Publisert 04.09.2017
nyealesund-nettside.jpg

Dersom du ser etter informasjon knytt til bygging av nye Ålesund kommune, så finn du dette ved å gå inn på www.nyealesund.no 

Publisert 17.09.2018
Alle kommunene.JPG

No startar konkurransen om å teikne kommunevåpenet til nye Ålesund kommune. Vil du bidra? Send inn ditt forslag til post.nyealesund@alesund.kommune.no innan 1. november.

- Vi håper på stort engasjement blant innbyggarar, tilsette, skular, barnehagar, næringsliv, lag, foreiningar og alle andre som har gode idear, fortel ordførar i Haram og leiar i komiteen for arbeidet med kommunevåpen, Vebjørn Krogsæter.  

Publisert 15.01.2018
Vegillustrasjon

Mange har nytta sjansen til å sende inn forslag til gatenam i nye Ålesund. Fristen for å sende inn forslag gjekk ut 31. desember og her får du ei oversikt over forslaga.

Publisert 25.08.2017
første_fellesnemndmøte-24.8.17.jpg

Fellesnemnda hadde sitt første møte 24. august. Fellesnemnda valde medlemmar til det partsammensette utvalet, prosjektstyringsverktøy og overordna styringsdokument. 

Publisert 24.08.2017
Felles_kommunestyremoete.jpg

Fellesnemdna i nye Ålesund har sitt første møte i dag, 24. august, klokka 12.00. Du kan følge møtet på nett-tv.

 

Publisert 21.08.2017
Felles_kommunestyremoete.jpg

24. august er første møte i fellesnemnda for nye Ålesund kommune og blant sakene er konstituering, val av skybasert prosjektstyringsverktøy og risikoanalyse.

Publisert 21.08.2017
Bilde offentleg søkjarliste 21.8.17.jpg

Søknadsfristen for rådmann til nye Ålesund kommune var 15. august og det er kome inn fire søkarar.

 

 

Publisert 14.08.2017
Moter_nyealesund_illustrasjon.jpg

Nye Ålesund kommune har ei rekkje møte i haust, og 24. august er det første møtet i Fellesnemnda.  Sjå oversikt og kva som skjer i haust.

Publisert 30.06.2017
nyealesund-nettside.jpg

Nyheitsbrev om status med arbeidet pr. juni 2017.

Dette nyheitsbrevet går ut til alle tilsette i nye Ålesund kommune. Brevet er meint å sikre at alle tilsette får samtidig og likelydande informasjon.

Publisert 30.06.2017
Nyhendesak lyst å digitalisere 30.06.17.jpg

Nye Ålesund utlyser ei treårig prosjektstilling med ansvar for IKT og digitalisering, med moglegheit for forlenging. 

Publisert 20.06.2017

133 politiske representantar frå dei fem kommunane som skal danne nye Ålesund samlast til felles kommunestyremøte 21. juni i gamle Ålesund. Du kan følge møtet direkte frå klokka 15.00 til ca. klokka 19.00. Møtet blir halde på NMK (Norsk maritimt kompetansesenter).

Du kan følgje det historiske møtet ved å klikke på lenka lenger ned i denne artikkelen.

Publisert 20.06.2017
talje_shutterstock_226297771.jpg

Rekrutteringsfirmaet Amrop Delphi har fått tilslaget om å finne rådmann til nye Ålesund kommune. Tilsetjinga av rådmann i nye Ålesund skjer etter planen i fellesnemnda sitt møte 5. oktober.

Publisert 16.06.2017
Ørskog.jpg

På styringsgruppemøtet til nye Ålesund 19. juni, vil ordførarane signere den endelege intensjonsavtalen. Dette er det siste styringsgruppemøtet før fellesnemnda trer i kraft.

Publisert 14.06.2017
NMK.JPG

133 politiske representantar frå dei fem kommunane som skal danne nye Ålesund vert samla til felles kommunestyremøte 21. juni i gamle Ålesund.

Publisert 10.06.2017
Stortinget - foto_Stortinget.jpg

 - Dette vedtaket er vi glade for, seier leiar i styringsgruppa for nye Ålesund og ordførar i gamle Ålesund, Eva Vinje Aurdal.

 - Haram er ein viktig brikke i nye Ålesund og tilfører den nye kommunen vesentleg tyngde og kraft gjennom næringslivet sitt, geografien og den posisjonen  kommunen har  i regionen

Stortinget gjorde sitt styringsvedtak etter ein lang debatt om kommunereform torsdag 8. juni. Vedtaket blei gjort med 86 stemmer (H, FrP og V) mot  83 stemmer (Ap, KrF, SV, Sp, MDG).

