Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2023 - høyring med frist 12. nov

 Det faste planutvalet hadde møte 03.09.2019.

 
I sak 46/19 blei det gjort slikt vedtak:
Det faste planutvalet vedtek å legge forslag til Handlingsprogram for fysisk aktivitet 2020-2023 ut på offentleg høyring. Merknadsfristen blir sett til 12. november 2019.
 
Det er råd å melde inn nye spelemiddelprosjekt til handlingsprogrammet i denne høyringsperioden.
 
Innspel og merknader til handlingsplanen skal vere skriftelege, og sendast på epost til magne.fylling@skodje.kommune.no, eller i brev til Skodje kommune, Rådhuset, Nihusvegen 3, 6260 Skodje
 
Forslag til Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2023 (PDF, 346 kB)
Sist endra 05.09.2019 14.50