Vil du vere med å forme nye Ålesund?

Illustrasjon planar.jpg - Klikk for stort bilete Nye Ålesund kommune søker etter prosjektkoordinator som skal leie og koordinere arbeidet med å bygge den nye kommunen. Vi tilbyr spennande og utfordrande arbeidsoppgåver med kommunereforma! 

Kommunane Sandøy, Skodje og Ålesund har vedtatt å danne nye Ålesund kommune. Ørskog kommune tar stilling til om dei vil gå inn i arbeidet 24. november.


Oppgåver
Prosjektkoordinatoren skal forberede etableringa av nye Ålesund kommune saman  med styringsgruppa. Styringsgruppa skal legge til rette for den vidare prosessen i samanslåingsarbeidet og består av fem politikarar frå kvar kommune.


Det er også prosjektkoordinator si oppgåve å sørge for god dialog mellom dei deltakande kommunane og andre sentrale aktørar, sikre god informasjonsflyt om prosjektet til tilsette og innbyggarar og å ha sekretariatfunksjon og økonomistyring.


Fokusområde
Etter stortinget sitt vedtak våren 2017, vil det blir oppretta ei fellesnemnd med tre representantar frå kvar kommune. Nemnda har det formelle ansvaret for å førebu den nye kommunen i samsvar med intensjonsavtalen.

 

Sentrale fokusområde for styringsgruppa og seinare fellesnemnda sitt arbeid vil blant anna vere å:

  • Utarbeide mandat og arbeidsoppgåver for fellesnemnda.
  • Ta for seg eigarskap og interkommunalt samarbeid.
  • Effektiv og dynamisk organisering av den nye kommunen.
  • Bygging av felles kultur og identitet.
  • Arbeidsgivaransvar i omstillingsprosessen.

Kvalifikasjonar
Prosjektkoordinatoren blir tilsett i 100 % stilling ut 2017 med mogleg forlenging.


Den som blir tilsett må ha:

  • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå.
  • God kjennskap til kommunesektoren og kommunereforma.
  • Erfaring med prosjekt- og prosessleiing, samt omstillingsarbeid.
  • Erfaring frå offentleg verksemd/forvaltning.

Vi ønsker ein person som har gode samarbeidsevner og som er strukturert og sjølvstendig, ansvarsbevisst og tillitsskapande. Du må vere flink til å kommunisere både skriftleg og munnleg.


Vi tilbyr
Til gjengjeld så kan vi love prosjektkoordinatoren spennande og utfordrande arbeidsoppgåver som inneber å vere med å forme nye Ålesund kommune. Du vil komme i tett kontakt med ulike fagmiljø, ha gode og konkurransedyktige vilkår og god pensjonsordning.


Her er heile utlysningsteksten, søkeskjema og kontaktinformasjon om du har spørsmål:

Les meir om kommunereforma og arbeidet med nye Ålesund kommune:

Sist endra 13.12.2016 09.09