Tiltak som krev søknad og løyve - Plan- og bygningslova § 20-1

Søknad om løyve til tiltak krev profesjonell søkjar.

Søknadsplikta omfattar alle tiltak som ikkje er unntatt kommunal sakshandsaming eller kan handsamast etter reglane i pbl § 20-1 (søknad om tiltak utan ansvarsrett).

Tiltaket skal vere dekt med ansvar for både prosjektering og utføring av kvalifiserte foretak før byggjearbeidet kan ta til.

På heimesidene til Statens byggetekniske etat finn du oversikt over alle firma med sentral godkjenning i Skodje kommune og landet førøvrig.

For byggearbeid etter § 20-1 må fagfolk inn som ansvarshavande på eitt eller fleire område. Kontakt eventuelt kommunen for rettleiing og oversikt over naboar som skal varslast. Opplysningar om tiltaket ut over det skjema gir opplysning om, skal leggast ved som eige skriv.

Dispensasjonssøknad skal vere grunngitt og bør følgje søknaden som eit eige vedlegg.

Publisert 03.01.2011
   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Byggteknisk etat
Miljøvennleg enegibruk
Lover og forskrifter
Husbanken
Statens kartverk