Hoppid

hoppid_logo.png - Klikk for stort bilete hoppid.no-fondet er ei økonomisk støtteordning for gründarar i ein tidleg fase.

Midlane skal brukast på mindre, men avgjerande aktivitetar som kan bidra til avklaring omkring lønsamheits- og marknadspotensial i forretningsidéar. Slik kan gründarar få eit betre vurderingsgrunnlag i forhold til vidare satsning.

 

Ålesund kunnskapspark AS er operatør av eit regionalt hoppid.no-kontor for kommunene Ålesund, Sula, Skodje, Hareid, Herøy og Ulstein. Dei utøve førstelinjeteneste for etablerarrettleiing på vegne av dei nemnde kommunene.

Ålesund kunnskapspark AS er som operatør for teenesta også forvaltar av kommunene sin del av hoppid.no-fondet. Midlane som blir gitt frå dette fondet er stilt til disposisjon av Møre og Romsdal fylkeskommune og Sparebanken Møre.

hoppid.no-kontoret kan innvilge tilskot på inntil NOK 30.000 per forretningsidé.

Har du en gründer i magen?

Kontakt Ålesund kunnskapspark AS , fyll ut eit enkelt søknadsskjema og du kan få avklart viktige føresetnadar omkring din forretningsidé.

Les meir om nyskaping på nettsida til Ålesund kunnskapspark AS

 

Sist endra 02.02.2017 12.25