Kva skjer?

juli 2016
tyontofrla
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Komande hendingar
   
Publisert 21.07.2016

 Velferdsteknologi:

Vi ønskjer å høyre kva du meiner!

Velferdsteknologi vil etter kvart verte ei naturleg del av tenestene kommuna vil yte. Vi er difor på jakt etter deg som har tilbod om, eller er pårørande til ein som har tilbod om, kommunale helsetenester, for å få dine/dykkar meiningar.

Denne undersøkinga vert gjort i samarbeid med ALV Møre og Romsdal, som er eit interkommunalt samarbeid for læring om velferdsteknologi. Dersom du ønskjer å lese meir om kva ALV Møre og Romsdal arbeider med, kan du gå inn på nettsida deira.

Publisert 15.07.2016

Postliste for Skodje kommune vil ikkje verte oppdatert i perioda veke 29 til veke 31 grunna ferieavvikling. God sommar! 

Publisert 08.07.2016

Ekspedisjonen og sentralbord ved Skodje rådhus har reduserte opningstider i veke 28. Opningstidene vert:

Måndag til torsdag kl. 10 til kl 14

Fredag: STENGT

God sommar!

Publisert 06.07.2016

Brukarar kan henvende seg til NAV-kontoret på Sjøholt som er ope onsdagar og fredagar kl 10-15.

Du kan og ringe NAV kontaktsenter på tlf 55 55 33 33

Sende post til:

NAV Storfjorden
Postboks 10
6263 Skodje

eller bruke DittNAV på nav.no

Publisert 06.07.2016
Brannmannhund, teikning

I desse dager er Norge i feriemodus og mange reiser på hytta. Då er det viktig å forsikre seg om at sikkerheita er ivaretatt. Godt brannvern på hytta gir trygg hyttekos.

Les meir om dette i pressemeldinga frå Norsk brannvernforening

Publisert 30.06.2016

Skodje namnenemd vedtok i møte 28.06.16 å starte namnesak for ein veg med 10 planlagde bueiningar på Friisgarden på Håhjem.

Namnenemda set fram Friishøgda som aktuelt namn, med grunngjeving at vegen fører til eit høgdedrag på Friisgarden.

Namneforslaget blir med dette lagt ut til offentleg høyring etter stadnamnslova § 6.

Reglane om høyring er først og fremst knytt til skrivemåten av namnet.

I Skodje kommune ønskjer vi likevel merknader og innspel også på det som gjeld val av sjølve namnet.

Det er formannskapet som skal gjere endeleg vedtak i namnesaker.

Høyringsfrist på aktuelle namnesak er sett til 1. september 2016.

Merknader og innspel kan sendast til Skodje kommune, kultureininga, Rådhuset, 6260 Skodje, eller på epost til magne.fylling@skodje.kommune.no

Kart som viser vegen som skal namnsetjast (PDF, 524 kB)

Publisert 30.06.2016
Støråkfjellet.jpg

I kommunestyremøtet i går vart det vedtatt at Skodje kommune skal danne ei ny kommune med kommunane Sandøy og Ålesund. Dette vart vedtatt med 13 røyster for og 8 røyster i mot.

Publisert 29.06.2016

Attgroing av kulturlandskap og vegkantar er ei aukande utfordring mange stader i Norge.  I jordbruksoppgjeret 2015 vart avtalepartane samde om å etablere ei ordning for rydding av kulturlandskap, veikantar og utsiktspunkt av særleg verdifull karakter sett frå landbruket og reiselivsnæringa si side.

For 2016 er det sett av 20 millionar kroner til ordninga, som gjeld utsiktsrydding i dei tre fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.  Det er Fylkesmannen som administrerer ordninga med utsiktsrydding. Områda som skal ryddast, må vere verdifulle sett frå både landbruket og frå reiselivsnæringa si side.

For meir informasjon sjå  Fylkesmannen si heimeside  På denne sida finn du  informasjon om ordninga, mellom anna meir om vilkåra saman med rettleiing om korleis ein skal gå fram for å søkje tilskot.

Fristen for å søkje tilskot i 2016 er i Møre og Romsdal sett til 20. september.

Publisert 28.06.2016
Klubbe_ordførar_vedtak.jpg

No kan du sjå kommunestyremøte direktesendt frå rådhuset. Sendinga vil starte 15 minutt før møtet tek til.

Du kan også sjå den politiske behandlinga av ei eller fleire saker i ettertid ved å sjå i arkivet til kommune-tv. 

Første sending vil bli i kommunestyremøtet i morgon. Det står då to saker på sakskartet; endring av møteplan for hausten 2016 og endeleg vedtak i sak om kommunereform.

Publisert 27.06.2016
ØrskogVekst_1986.png

Vekst Ørskog AS er ei arbeidsmarknadsbedrift med fire tilsette og femten VTA-plassar. Desse er fordelt med ti plassar til Ørskog, fire til Skodje, to til Stordal og ein til Norddal kommune. Bedrifta har tre avdelingar: ventilmontering/pakking for Spilka, møbelmontering/kapping og Sjøholtstrand Miljøstasjon.

Publisert 23.06.2016
Logo m_bilde_low.jpg

Siste opningsdag før ferien: Fredag 1. juli
Første opningsdag etter ferien: Måndag 1. august


Du kan levere bøker og anna materiell til biblioteket i kassa v. inngang B på Gomerhuset heile sommaren.

Publisert 22.06.2016
Spelemidlar

Det er innført to nasjonale ordningar  for redusert foreldrebetaling i barnehage, som føresette kan søke på.  

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: 964980454
Kontonr.
: 3910.23.89682
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr 9-14. Ons 10-14. Beredskapstlf. teknisk: 99 29 66 35

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a