Kva skjer?

oktober 2018
tyontofrla
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Komande hendingar
   
Publisert 19.10.2018
Bodil Grimstad Uri med eventyrstund Biblioteket.JPG

Eldsjelprisen for 2018 blir tildelt Bodil Grindvik Uri. Det avgjorde Skodje formannskap i møte 3. oktober.
Bodil har sidan unge år vore ein berebjelke i fleire delar av kulturlivet på Skodje.
Den formelle seremonien med overrekking av prisbeløp og bilde av Skodjebruene skjer under skulekorpset sin haustkonsert i kulturveka søndag 28.oktober kl 16.

Publisert 19.10.2018
Tvaksjon 2018.jpg

Søndag 21. oktober går verdas største dugnad igjen av stabelen.
I år er det Kirkens Bymisjon som har fått TV-aksjonen, og midlane som kjem inn, skal gå til Kirkens Bymisjon sitt arbeid mot utenforskap. Du kan lese meir om kva pengane går til her. 

Innbyggjarane i Skodje har stillt mannjamt opp for TV-aksjonen fleire år, og vi vonar at mange vil ta del i dugnaden dette året og.
Det trengs mange bøsseberarar for å kome rundt slik at alle Skodjebygdarar får besøk. Om ikkje du sjølv kan, så veit du kanskje andre som vil vere med?
Den som vil vere med kan melde seg som bøssebærar i Skodje her, eller ved å sende sms eller ringje til telefon 414 23 942. Det er fint å få registrert seg på førehand.

Publisert 17.10.2018

Skodje kommune gjer med dette kjent at Handlingsprogram for fysisk aktivitet 2019 – 2022, er lagt ut til offentleg høyring.

Innspel og merknader til handlingsplanen skal vere skriftelege, og sendast på epost til magne.fylling@skodje.kommune.no, eller i brev til Skodje kommune, Rådhuset Nihusvegen 3, 6260 Skodje, innan 08.november 2018.

Det er råd å melde inn nye spelemiddelprosjekt til handlingsprogrammet i denne høyringsperioden.

Handlingsprogram for fysisk aktivitet 2019-2022 (PDF, 356 kB)

Publisert 10.10.2018
Influensa

Årets influensavaksine er venta i slutten av veke 43.
Skodje Helsesenter vil ha ein vaksinasjonskveld måndag 29.10.2018 frå kl.16.30 til kl.19.00.

I Noreg varer influensasesongen vanlegvis frå november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å ha eit så godt vern som mogleg.

Influensavaksine vert tilrådd til alle over 65 år, til gravide i 2. og 3. trimester, til personar med hjarte- og lungesjukdom, nyre- eller leversvikt, enkelte nevrologiske tilstandar, svekt immunforsvar og til personar med sterk overvekt (BMI over 40).
 
Alle i målgruppa er velkomne.
Publisert 08.10.2018

Budsjett og handlingsprogram 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Skodje kommunen med formannskapet si innstilling ligg no til høyring med frist for innspel 31.10.2018. De finn dokumentaher: Budsjett og handlingsprogran 2019 og økonomiplan 2019-2022 (PDF, 3 MB) og Betalingsregulativ 2019 (PDF, 2 MB) og Formannskapet si innstilling (DOCX, 38 kB)

​Skodje kommunestyret skal handsame saka i sitt møte 01.11.2018. 
​Høyringsinnspel kan sendast til postmottak@skodje.kommune.no innan 31.10.2018. 

 

Publisert 19.09.2018
nav.png

NAV Storfjorden endrar opningstid for drop-in (utan førehandsavtale) frå og med måndag 24.september. Fleire nyttar no dei digitale tenestene våre. Vi kan dermed frigjere ressursar til å følgje tettare opp dei som har størst behov for bistand for å kome i arbeid.

Nye opningstider for drop-in er: Måndag, onsdag og fredag kl. 10.00-12.00.

​Avtalte møter og oppfølgingssamtalar vert gjennomført uavhengig av opningstid for drop-in. Samtalar med rettleiar kan avtalast alle dagar frå kl. 09.00-15.00.
​Samtalar med NAV kan avtalast via nav.no - ditt NAV eller på telefon 55 55 33 33.

Publisert 17.09.2018
Alle kommunene.JPG

No startar konkurransen om å teikne kommunevåpenet til nye Ålesund kommune. Vil du bidra? Send inn ditt forslag til post.nyealesund@alesund.kommune.no innan 1. november.

- Vi håper på stort engasjement blant innbyggarar, tilsette, skular, barnehagar, næringsliv, lag, foreiningar og alle andre som har gode idear, fortel ordførar i Haram og leiar i komiteen for arbeidet med kommunevåpen, Vebjørn Krogsæter.  

Publisert 05.09.2018

«Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Vold i nære relasjoner skaper utrygghet, kan medføre helseskader og tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse og mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse. Vold i nære relasjoner er straffbare handlinger i strid med norsk lov og grunnleggende menneskerettighet» (Et liv uten vold.Regjeringens handlignsplan 2014-2017)

Publisert 18.06.2018
Flytebrygge ved Skodje Dampskipskai.jpg

I samarbeid med Sunnmøre Friluftsråd har Skodje kommune lagt ut ny flytebrygge ved Skodje Dampskipskai.

Etter avtale med grunneigarane v/Harald Skodje kan kai med flytebrygge nyttast av ålmenta til opphald, bading og gjestebrygge for båtar.

Som gjestebrygge er det sett ei grense på eitt døgn liggetid pr besøk.

Publisert 18.06.2018
Badeplass på Fylling.jpg

Den offentlege badeplassen på Fylling har fått skikkeleg oppgradering i samband med etablering av anlegg for krisevassforsyning.
Det er rydda, påkjørt sand og etablert ein liten vør for utsetjing av kano og kajakk. I tillegg er det tilgang på toalett (ta med papir for å vere sikker).

Bruk parkeringsplassen i Sætrevika (ved vegen opp til Steinsetsætra). Derifrå er det berre 200 m gange til badeplassen.

Publisert 13.06.2018
Torvtak.jpg

I dag hadde elevar frå valfaget Levande kulturarv invitert resten av 10.trinnet til torvtakdugnad på den nye grindløa dei har bygd ved sidan av Gomerløa. 

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: (fakturaadr. EHF) 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a