Handlingsprogram for folkehelsearbeidet i Skodje 2015-16

Handlingsprogrammet blei vedteke i møte i Styringsgruppa for folkehelse 13.04.15. 

I møte 26.10.15 blei det avgitt statusrapport om arbeid med tiltak i handlingsplanen.

Handlingsprogram for folkehelsearbeidet 2015-16, status pr okt 2015. (PDF, 297 kB)

Sist endra 12.11.2015 11.22