Arbeidet med å finne ny rådmann er i gang

talje_shutterstock_226297771.jpg - Klikk for stort bilete Rekrutteringsfirmaet Amrop Delphi har fått tilslaget om å finne rådmann til nye Ålesund kommune. Tilsetjinga av rådmann i nye Ålesund skjer etter planen i fellesnemnda sitt møte 5. oktober.

Tre av fem tilbydarar presenterte sine løysingsforslag for rekrutteringsprossen. Alle viste god fagleg kvalitet, god forståing av oppdraget og hadde relevant erfaring. Rekrutteringsfirmaet Amrop Delphi vart vald etter ei totalvurdering av innhald og kvalitet i tilbodet.

Jobben

Amrop Delphi skal bistå i utforminga av stillingsannonse og -profil for den nye rådmannen, og finne og oppfordre gode kandidatar til å søke stillinga. Amrop Delphi mottar søknadane og gjennomfører intervju i samarbeid med tilsetjingsutvalet. Det er ordførarene i dei fem kommunane som utgjer utvalet saman med ein tillitsvald som representerer dei tilsette i kommunane.

Rekrutteringsfirmaet skal òg ha samtalar med dei som er rådmenn i dei fem kommunane no.

Vegen vidare

Fagforeiningane i nye Ålesund kommune kom med sine innspel til prosessen 15. juni.
Utlysinga av stillinga startar 22. juni.
Søknadsfristen er 15. august. 

Sist endra 20.06.2017 13.11