Kva skjer?

juli 2017
tyontofrla
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Komande hendingar
   
Publisert 20.07.2017
Sol.png

Postliste for Skodje kommune vert ikkje oppdatert i veke 30 og 31 grunna ferieavvikling.

God sommar!

Publisert 19.07.2017
Husbanken

Alle bostøttemottakarar får nytt vedtak i juli.

Eventuelle endringar i vedtaket frå juli kan skuldast nye satsar, feriepengar og nytt skatteoppgjer.

Les vedtaksbrevet frå Husbanken ved å gå inn på "Les digital post" og logg inn med elektronisk identifikasjon. I vedtaksbrevet står det forklart kva eventuell endring skuldast.

Dersom du får avslag på bostøtte på grunna av for høg inntekt vil søknaden om bostøtte automatisk bli overført til neste månad.

Publisert 14.07.2017

Publikumsmottaket held stengt i veke 29 og 30.

Sjå på:  www.nav.no/dittnav

eller

Ring:  NAV Kontaktsenter   Telefon 55 55 33 33

Det er ope alle kvardagar: 08.00 – 15.30

eller

Kontakt: NAV Storfjorden, Ørskog.

Her er ope publikumsmottak i veke 29 og 30

måndag  kl. 10.00 – 15.00

onsdag   kl. 10.00 - 15.00

Publisert 13.07.2017
Logo_vertical_315.jpg

Region Ålesund har ledig eitårig engasjement som prosjektkoordinator for forprosjektet for klimavenleg areal- og transportplanlegging. Det er muleg at stillinga varigheit vil bli forlenga.

Publisert 10.07.2017
Vallogo_2011_gull

For å kunne røyste ved Stortingsvalet og Sametingsvalet måndag 11. september, må du stå i manntalet i kommunen.

Du vert innført i manntalet i den kommunen Folkeregisteret har registrert deg som busett per 30. juni i år.

Manntalet er lagt ut til offentleg ettersyn i inngangen på Skodje rådhus. Du kan undersøke om du står i manntalet ved å vende deg til sentralbordet, anten ved personleg oppmøte på rådhuset, eller ved å ringe 70 24 40 00.

Publisert 30.06.2017
nyealesund-nettside.jpg

Nyheitsbrev om status med arbeidet pr. juni 2017.

Dette nyheitsbrevet går ut til alle tilsette i nye Ålesund kommune. Brevet er meint å sikre at alle tilsette får samtidig og likelydande informasjon.

Publisert 30.06.2017
Nyhendesak lyst å digitalisere 30.06.17.jpg

Nye Ålesund utlyser ei treårig prosjektstilling med ansvar for IKT og digitalisering, med moglegheit for forlenging. 

Publisert 26.06.2017

Dei som ikkje har høve til å stemme på valdagen eller i førehandstemmeperioden har høve til å avgi si stemme i perioden frå 1. juli til 9. august.

Opningstider for tidlegstemmergiving på Skodje rådhus:

 
Måndag, tysdag, torsdag og fredag kl. 09.00 – 14.00
Onsdag kl. 10.00 – 14.00
Publisert 14.06.2017

Mange har etterspurt ei oversikt over frivillege lag i kommunen vår.

Vi presenterer no ei liste med namn på lag, leiar, telefonnummer og epostadresse.

Nokre lag har også heimeside og facebookside.

Liste over frivillege lag i Skodje kommune. (PDF, 44 kB)

Publisert 02.06.2017
Skyttarhus, nordsida.JPG

Turstiar, turløyper, ballbingar, klubbhus, motorsportanlegg, skianlegg, trimparkar – lista er lang over kva det kan søkjast spelemidlar til.
Idrettslag, skyttarlag, kommunar m.fl. kan søkje spelemidlar til både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.
Burettslag og velforeiningar kan søkje spelemidlar til nærmiljøanlegg.
Prosjekt må vere prioritert i årleg politisk vedteken handlingsplan for fysisk aktivitet for å få tilsegn om spelemidlar. 

Vedtak om oppstart av rullering av handlingsprogram (PDF, 364 kB)

Evaluering av søknadsomgongen pr 15.01.17 (PDF, 2 MB)

Publisert 01.06.2017
RoomMate.jpg

Velferdsteknologi er eit nasjonalt satsingsområde. Målet med innføring er å gi auka tryggleik,  betre mestring og/eller større fridom for den einskilde tenestemottakar. Teknologien skal ikkje først og fremst spare pengar eller erstatte «dei varme hendene», men vere eit utfyllande tillegg, tilpassa behova til den einskilde.

Skodje kommune og Ørskog kommune har i samarbeid med ALV Møre og Romsdal starta eit prosjekt med utprøving av digitale tilsyn i Heimesjukepleien. Digitale tilsyn  omfattar mange ulike teknologiske løysingar, og vi ynskjer å opparbeide oss kunnskap om korleis ulike løysingar fungerer.

Vi ser no etter personar som kan tenke seg å vere med på utprøvinga:
- du som allereie mottek tenester frå kommuna
- du som har eit behov vi kanskje kan hjelpe deg med
- du som berre er interessert i å vere med på å prøve ut velferdsteknologi

Dei som melder seg  vil før oppstart gå gjennom ein grundigare informasjons- og spørsmålsrunde for å avklare kva teknologisk løysing som kan vere aktuell for den einskilde.

Dersom du eller nokon av dine pårørande kan tenke seg å vere med i prosjektet, ta kontakt med:
Skodje kommune: Helen Østrem, telefon 70 24 40 96, eller send e-post
Ørskog kommune: Kari Sjøholt, telefon 70 27 38 02 eller send e-post

 

 

 

Publisert 10.05.2017
inkludering-og-mangfold[1].jpg

Skodje kommune er ein av 3 kommunar i Møre og Romsdal som får vere med i første pulje i  den landsdekkande kompetansehevinga «Inkluderande barnehage- og skulemiljø».  Satsinga er styrt av Utdanningsdirektoratet og prosjektet i Skodje vil ha ei ramme på to heile barnehage- og skuleår (2017 – 2019).

Som start på prosjektet har kommunen invitert alle tilsette i skule, barnehage,  PPT, barnevern , kulturavdeling, helsestasjon, medlemmar i FAU/SU, elevråd, MOT, kommunestyre og representerer frå frivillige lag som arbeider med barn og unge til oppstartssamling i Gomerhuset torsdag 11.05. kl 18.00.  Dette arrangementet er meint for særskilt inviterte, men kommunen har planer om andre arrangement seinare i prosjektperioden som vil vere ope for alle.

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: (fakturaadr. EHF) 964980454
Kontonr.
: 4212.23.24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr 9-14. Ons 10-14. Beredskapstlf. teknisk: 99 29 66 35

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a

Galleri