Kommunal bustad

Kommunal bustad - Klikk for stort bilete

Skodje kommune har for tida 57 bueiningar til utleige, for menneske med særskilde behov.

Ledige kommunale bustadar blir kunngjort i Bygdebladet og som nyhende på heimesida.

Det er ikkje muleg å søke om kommunal bustad når det ikkje er ledige bustadar til dette føremålet.

NAV Storfjorden kan bistå med å skaffe midlertidig bustad etter sosialtenestelova dersom du ikkje klarer dette sjølv. 

Sist endra 20.04.2018 14.00