Det kommunale tenestetilbodet i Skodje

Skodje bru - Klikk for stort bilete

Målsetjinga for arbeidet vårt er at Skodje skal vere ei god kommune å bu og arbeide i. Vi vil ha fornøgde brukarar og tilsette!

Vi skal organisere oss slik at det blir minst mogleg byråkrati og færrast mogleg avgjerdsledd, og på denne måten oppnå ei meir effektiv og rasjonell drift. Gjennom å ansvarleggjere dei enkelte resultateiningane, vil vi oppnå betre målstyring av tenestene våre.

Det er utarbeidd eit verdigrunnlag for forvaltning og tenesteproduksjon i Skodje kommune. Verdiane trivsel, identitet, tryggheit og entusiasme skal prege dei tenestene innbyggarane får hos oss!

Sist endra 03.10.2016