk. For å klare dette jobbar rundt 7000 frivillige for å mobilisere og organisere bøsseberarar på TV-aksjonsdagen. Lokalt engasjement er noko av det som gjer TV-aksjonen heilt unik, og vi set stor pris på nettopp din innsats.

Eg ønskjer å bli bøsseberar!

Eller ring Skodje kommune - 70244000 eller Øystein Molvær - 414 23 942

TV-aksjonen er i år til inntekt for Røde Kors.

Ansvarleg for TV-aksjonen i Skodje kommune (PDF, 158 kB)er Øystein Molvær.

Publisert 19.09.2016

Skodjerittet blei laurdag 17. sept arrangert for sjuande gong.

Sykkelløpet på to mil rundt Engsetdalsvatnet er lagt til SkodjeDagane. Åtte lag og 25 deltakarar var med.

Giskes sykkelvenner  (sju stk) gjorde runden på raske 36.29 min. Det er likevel ikkje rekord, Team Lapskaus sykla i 2014 på 35.20.

Team Knoll og Tott (Frank Blomvik og Sigurd Groven) blei tildelt MOT-prisen, kåra og overrekt av UMM - Ungdommar Med Mot. Dei sykla runden på 59.02.

Team Fjell- og sykkeservice (Olivia Iversen, Jørn Iversen og Tor Erling Johansen) fekk kreativitetsprisen. Stor aldersspreiing i laget, tandemsykkel og likevel imponerande fart (46.07) var grunngjeving for tildeling.

Publisert 13.09.2016
god_helse_2010_033.jpg

Friluftsrådet skal i haust arrangere 8 kurs i 5 av medlemskommunane våre. Dei tre kursa er besteforeldrekurs, «klart det går!»-kurs og turtipskurs.

Meir informasjon står på Sunnmøre friluftsråd si heimeside.

Publisert 12.09.2016
Beredskapskonferanse Geiranger 5.og6.9.16.jpg

 05. og 06. september vart det arrangert Nasjonal fjellskredkonferanse i Geiranger. Skodje kommune deltok med si kriseleiing saman med 10 andre kommunar, politiet, røde kors, NVE, Fylkesmannen, Statens vegvesen med fleire. Det er andre gongen denne fagkonferansen vert arrangert, og for første gong vart det gjennomført ei diskusjonsøving der scenarioet var eit fjellskred frå Åkneset. Her fekk dei ulike aktørane mellom anna øve på samhandling, informasjonshandtering og samarbeidsformer. Det var også haldt spannande innlegg, til dømes frå NVE ved Lars Harald Blikra (her avbilda saman med Skodje sin Ordførar Dag Olav Tennfjord).

Skodje kommunestyre har også nyleg fatta eit prinsippvedtak om deltaking i Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB). ÅTB er eit interkommunalt selskap og har ansvar for oppgåvene knytt til beredskap og befolkningsvarsling ved dei ustabile fjellpartia. Ein tenker også at dette samarbeidet kan gje overføringsverdi til anna kommunalt beredskapsarbeid.

Publisert 01.09.2016
Opning av Sparkjøp 01.09.2016.JPG

Ordføraren opna Sparkjøpbutikken på Digerneset næringspark.

Etablering av Sparkjøp på Digerneset har stor verdi for Skodje kommune, men også for dei kringliggande kommunane. Både når det gjeld arbeidsplassar og som nærhandelfunksjon.

Publisert 01.09.2016

 Ordførarar og rådmenn Sandøy, Skodje og Ålesund møttast 24.08.2016  til første arbeidsgruppemøte for å lage nye Ålesund kommune. Her vart det mellom anna skissert ein mellombels milepælsplan (PDF, 449 kB).

Referat frå arbeidsmøte 24.08.2016 (PDF, 374 kB)

Publisert 31.08.2016

ÅRIM (Ålesundsregionen interkommunale miljøselskap IKS) har tatt over fakturering av renovasjon og slamtøming i kommunen. Du vil difor få faktura frå ÅRIM i staden for frå Skodje kommune for desse tenestene.

Publisert 26.08.2016
Bostøtte

Skodje kommune ynskjer bustadar til flyktningar, både einslege og familiar.

Har du ledig husvære - Kontakt Flyktningtenesta:

 

Anita Nordeide- 70 16 59 16/ 90 74 02 95- anita.nordeide@orskog.kommune.no

Silje Vereide- 70 16 59 08/ 95 41 89 88- silje.vereide@orskog.kommune.no

Kjetil Sævareid- 70 16 59 18/  90 9250 43- kjetil.saevereid@orskog.kommune.no

 

Publisert 25.08.2016
Vegstenging_Niusvegen_23-08-2016_web.png

Niusvegen vert stengt frå tysdag 23. august og i ca. 3 dagar på grunn av anleggsarbeid i samband med bygging av den nye Ådalsvegen.

Omkøyring til rådhus, helsesenter etc. om Bergsvegen eller Ytreskodjevegen:

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: 964980454
Kontonr.
: 3910.23.89682
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr 9-14. Ons 10-14. Beredskapstlf. teknisk: 99 29 66 35

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a