Publisert 07.06.2017
Stortinget - foto_Stortinget.jpg

Stortinget sitt møte 8. juni startar med behandlinga av endringar i kommunestrukturen.

Det er mogleg å følgje sendinga direkte på Stortinget sitt nett-TV.

Publisert 24.05.2017

Korleis opplever innbyggjarane og dei folkevalde tilstanden til lokaldemokratiet i kommunane som er i gang med å danne nye Ålesund kommune? Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund kommune er med i KS’ Lokaldemokratiundersøking 2017 for å lære meir.

Publisert 24.05.2017
Nye_alesund_mote7_styringsgruppe2.jpg

18. mai vart det 7. møtet i styringsgruppa for nye Ålesund kommune gjennomført på Ingebrigt Davik-huset i Brattvåg. På agendaen var interkommunale samarbeid, demokratiprosjekt og oppdatering av intensjonsavtalen.

Publisert 11.05.2017
Planlegg_felles_kommunestyremøte.jpg

Det felles kommunestyremøtet for nye Ålesund skal drøfte namn på den nye kommunen, talet på medlemmer i det nye kommunestyret og mandatet til fellesmenmdna.

Publisert 02.05.2017
Ørskog.jpg

Arbeidsutvalet for nye Ålesund kommune skal blant anna sjå på innspel for å oppdatere intensjonsavtalen for kommunesamanslåinga og planlegge felles kommunestyremøte.

Arbeidsutvalet møtest 3. mai på Ørskog for å forberede sakene til neste styringsgruppemøte for nye Ålesund. Det er ordførarane i dei fem kommunane i nye Ålesund som utgjer arbeidsutvalet til styringsgruppa.

Publisert 26.04.2017
nyealesund-nettside.jpg

Lurer du på kva som skjer med etableringa av nye Ålesund kommune? Då bør du følgje med på www.nyealesund.no.

Publisert 18.04.2017
Styringsgruppe Skodje 13-03-2017

Styringsgruppa til nye Ålesund skal på møtet 20. april arbeide med å revidere intensjonsavtalen, demokratiutvikling og planlegge felles kommunestyremøte.

Møtet blir halde 20. april på Middelaldermuseet i Borgundgavlen i Ålesund.

Publisert 20.03.2017
Bilde KSstreaming 21.03.2017.JPG

Det er mogleg å følge med i arbeidet som blir gjort med kommunereformen. KS streamar og lagrar seminara dei held for kommunane. Det neste er i morgon, 21. mars.

 

Publisert 20.03.2017
Arbeid i gruppe 13.03.2017.JPG

Den nye kommunen skal ikkje berre bli ein samanslåing av kommunar, nye Ålesund vil ta med seg det beste frå alle og bli ein betre kommune. 

Publisert 17.03.2017
Nye Ålesund kommunevåpen - alle 4.jpg

 Mads Solberg har takka ja til prosjektstillinga for å utvikle nærdemokratiet i nye Ålesund kommune. Målet er å ha eit levande lokaldemokrati og sikre medverknad for lokalpolitikarane og innbyggarane i alle delar av den nye kommunen.

Publisert 09.03.2017
Innkalling og briller.JPG

Fleire store tema er på agendaen når styringsgruppa for nye Ålesund møtast på Skodje 13. mars. 

Publisert 13.02.2017
Nye Ålesund kommunevåpen - alle 4.jpg

Tirsdag 7. februar møtte styringsgruppa for kommunereformen for å diskutere korleis framdrifta i arbeidet med sammenslåinga skal organiserast. 

Publisert 06.02.2017
Innkalling og briller.JPG

Fremdriftsplan for kommunereformen, korleis kommunane skal ivareta arbeidsgivaransvaret og kartlegging av interkommunale samarbeid er på møteplanen når styringsgruppa for nye Ålesund møtast. 

Publisert 03.02.2017
Gardermoen KS-seminar januar.JPG

Korleis skal vi handtere omorganisering og overtallighet i kommunereformen? Når bør leiarar- og  nøkkelstillingar vere på plass? Korleis bygger vi ein ny organisasjon og kultur? Mange spørsmål var oppe til diskusjon på KS-seminar om kommunereform.

Publisert 17.01.2017
Bilde frå møte Aurdal og Tennfjord.JPG

Breiband, gang- og sykkelveg og hydrogenstasjon er blant sakene som blir diskuterte når dei fire kommunane som dannar nye Ålesund kommune, møtast 19. januar. Møtet er lagt til Ørskog.

