Kva skjer?

september 2018
tyontofrla
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Komande hendingar
   
Publisert 19.09.2018
nav.png

NAV Storfjorden endrar opningstid for drop-in (utan førehandsavtale) frå og med måndag 24.september. Fleire nyttar no dei digitale tenestene våre. Vi kan dermed frigjere ressursar til å følgje tettare opp dei som har størst behov for bistand for å kome i arbeid.

Nye opningstider for drop-in er: Måndag, onsdag og fredag kl. 10.00-12.00.

​Avtalte møter og oppfølgingssamtalar vert gjennomført uavhengig av opningstid for drop-in. Samtalar med rettleiar kan avtalast alle dagar frå kl. 09.00-15.00.
​Samtalar med NAV kan avtalast via nav.no - ditt NAV eller på telefon 55 55 33 33.

Publisert 17.09.2018
Alle kommunene.JPG

No startar konkurransen om å teikne kommunevåpenet til nye Ålesund kommune. Vil du bidra? Send inn ditt forslag til post.nyealesund@alesund.kommune.no innan 1. november.

- Vi håper på stort engasjement blant innbyggarar, tilsette, skular, barnehagar, næringsliv, lag, foreiningar og alle andre som har gode idear, fortel ordførar i Haram og leiar i komiteen for arbeidet med kommunevåpen, Vebjørn Krogsæter.  

Publisert 17.09.2018
Open dag brannstasjon 2018.jpg

I samband med brannvernveka 2018 vert det open dag på Skodje brannstasjon 22.09.2018 kl. 11.00-14.00. 

Her kan vi får lære om brann og brannvern, sjå brannbilane og sjå korleis brannfolka har det på jobb. 
​Velkommen til liten og stor. 

Publisert 14.09.2018
Oppstart regulering gangveg kyrkja - Olmanngjerdet

Skodje kommune varslar i medhald av  plan-og bygningslova §12-2, oppstart av reguleringsplanarbeid på gnr.21 bnr.376 med fleire.

Føremålet med planarbeidet er å sikre mjuke trafikantar langs fv.106 mellom Skodje kyrkje og Olmanngjerdet, og sjå om ein kan legge til rette for parkeringsareal knytt til fritidsaktivitetar i området.

Planområdet ligg i Skodje sentrum. Storleiken på planområdet er om lag 17 daa. Området ligg langs fv.106 mellom Skodje kyrkje og Olmanngjerdet.

Publisert 14.09.2018
Opstart detaljregulering trafikkavvikling skuleområdet sentrum

Skodje kommune varslar i medhald av  plan-og bygningslova §12-2, oppstart av reguleringsplanarbeid på gnr. 25 bnr.29 med fleire.

Føremålet med planarbeidet er mellom anna å betre dei trafikale forholda for barn og unge som skal til/frå skule og barnehage, samt å gjere det betre å opphalde seg på skulen sine uteområde.

Planområdet ligg i Skodje sentrum. Området ligg i tilknyting til Skodje ungdomsskule og er avgrensa i nord av fylkesveg 661.
Kart over planområde (PDF, 521 kB)

Publisert 11.09.2018
Skodje sentrum aktivitetssenter.jpg

Den internasjonale verdensdagen for psykisk helse vert markert på aktivitetssenteret onsdag 10. oktober med eit arrangement frå kl.10.00 - 14.00.

​Tema er: Raushet i møte mellom kvinner med forskjellige utgangpunkt.

Publisert 11.09.2018

Ruspolitisk handlingsplan for 2018-2019 (PDF, 2 MB) blei vedteken i Skodje kommunestyre 30.08.2018. 

Føremålet med utarbeiding av ruspolitisk plan er mellom anna å:

  • redusere sosiale- og helsemessige konsekvensar av misbruk
  • ha rus- og kriminalitetsførebyggande fokus i alle ledd i forvaltninga.​
  • utvikle vidare tverrfagleg samarbeid
  • sikre ansvarleg og føreseieleg alkoholpolitisk praksis
Publisert 05.09.2018

«Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Vold i nære relasjoner skaper utrygghet, kan medføre helseskader og tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse og mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse. Vold i nære relasjoner er straffbare handlinger i strid med norsk lov og grunnleggende menneskerettighet» (Et liv uten vold.Regjeringens handlignsplan 2014-2017)

Publisert 20.08.2018
Eit myldrande folkeliv var det i Idrettshallen under Familiedagen..JPG

I år vil Skodje kommune tildele eldsjelpris.

​Frist for å foreslå kandidatar er 20. september 2018.

Publisert 18.06.2018
Flytebrygge ved Skodje Dampskipskai.jpg

I samarbeid med Sunnmøre Friluftsråd har Skodje kommune lagt ut ny flytebrygge ved Skodje Dampskipskai.

Etter avtale med grunneigarane v/Harald Skodje kan kai med flytebrygge nyttast av ålmenta til opphald, bading og gjestebrygge for båtar.

Som gjestebrygge er det sett ei grense på eitt døgn liggetid pr besøk.

Publisert 18.06.2018
Badeplass på Fylling.jpg

Den offentlege badeplassen på Fylling har fått skikkeleg oppgradering i samband med etablering av anlegg for krisevassforsyning.
Det er rydda, påkjørt sand og etablert ein liten vør for utsetjing av kano og kajakk. I tillegg er det tilgang på toalett (ta med papir for å vere sikker).

Bruk parkeringsplassen i Sætrevika (ved vegen opp til Steinsetsætra). Derifrå er det berre 200 m gange til badeplassen.

Publisert 13.06.2018
Torvtak.jpg

I dag hadde elevar frå valfaget Levande kulturarv invitert resten av 10.trinnet til torvtakdugnad på den nye grindløa dei har bygd ved sidan av Gomerløa. 

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: (fakturaadr. EHF) 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a