Bruer

Skodje bru
Skodje bru

Verdiprosjektet "Bruer" varte frå 2000 - 2003 og inneholdt ei rekke med tiltak og satsingsområder. Prosjektet var organisert rundt eit verdiråd med ein politisk representant frå kvart politisk parti i kommunestyret, og ein verdikonsulent som prosjektleiar og sekretær for verdirådet.

Skodje kommune reknar seg framleis som verdikommune, og førar vidare konkrete tiltak, sjølv om verdiprosjektet "Bruer" formelt er over.

Prosjektskildring for verdisatsinga Bruer (PDF, 410 kB)