 

Publisert 12.01.2017
Illustrasjon 6.10.2016.JPG

Arbeidsutvalet for nye Ålesund kommune møttast i Skodje 4. januar. Det vidare arbeidet framover blei diskutert og agendaen for styringsgruppa sitt møte 19. januar blei satt. 

Publisert 02.01.2017
Illustrasjon planar.jpg

 Arbeidsgruppa for bygging av nye Ålesund kommune hadde møte 15.12.2016.

​Tema for møtet var utlysingsteksten for leiar for prosjektet lokaldemokrati og medverknad, stillingsinstruksen for prosjektkoordinatoren  og tillitsvalde og verneombod si deltaking på seminar

Referat 15.12.2016 (PDF, 281 kB)

Publisert 12.12.2016
Bilete av Anne Berit Støyva Emblem.jpg

 Anne Berit Støyva Emblem har fått tilbod om å bli prosjektkoordinator for nye Ålesund kommune.

Publisert 12.12.2016
Illustrasjon planar.jpg

Arbeidsgruppa for bygging av nye Ålesund kommune hadde møte torsdag 08.12.2016. Det har blitt gjennomført intervju og arbeidsgruppa vedtek å tilby stillinga til ein av søkjarane.

Arbeidsutvalet vil i samarbeid med rådmennene og personalsjefane fatsette arbeidsinstruks for prosjektkoordinatoren.

Neste møte blir 15.12.2016.

Publisert 07.12.2016
Illustrasjon planar.jpg

Arbeidsgruppa for bygging av nye Ålesund kommune hadde møte onsdag 07.12.2016. I dette møtet vart innkomne søknadar knytt til prosjektkoordinatorstillinga drøfta, og arbeidsgruppa vel å kalle inn to kandidatar til intervju.

Referat 07.12.2016 (PDF, 279 kB)

Publisert 01.12.2016
Illustrasjon planar.jpg

Styringsgruppa for bygging av nye Ålesund kommune har ei arbeidsgruppe. Denne arbeidsgruppa består av ordførarane i dei fire kommunene som har vedtatt å bygge nye Ålesund kommune saman. Desse hadde møte 29.11 der det vart diskutert stilling som prosjektkoordinator, prosjekt for utviklling av lokaldemokrati og medverknad og møteplan for styringsgruppa for 2017.

Referat 29.11.2016 (PDF, 283 kB)

​ 

Publisert 23.11.2016
Illustrasjon planar.jpg

Nye Ålesund kommune søker etter prosjektkoordinator som skal leie og koordinere arbeidet med å bygge den nye kommunen. Vi tilbyr spennande og utfordrande arbeidsoppgåver med kommunereforma! 

Publisert 14.11.2016
Illustrasjon planar.jpg

Korleis skape nye Ålesund? Styringsgruppa har hatt sitt andre møte og no byrjar arbeidet å konkretisere seg.

Publisert 03.11.2016
Illustrasjon planar.jpg

 Det skal vere møte i styringsgruppa for nye Ålesund kommune 10. november kl. 10.00 til 15.45. på Kystverket sitt hovudkontor på Skansekaia – oppmøte i andre etasje.

Publisert 02.11.2016
Illustrasjon planar.jpg

Skodje, Sandøy, Ålesund og Ørskog deltok mandag 31.okt og tirsdag 1. november på oppstartsseminaret som var det  første tilbudet i ei lengre seminarrekke som er under planlegging hausten  2016 og våren 2017.

Publisert 10.10.2016
Illustrasjon 6.10.2016.JPG

Styringsgruppa for nye Ålesund kommune møttast for første gong 6. oktober, mellom anna for å snakke om korleis kommunane skal omstille seg og fylkesmannen si tilråding om kommunereformen i fylket.

Publisert 01.09.2016

 Ordførarar og rådmenn Sandøy, Skodje og Ålesund møttast 24.08.2016  til første arbeidsgruppemøte for å lage nye Ålesund kommune. Her vart det mellom anna skissert ein mellombels milepælsplan (PDF, 449 kB).

Referat frå arbeidsmøte 24.08.2016 (PDF, 374 kB)

Publisert 30.06.2016
Støråkfjellet.jpg

I kommunestyremøtet i går vart det vedtatt at Skodje kommune skal danne ei ny kommune med kommunane Sandøy og Ålesund. Dette vart vedtatt med 13 røyster for og 8 røyster i mot.

Publisert 21.06.2016
Støråkfjellet.jpg

 I går vart det gjennomført reforhandlingsmøte i samband med kommunereforma mellom kommunane Skodje, Stordal og Ørskog.

Partane lukkast ikkje med å bli samde om ein intensjonsavtale og forhandlingane vart avslutta. Utkastet det vart arbeidd med ligg som vedlegg (PDF, 237 kB) til referatet (PDF, 405 kB).

