Kommunal planstrategi

Planstrategi 2016-2020 - Klikk for stort biletePlanstrategi 2016-2020

Skodje kommune har vedteke kommunal planstrategi for perioden 2016 - 2020.

Kommunal planstrategi ligg til grunn for prioritering av kommunalt planarbeid.
Rådmannen er ansvarleg for gjennomføring av planstrategi i samsvar med vedtak.

Vedlagt finn du grunnlagsdokument for Skodje kommune sin planstrategi 2016-2020, og vedtak i kommunestyret i K-sak 06/17.