Karttenester

Publikumskart (GeoInnsyn)

 

Utvida kart (WebInnsyn)

  • Fungerer best på PC/Mac.
  • Fleire kartlag
  • Meir avanserte kartfunksjonar


 

Nye og historiske flyfoto

Flyfoto

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Fjellskred Åknes - oppskyllings- og evakueringssoner

Åknes - fjellskred

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart i skulen

 

 

 

 

GeoInnsyn_illustrasjon.JPG

Skodje kommune har tatt i bruk ei ny kartløysing på web, i samarbeid med Haram, Giske, Sandøy, Sula, Ørskog og Ålesund kommune.

Her finn du bl.a. grunnkart, flyfoto, informasjon om arealplanar og eigedomsinformasjon.

Dersom du treng kartdata som grunnlag for plan- eller prosjektering, kan dette bestillast frå kommunen.

Kartdata kan leverast i standardformatat SOSI eller i tegneformata DWG og DXF.

Prisen på kartdata følgjer ein priskalkulator som er fastsett av partar som samarbeider om å framskaffe kartdata.

NN2000_høgdeendring_Noregskart.png

Skodje kommune har innført det nye høgdesystemet NN2000. Det nye høgdesystemet erstattar det gamle systemet NN1954.

Dette har lite å seie for dei fleste, men kan ha betydning for utbyggjarar, arkitektar, entreprenørar og landmålarar som brukar kartdata frå - eller skal levere kartdata til - kommunen.