Kva skjer?

februar 2018
tyontofrla
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
Komande hendingar
   
Publisert 22.02.2017
Huslån

 Eigedomsskattelister for 2017 er lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset i tre veker frå tysdag 1. mars.

Heimelshavarar/eigarar vil få tilsendt skattesetel som viser takst og skatt. På skattesetelen står også informasjon om klageadgang og klagefrist.

Meir informasjon på skodje.kommune.no/eigedomsskatt

Publisert 29.03.2016

Kommunestyret har vedteke at eigedomsskattesatsen for 2016 vert uendra, 2 promille.

Sjøv om promillesatsen er uendra, vil det likevel for dei fleste bli ei lita endring i sum utskriven eigedomsskatt. Grunnen til dette er at det er bustadverdi frå Skatteetaten som vert lagt til grunn for utrekning av eigedomsskatt for dei fleste bustadar. Denne verdien vert justert kvart år.

Publisert 29.02.2016
Skattesetel_eigedomstype_klage

I følgje eigedomsskattelova § 19, kan skattytar klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klagen må framsetjast skriftleg innan 6 veker frå den dagen eigedomsskattelista vert utlagd.

Framgangsmåten for klage er ulik for ulike typer eigdom: For eigedomar der skatten er utrekna på grunnlag av boligverdi (formuegrunnlag), skal eventuell klage rettast til Skatteetaten.

For andre eigedomar skal eventuell klage rettast til Skodje kommune.

Publisert 03.09.2015

Skodje kommunestyre vedtok i møte 10. februar 2015 å oppnemne sakkunnig nemnd, jfr. Lov om eigedomskatt § 8 A-3 fjerde ledd.

Nemnda har desse medlemene:

  • Leiar: Kjell Haukeberg
  • Nestleiar: Ragnhild Stette
  • Medlem: Torbjørn Skodjereite

Protokoll frå møte i sakkunnig nemnd 18.03.2015 (PDF, 586 kB)

Protokoll frå møte i sakkunnig nemnd 04.06.2015 (PDF, 52 kB)

Protokoll frå møte i sakkunnig nemnd 06.08.2015 (PDF, 52 kB)

Publisert 25.03.2015
Takstmann Odd Vallestad

I samband med innføring av eigedomsskatt vert det gjennomført synfaring og taksering av ein del eigedomar denne våren. Dette gjeld i første omgang næringseigedomar. Etter påske vil fritidseigedomar og ein del andre eigedomar bli takserte.

I dei fleste tilfella vert takseringa gjort utan at eigar er til stades. Som ein del av takseringa vil alle eigedomar bli fotograferte.

Publisert 19.03.2015

Skodje kommunestyre vedtok i møte 10. februar 2015 å oppnemne klagenemnd for eigedomsskatt, jfr. Lov om eigedomskatt § 20:

Nemnda har desse medlemene:

  • Leiar : Anita Ostnes
  • Nestleiar: Johan Honningdal
  • Medlem: Tone Fylling
   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap teknisk: 99 29 66 35
Org.nr.
: (fakturaadr. EHF) 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a