Kva skjer?

juni 2016
tyontofrla
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Komande hendingar
   
Publisert 31.05.2016
Støråkfjellet.jpg

 Sunnmøre regionråd har på vegne av Skodje kommune, Ørskog kommune og Ålesund kommune invitert alle forhandlingsutvala i Regionkommunen Ålesund og Storfjord kommune  til felles "debrief" på kommunereformarbeidet.

Møtet vil finne stad torsdag 2. juni kl. 10.00 - 15.00 på Skodje bedehus.

Formålet er å oppsummere korleis status er og kva som blir arbeidet vidare.

Agenda for dagen:

1. Ordførar i Skodje kommune ønskjer velkomen

2. Orientering om dagsorden v/Sunnmøre Regionråd

3. 10 min presentasjon frå kvar av ordførarane (status høyring, tankar om vegen vidare)

4. Enkel lunsj

5. Fylkesmannen gir innspel til det vidare arbeidet med kommunereforma.

6. Plenumsdiskusjon

Publisert 31.05.2016

Direktoratet for byggkvalitet har laga ein rettleiar som hjelper den som skal byggje med å finne ut utnyttingsgraden på tomta.

Publisert 24.05.2016
Pengehus

Næringsrapport skatt er ei ny elektronisk leveringsform for næringsdrivende med enkle skatteforhold, og har i år ei løysing for både Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap.

Næringsrapport skatt er eit av Skatteetatens prosjekt som arbeidar med forenkling for næringslivet. Deira ambisjon er å redusere dei administrative kostnadane for innlevering av sjølvmeldinga for næringslivet.

Skatteetaten oppmodar næringsdrivende til å ta i bruk Næringsrapport skatt i år, hvis den passer for bedrifta.

Frist for rapportering 31. mai 2016

Publisert 24.05.2016

Fredag 3. juni blir nord-sør-samarbeid sett på dagsorden.

Det skal haldast årsmøte i NSP-Aid, det blir U-landsseminar og stor veldedighetskonsert.

Fullstendig program finn du her (PDF, 836 kB)

Publisert 20.05.2016
Støråkfjellet.jpg

 Sidan 21. april har innbyggjarane og andre hatt mulegheit til å uttale seg om kva retning Skodje kommune skal ta i samband kommunesamanslåing.

Resultatet etter innbyggjarhøyringane er no klare.

Publisert 18.05.2016
Fastlegeordninga

På «Min helse» på helsenoreg.no kan innbyggarane finne oversikt over alle fastlegane i landet, samt bytte fastlege om dei ynskjer det.

Den viktigaste endringa no er at løysinga vert ny, og vil innehalde betre informasjon om fastlegen og fastlegekontoret.

Informasjonsskriv frå helsedirektoratet (PDF, 454 kB)

Publisert 18.05.2016
eksamen.jpg

 I dag fekk spente tiandeklassingar ved Skodje ungdomsskule, og elles i Noreg - beskjed om kva fag dei kjem opp i til skriftleg eksamen.

Ved vår skule kom dei tre tiandeklassane også i år opp i kvart sitt fag; engelsk, norsk og matematikk. 

Publisert 18.05.2016
Sæterhus

Møre og Romsdal er i landstoppen når det gjeld å ta i bruk dyrka jord til andre formål. Berre i løpet av dei siste åra er dyrka jord på storleik med 380 fotballbaner tatt i bruk til andre formål enn jordbruk på Nordvestlandet.

Dette er bakteppet når vi inviterer til Jordvernkonferanse (PDF, 243 kB) på Gjermundnes vidaregåande skule i Vestnes laurdag 21. mai. Påmelding innan torsdag 19. mai.

Publisert 13.05.2016

Nytt av året er at det skal søkjast på Digitale søknadsskjema

Frivillege lag får leige rom på Gomerhuset utan å måtte betale husleige.

Vilkåret er at brukarane set seg inn i og følgjer rammer og reglar for bruk,

branninstruks, og tek del i tilsyn og generell orden.

Skrivne rammer og instruksar vil følgje innvilging av leigeforholdet.

SØKNADSFRIST 5. juni 2016

Magne P. Fylling, kultursjef

 

Publisert 13.05.2016

Tid: kl 18-2030

Stad: Kantina på Gomerhuset 

Presentasjon og program av flyktningane
Flyktningkonsulentane Anita og Silje
Det bli moro for både born og vaksne; Mat frå ulike kulturar, Skodje kyrkjekor, Musikk-innslag og Quiz.

Sjå også plakat (PDF, 528 kB) om kvelden

Arr: Diakoniutvalet i Skodje kyrkjelyd og Flyktningtenesta i Skodje

Publisert 13.05.2016
Teknisk avdeling

Politiet har gitt ut ei pressemelding (PDF, 206 kB)der dei åtvarar publikum mot useriøse handverkarar som tilbyr tenester som til dømes steinlegging, takarbeid og maling.

Siste vekene har politiet registrert aktivitet på Vestlandet og vegen er ikkje lang til Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre.

Publisert 13.05.2016
god_helse_2010_014.jpg

NATURLOS er eit prosjekt i regi av Friluftsrådet der dei bidreg til å marknadsføre natur- og kulturvandringar i Friluftsrådet sine medlemskommunar. Arrangørane av desse turane og arrangementa er i hovudsak lokale lag og organisasjonar.

I Naturlos (PDF, 7 MB) finn du oversikt over dei ulike arrangerte natur- og kulturvandringane i medlemskommunane frå mai til august.

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: 964980454
Kontonr.
: 3910.23.89682
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr 9-14. Ons 10-14. Beredskapstlf. teknisk: 99 29 66 35

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a