Publisert 16.06.2016
Støråkfjellet.jpg

 Kommunane Ålesund, Skodje, Haram og Sandøy (ÅSSH-alternativet) har reforhandla intensjonsavtalen som vart laga med dei ti kommunane i "Regionkommunen Ålesund". (PDF, 5 MB)

ÅSSH-alternativet sin reforhandla intensjonsavtale (PDF, 2 MB) vil vere lagt ved sak om endra kommunestruktur som skal politisk behandlast i formannskapet 22. juni og kommunestyret 29. juni.

Kommunestyremøtet 29. juni vil bli muleg å følgje heimanfrå via web-tv i frå heimesida til Skodje kommune.

Publisert 20.05.2016
Støråkfjellet.jpg

 Sidan 21. april har innbyggjarane og andre hatt mulegheit til å uttale seg om kva retning Skodje kommune skal ta i samband kommunesamanslåing.

Resultatet etter innbyggjarhøyringane er no klare.

Publisert 22.04.2016

 Er du ikkje sikker på kva du vil formidle til politikarane?

Då kan du førebu deg ved å lese spørsmåla i innbyggjarundersøkinga (PDF, 71 kB).

Du kan også nytte skjemaet som høyringssvar og sende det ferdig utkryssa skjemaet til:

Skodje kommune, Rådhuset, 6260 Skodje eller postmottak@skodje.kommune.no

Publisert 22.04.2016

Engasjer deg i den vidare prosessen!

Dato for folkemøte: 21. april 2016 kl 19:00 på Valle skule
Høyring etter kunngjering: 21.april- 8.mai 2016
Innbyggjarundersøkjing : 25.april – 8.mai 2016
Folkerøysting : 19.mai 2016
Førehandsrøysting: 2. mai – 13.mai 2016


Intensjonsavtalane i fullteks finn du HER  

Publisert 20.04.2016

Torsdag 21. april kl. 19.00 - 21.00 inviterer Skodje kommune til folkemøte om kommunesamanslåing på Valle skule.

Formål med møtet er å informere om intensjonsavtalane slik innbyggjarane vil ha eit betre grunnlag å uttale seg om i samband med innbyggjarhøyringane.

Invitasjon (PDF, 40 kB)

Publisert 18.04.2016

Trykk på lenkja og du vil finne kort informasjon om kommunereform, intensjonsavtale og vegen vidare.
 

Publisert 18.04.2016
Nasjonal slagkraft. regional attraktivitet og lokal identitet

Visjonen til regionkommmune Ålesund bygger på lokalt mangfald og skaparkraft.
Kommunane som vil bygge ein ny kommune er ulike, men likeverdige. Regionkommune Ålesund skal etablerast, driftast og vidareutviklast med utgangspunkt i den einskilde kommune sin styrke og særpreg.

Publisert 18.04.2016

Skodje, Ørskog, Norddal og Stordal har som mål å slå seg saman for å etablere ein livskraftig kommune der alle arbeider saman for å utvikle attraktive og gode lokalsamfunn. Kommunen skal ha framtidsretta tenester til det beste for den enkelte innbyggar og næringslivet. 

Publisert 18.04.2016
01_Diagram_adm_ny_600.png

Her finnn du forskjellige nøkkeltal i dei to alternativa.

Publisert 15.04.2016

Under finn du presentasjon av økonomiske nøkkeltal knytt til dei to kommunestrukturalternativa.

For å sjå i større format, trykk på biletet.

Publisert 05.01.2015

Landkommune - intensjonsavtale (PDF, 3 MB) + Vedlegg: Notat om økonomi (PDF, 669 kB)

Regionkommune - intensjonsavtale (PDF, 5 MB)

Dokument knytt til prosess og utgreiingar:

Innbyggarundersøking om kommunestruktur 2014 (PDF, 3 MB)

Invitasjon til folkemøte om kommunereform 25.03.15 (PDF, 161 kB)

Samandrag av drøftingar i arbeidsgrupper på studietur (PDF, 529 kB)

Presentasjonar frå studietur til København (MHT, 601 kB)

Rapport frå Telemarkforsking om utvikling i Møre og Romsdal (PDF, 3 MB)

Presentasjon - Næringslivsforeningen Ålesundregionen (PPTX, 5 MB)

Presentasjon - Digerneset næringspark (PDF, 4 MB)

Referat frå næringslivskonferanse 29.01.15 (PDF, 191 kB)

Prosessplan (PDF, 37 kB)

Lokal prosess i Skodje kommune (PDF, 122 kB)

