Spelemiddel og folkehelse; kommunane utnyttar ikkje ordninga

Kast riktig! Det er viktig! - Klikk for stort bilete

Styresmaktene har sagt at meir spelemiddel skal gå til eigenorganisert fysisk aktivitet. To av tre vaksne nordmenn brukar kroppen sin for lite. Det største potensialet for betring ligg sannsynlegvis i at fleire går meir i nærmiljøet sitt, meir kvardagsaktivitet. Ein ny NINA-rapport viser at få kommunar søkjer spelemiddel til tilrettelegging av turvegar og turstiar.  

Les heile saka

Sist endra 11.11.2016 12.21