Kan du tenke deg å vere med på utprøving av velferdsteknologi?

velferdsteknologi.png - Klikk for stort bilete Velferdsteknologi er eit nasjonalt satsingsområde. Målet med innføring er å gi auka tryggleik,  betre mestring og/eller større fridom for den einskilde tenestemottakar. Teknologien skal ikkje først og fremst spare pengar eller erstatte «dei varme hendene», men vere eit utfyllande tillegg, tilpassa behova til den einskilde

Skodje kommune og Ørskog kommune har i samarbeid med ALV Møre og Romsdal starta eit prosjekt med utprøving av digitale tilsyn i Heimesjukepleien. Digitale tilsyn  omfattar mange ulike teknologiske løysingar, og vi ynskjer å opparbeide oss kunnskap om korleis ulike løysingar fungerer.

Vi ser no etter personar som kan tenke seg å vere med på utprøvinga:
- du som allereie mottek tenester frå kommuna
- du som har eit behov vi kanskje kan hjelpe deg med
- du som berre er interessert i å vere med på å prøve ut velferdsteknologi

Dei som melder seg  vil før oppstart gå gjennom ein grundigare informasjons- og spørsmålsrunde for å avklare kva teknologisk løysing som kan vere aktuell for den einskilde.

Dersom du eller nokon av dine pårørande kan tenke seg å vere med i prosjektet, ta kontakt med:
Skodje kommune: Helen Østrem, telefon 70 24 40 96, eller send e-post
Ørskog kommune: Kari Sjøholt, telefon 70 27 38 02 eller send e-post

 

RoomMate.jpg - Klikk for stort bileteRoomMate.jpg Biletet viser eit intelligent sensorkamera som varslar om fall automatisk, utan at brukaren treng å foreta seg noko.
Til venstre ligg brukaren på golvet, til høgre ser ein biletet som kjem fram når mottakar får varselet om fallet. (Skjermdump frå VG – sjå link lengre ned i saka)

 

Velferdsteknologi er mange ting, og den mest kjende i dag er tryggleiksalarmen. Mykje av velferdsteknologien  er utvikla særskilt med tanke på eldre og sjuke og dei problemstillingane desse møter i kvardagen, men  det kan og vere kjend teknologi som løyser ei utfordring ein person har.
 

Dersom du vil ha meir informasjon om velferdsteknologi, finn du mykje lesestoff ved å søke på «velferdsteknologi» på internett. Her er nokre få lenker:

  • Informasjonsbrosjyre for prosjektet finn du her (PDF, 419 kB)
  • Ein film om velferdsteknologi, laga av Utdanningsdirektoratet. lenke finn du her
  • Artikkel og ein kort filmsnutt, om eit bufellesskap for demenssjuke i Oslo. Publisert av VG. Lenke finn du her
  • Film med Ina Breivik sin karakter Margot  i hovedrolla. Filmen viser ulike løysinger for veferdsteknologi, med eit humoristisk skråblikk på temaet. Lenke finn du her 
  • Ein kronikk om velferdsteknologi. Lenke finn du her
  • Helsedirektoratet sine nettsider for velferdsteknologi. Lenke finn du her.

 

Sist endra 13.09.2017 07:32