Planar

Planar - Klikk for stort bilete

Her finn du ulike planar for Skodje kommune utlagt i pdf-format. 

I årsrapporten gjer dei ulike einingane i kommunen greie for verksemda si det føregåande året i høve planar og målsetjingar.

For å opne pdf-dokument treng du ein pdf-lesar, som til dømes Foxit Reader, PDF-XChange Viewer eller Adobe Reader.

Til å opne odt-dokument og Microsoft Word-dokumenter, kan du bruke OpenOffice.org.

Sist endra 07.09.2016