Nøkkeltal i dei to alternativa

Her finnn du forskjellige nøkkeltal i dei to alternativa.

 
Folketalsauke 2014 - 2040 - Klikk for stort bilete

.

.

.

Folketal 2014 og 2040 Storfjord kommune - Klikk for stort bilete

.

.

.

Folketal 2014 og 2040 Ålesund kommune - Klikk for stort bilete

.

.

.

Tabell eigedomsskatt - Klikk for stort bilete

.

.

.

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring (2014) - Klikk for stort bilete

.

.

.

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2014 - Klikk for stort bilete

.

.

.

Lånegjeld pr. innbyggjar (2014) - Klikk for stort bilete

.

.

.

Årsgebyr vatn/avløp/renovasjon (2014) - Klikk for stort bilete

.

.

.

Brutto driftsutg. pr. barn i barnehage og pr. elev i grunnskulen - Klikk for stort bilete

.

.

.

Brutto driftsutg. heimetenester og institusjon helse/omsorg - Klikk for stort bilete

.

.

.

 

Sist endra 18.04.2016 15.04