Styringsgruppa for folkehelse

Styringsgruppa for folkehelse er sett saman av politikarar, leiarar for kommunale tenesteområde og representantar for frivillege lag. Modolf Hareide, politikar, er leiar.

Gruppa skal arbeide for å sikre at folkehelse blir eit gjennomgåande perspektiv i alle planar og alt arbeid som blir gjort i kommunen.

I to møte i august 2017 har styringsgruppa arbeidd fram eit forslag til handlingsprogram 2018 for folkehelsearbeidet i kommunen.

Referat frå møte 17.08.17 (PDF, 412 kB)

Referat frå møte 31.08.17 (PDF, 428 kB)

Årsrapport folkehelsearbeidet i Skodje 2016 (PDF, 909 kB)

Forslag til handlingsprogram for folkehelse 2018 (PDF, 666 kB) 

Sist endra 18.09.2017 14.00