Publisert 25.09.2019
Oppstart detaljregulering naustområde gnr. 8 bnr. 1

I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av detaljplanlegging for naustområde på gnr. 8 bnr. 1.