Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Glad innbyggjar - Klikk for stort bilete

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne er eit kommunalt råd som kan gje råd og uttale om saker som er særleg viktige for personar med nedsett funksjonsevne.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne i Skodje er samansett av ein politisk representant, og to som er henta frå dei funksjonshemma sine organisasjonar. Representantane er oppnevnt av Skodje kommunestyre.


Råd for menneske med nedsett funksjonsevne håper at mange vil ha interesse av arbeidet deira, og ønsker seg innspel frå folk i kommunen.

Har du saker som du meiner rådet bør gripe fatt i? Ta kontakt med representantane, dei er her for dykk!

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2015 - 2019:

RMNF Medlem med vara 2015 - 2019
MedlemOrganisasjonPersonleg varaOrganisasjon
Anne Lise Mikkelsen TellnesHLFGrethe Dalhaug BergNFU
Håkon HildreNFUKjell Lidvar StrømmenRyggmarksbrokk-og Hydrocephalusforeningen.
Odd GrandeLHLLars RossvollNFU
Modolf HareideKommunestyrerep.Pål AarsætherKommunestyrerep.
Aase BolstadKommunestyrerep.Karoline Huldal HauglidKommunestyrerep.

Kontaktinformasjon:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2015 - 2019
NamnRolleE-post
Anne Lise Mikkelsen TellnesLeiartellnesannelise@gmail.com
Aase BolstadMedlem - kommunestyrerep.aase.bolstad@skodje.kommune.no
Modolf HareideMedlem - kommunestyrerep.modolf.hareide@skodje.kommune.no
Håkon HildreMedlemhakon.hildre@adima.no
Odd GrandeMedlemgrandeoddarne@gmail.com

Camilla Almås fungerer som sekretær for rådet.

Saksdokument for rådet for funksjonshemma

Departementet sine retningsliner for råd for funksjonshemma finn du her.

Lov om diskriminering (også kalla lov om universell utforming) gir også viktige rettesnorer for arbeidet i råd for funksjonshemma. Denne finn du her.

Artiklar
Publisert av Synnøve V. Synnes. Sist endra 14.02.2019