Publisert 13.03.2018
NÅK_Lilla.jpg

Den overordna administrative strukturen til nye Ålesund skal ut på høyring.
Arbeidet med å organisere nye Ålesund vil skje i fleire fasar. I første omgang skal vi få på plass nokre overordna prinsipp for organiseringa. Dette gjeld tema som kva prinsipp som skal gjelde for leiinga av den nye kommunen: prinsipp for ansvar og mynde og inndeling av overordna kommunalområde, altså den øverste leiinga rundt rådmannen.

Samtidig må vi, når vi bestemmer oss for desse overordna strukturane, også ta omsyn til kva som må til for å ivareta brukarfokuset og samhandling på tvers i den nye organisasjonen, skape innovasjon og legge til rette for digitalisering. Dette er område som er særleg omtalt som viktige i intensjonsavtalen for nye Ålesund.

Publisert 12.03.2018
Bente.JPG

Bente Glomset Vikhagen er tilsett som assisterande prosjektleiar i prosjektorganisasjonen for å bygge nye Ålesund, etter intern utlysing.

Bente Glomset Vikhagen er rådmann i Skodje kommune og tiltrer i stillinga som assisterande prosjektleiar 1. april.2018. Det er viktig å ha ein person som kan avlaste prosjektleiar og tilføre prosjektorganisasjonen ressursar i det store arbeidet vi har framfor oss, seier prosjektleiar og komande rådmann i nye Ålesund, Astrid Eidsvik.

Publisert 02.03.2018

Brev med informasjon om takst og skatt er sendt ut til alle skattytarar.
Skattelister med informasjon om takst og skatt for alle skattepliktige eigedomar er lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset fram til 28. mars.
Listene er òg tilgjengelege her:

Kommunestyret har vedteke at skattesatsen for 2018 skal vere 2 promille (dvs. inga endring).

Eigedomsskatten vert fakturert i to terminar i året, med forfall 20. mai og 20. november.

Frist for å klage på eigedomsskatten er 13. april 2018.

Meir informasjon om eigedomsskatt

Publisert 01.03.2018
ÅRIM - Mobil miljøstasjon mars 2018

Tid for opprydding! Finn fram gamle målingsboksar, sprayflasker,
kjemikaliar, mobiltelefonar, skjermar og leidningar. Kom med ditt
miljøfarlege avfall til ÅRIM sin mobile miljøstasjon. ÅRIM sørger for  
at avfallet vert sendt til gjenvinning.

6. mars kl. 18.30 - 20.00: Digernesskiftet ved Rema 1000
20. mars kl. 18.00 - 20.00: Skodje ved Kiwi

Du kan også levere på andre stader og tidspunkt.

Hugs å ta med miljøstasjonskortet ditt.

Sjå informasjonsbrosjyre frå ÅRIM (pdf) (PDF, 3 MB) for meir informasjon.

Publisert 20.02.2018
Eldrekafe, bilde.jpg

Skodje frivillige aktivitetssenter innbyr til Eldrekafé i storstova på omsorgssenteret tirsdagar frå kl. 11.00 til kl. 14.00.
Her får du triveleg samvær og god lunsj, i tillegg til å spele bingo.
Du er velkomen!

Publisert 16.02.2018
Vått og kjekt

Skodje kommune har samordna opptak for dei fem barnehagane i kommunen Skodje, Prestemarka, Stette, Valle og Plassebakken.

Fristen for å søkje barnehageplass ved hovudopptak for komande barnehageår, med oppstart 15.august er: 1. mars 2018.

Ved ledig kapasitet vert nye søknader handsama fortløpande.

Publisert 08.02.2018
Mathea.JPG

UKM Skodje 2018 blei arrangert søndag 28. januar.
Publikum fekk sjå og høyre åtte glitrande sceneinnslag, flott presentert av programleiarane Lena Maria Adriana Van Weert og Amanda Rånes Ludvigsen.

Desse deltakarane har takka ja til å representere Skodje under fylkesmønstringa i Stordal 27.-29. april:
Rebecca Emblem - 15 år, song, med "All about that bass"
Mathea Rødseth - 16 år, piano, med "Spring time"
Mathea Rødset - 16 år, piano, og Sebastian Ulvestad - 16 år, song, med "Hallelujah"

Publisert 02.02.2018

Skodje namnenemd vedtok i møte 24.01.18 å starte namnesak for 16 adresseparsellar i Skodje kommune. Det gjeld endring av vedtekne vegnamn med namnelikskap i kommunane som skal slå seg saman og bli Ålesund kommune frå 01.01.20.

Publisert 02.02.2018

Stadnamnstenesta har i brev 25.09.17 presisert at fjellet som dannar føreledd til vegnamnet skal skrivast Nihusen i offisielle samanhengar, etter vedtak 16. juni 1992.

Skodje namnenemd vedtok i møte 24.01.18 å starte namnesak for å endre skrivemåten av adresseparsellen Niusvegen til Nihusvegen.

 

Publisert 02.02.2018

I brev dat 05.01.18 frå Klagenemd for stadnamnssaker får vi ei endeleg avgjerd på to namnesaker som har pågått i fleire år.

Det blir slått fast at skrivemåten skal vere Håem, Håemsvik, Tøssebru, Tøssebruvåg og Tøssebruneset.

Skodje namnenemd vedtok i møte 24.01.18 å starte namnesak for tre adresseparsellar som er blitt utsett i påvente av namneavklaringa. 

Publisert 17.01.2018
glatt vei.jpg

Treng du å strø vegen din? Det er glatt ute for tida.
Skodje kommune har meir enn 60 kasser med strøsand plassert rundt omkring i kommuen. Det er lov for innbyggjarane å hente seg sand der til å strø oppkjørselen sin med. Og skulle ein av kassane vere tomme så gje oss beskjed så vert dei fylt opp så snart råd er.  

Første Førre | Neste Siste