Informasjon om prosessen til kommunestyret 16.06.15 (PDF, 553 kB)

Undervegsrapport frå fylkesmannen pr. 01.07.15 (PDF, 7 MB)

Rapport landkommunemodellen (PDF, 3 MB)

Rapport Telemarkforsking Landkommune (PDF, 3 MB)

Rapport regionkommunemodellen (PDF, 4 MB) - Rapport regionkommunemodellen med vedlegg (PDF, 9 MB)

Statusrapport Skodje kommune pr. 12.02.15 (PDF, 5 MB)

Exit Skodje - folkemøte 29.09.15 (PDF, 147 kB)

Oppsummering folkemøte 29.09.15 (PDF, 62 kB)

Utgreiingar som er gjennomført_PP-presentasjon (PPTX, 98 kB)

Referat frå restartmøte 10.11.15 - regionkommunemodellen (PDF, 60 kB)

Referat frå restartmøte 24.11.15 - landkommunemodellen (PDF, 65 kB)

Innbyggarundersøking om kommunestruktur Sunnmøre 2015 (PDF, 4 MB)

Økonomiske nøkkeltal

Invitasjon til folkemøte 14.01.16 (PDF, 207 kB)

Sentrale forhandlingspunkt med kommentarar frå dialogmøte i kommunestyremøte 1.2.2016 (PDF, 233 kB)

Om samfunnsutviklarrolla - Fylkesplansjef Ole Helge Haugen (PDF, 2 MB)- 2.2.16 - presentert for regionkommunealternativet

Kommunereform og økonomi - nytt inntektssystem - økonomisjef i Skodje kommune Lars Fylling (PDF, 841 kB) 2.2.16 - presentert for regionkommunealternativet

Kommunereform og samferdsel - Leiar i næringslivsforeningen Ålesund og omegn Kjell Sandli (PDF, 2 MB) 2.2.16 - presentert for regionkommunealternativet

Kommunereform for næringslivet - Regiondirektør i NHO Torill Ytreberg (PDF, 3 MB)2.2.16 - presentert for regionkommunealternativet

Landkommune - Pressemelding frå Haram om utmelding frå forhandlingane (PDF, 91 kB)

Landkommune - Pressemelding frå Vestnes omm utmelding frå forhandlingane (PDF, 55 kB)

Presentasjon av konsekvensar ved det nye inntektssystemet som er foreslått - presentert for kommunestyret 17.2.16 (PPTX, 2 MB)

Regionkommune Sunnmøre - Invitasjon til felles kommunestyremøte 29.02.2016 (PDF, 139 kB)

12 spørsmål om danning av ei ny kommune (PDF, 34 kB)

 
Regionkommune - referat frå møte i sonderingsgruppa:

Referat frå møte 15.12.15 (PDF, 65 kB)

Referat frå møte 7.1.16 (PDF, 72 kB)

Referat frå møte 12.1.16 (PDF, 74 kB)

Referat frå møte 2.2.16 og 3.2.16 (PDF, 126 kB)

 

Landkommune - referat frå møte i sonderingsgruppa

Referat frå møte 16.12.15 (PDF, 61 kB)

Referat frå møte 5.1.16 (PDF, 68 kB)

Referat frå møte 15.1.16 (PDF, 103 kB)

Referat frå møte 22.1.16 (PDF, 77 kB)

Referat frå møte 2.2.16 (PDF, 309 kB)

 

Relevante dokument inn mot forhandlingsprosessen

Rettleiar for vegen mot ny kommune (PDF, 2 MB)

Døme på intensjonsavtale - K5 (Kristiansand m.fleire) (PDF, 301 kB)

Døme på intensjonsavtale - 5K (Askim m.fleire) (PDF, 10 MB)

Døme på intensjonsavtale - Sunnfjord (PDF, 33 kB)

Rettleiar for formelle rammer (PDF, 3 MB)

Presentasjon om intensjonsavtale - rådmann i Skodje kommune Bente G. Vikhagen (PDF, 232 kB)

 

Regionkommune - referat frå forhandlingsmøter

Referat frå møte 8.2.16 (PDF, 86 kB)

Referat frå møte 19.2.16 (PDF, 66 kB)

Referat frå møte 1.3.16 (PDF, 82 kB)

Referat frå møte 15.3.16 - 16.3.16 (PDF, 97 kB)

 

Landkommune - referat frå forhandlingsmøter

Referat frå møte 9.2.16 (PDF, 64 kB)

Referat frå møte 11.2.16 (PDF, 300 kB)

Referat frå møte 17.2.16 (PDF, 263 kB)

Referat frå møte 8.3.16 - 9.3.16 (PDF, 84 kB)