Folkemøte om kommunesamanslåing 21. april på Valle skule

Torsdag 21. april kl. 19.00 - 21.00 inviterer Skodje kommune til folkemøte om kommunesamanslåing på Valle skule.

Formål med møtet er å informere om intensjonsavtalane slik innbyggjarane vil ha eit betre grunnlag å uttale seg om i samband med innbyggjarhøyringane.

Invitasjon (PDF, 40 kB)

Sist endra 20.04.2016 17.56