Teknisk avdeling

Send førespurnad til teknisk avdeling

Teknisk avdeling har ansvar for ei rekkje tenesteområder i kommunen:

 

Beredskaptelefon etter kl. 15.00 - Telefon  99 29 66 35

Dersom det utanom vanleg arbeidstid skulle oppstå problem som vedkjem det kommunale vass-/ kloakk-/ eller vegnettet, eller andre kommunaltekniske forhold, kan de etter kl. 15.00 ringe 99 29 66 35.

                                               

Tilsette i teknisk avdeling
Tilsette i teknisk avdeling
NamnTittelTelefon
Frode HellandTeknisk sjef70 24 40 41
Bent LeiteAvd. ingeniør70 24 40 42
Magnar KvalvikAvd. ingeniør70 24 40 43
Ingunn Osdal StetteAvd. ingeniør70 24 40 45
Nils HoltenAvd. ingeniør70 24 40 46
Rigmor LidKonsulent70 24 40 40
Knut BergKonsulent IT70 24 40 44
Øystein EltvikAvd. ingeniør
Regine BruteigSakshandsamar70 24 45 93
Uteseksjon kommunalteknikk
Uteseksjon kommunalteknikk
NamnTittelTelefon
Villy UrkeArbeidsformann918 30 804
Thomas StetteFagarbeidar959 90 819
Trond VikFagarbeidar468 16 026
Vaktmeisterane
Vaktmeisterane
NamnTittelTelefon
Lars Ove NyhaugArbeidsformann922 05 334
Sveinung SøvikVaktmeister917 01 697
Per Vidar Olsen Vaktmeister915 36 854
Vegard BårdsgjæreVaktmeisterassistent
E-post til uteseksjon/vaktmeister
E-post til uteseksjon/vaktmeister
E-postTelefon - lager
Vaktmeister70 24 40 15
Uteseksjon
Sist endra 19.06.2018