Kva skjer?

februar 2019
tyontofrla
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
Komande hendingar
   
Publisert 02.03.2018

Kommunestyret har med heimel i eigedomskattelova § 8 C-1 vedteke at bustadverdien frå Skattetaten (også kalla formuegrunnlag i eigedomsskattelova) skal nyttast som grunnlag for utrekning av eigedomsskatten for bustader. Det inneber at det for desse eigedomane ikkje er naudsynt å gjennomføre synfaring eller taksering.

NB: Bustadverdien frå Skattetaten er ikkje det same som likningsverdien som står i sjølvmeldinga.

Publisert 02.03.2018
Skattesetel_eigedomstype_klage

I følgje eigedomsskattelova § 19, kan skattytar klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klagen må framsetjast skriftleg innan 6 veker frå den dagen eigedomsskattelista vert utlagd.

Framgangsmåten for klage er ulik for ulike typer eigdom: For eigedomar der skatten er utrekna på grunnlag av boligverdi (formuegrunnlag), skal eventuell klage rettast til Skatteetaten.

For andre eigedomar skal eventuell klage rettast til Skodje kommune.

Publisert 02.03.2018

Brev med informasjon om takst og skatt er sendt ut til alle skattytarar.
Skattelister med informasjon om takst og skatt for alle skattepliktige eigedomar er lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset fram til 28. mars.
Listene er òg tilgjengelege her:

Kommunestyret har vedteke at skattesatsen for 2018 skal vere 2 promille (dvs. inga endring).

Eigedomsskatten vert fakturert i to terminar i året, med forfall 20. mai og 20. november.

Frist for å klage på eigedomsskatten er 13. april 2018.

Meir informasjon om eigedomsskatt

Publisert 22.02.2017
Huslån

 Eigedomsskattelister for 2017 er lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset i tre veker frå tysdag 1. mars.

Heimelshavarar/eigarar vil få tilsendt skattesetel som viser takst og skatt. På skattesetelen står også informasjon om klageadgang og klagefrist.

Meir informasjon på skodje.kommune.no/eigedomsskatt

Publisert 29.03.2016

Kommunestyret har vedteke at eigedomsskattesatsen for 2016 vert uendra, 2 promille.

Sjøv om promillesatsen er uendra, vil det likevel for dei fleste bli ei lita endring i sum utskriven eigedomsskatt. Grunnen til dette er at det er bustadverdi frå Skatteetaten som vert lagt til grunn for utrekning av eigedomsskatt for dei fleste bustadar. Denne verdien vert justert kvart år.

Publisert 03.09.2015

Skodje kommunestyre vedtok i møte 10. februar 2015 å oppnemne sakkunnig nemnd, jfr. Lov om eigedomskatt § 8 A-3 fjerde ledd.

Nemnda har desse medlemene:

  • Leiar: Kjell Haukeberg
  • Nestleiar: Ragnhild Stette
  • Medlem: Torbjørn Skodjereite

Protokoll frå møte i sakkunnig nemnd 18.03.2015 (PDF, 586 kB)

Protokoll frå møte i sakkunnig nemnd 04.06.2015 (PDF, 52 kB)

Protokoll frå møte i sakkunnig nemnd 06.08.2015 (PDF, 52 kB)

Publisert 19.03.2015

Skodje kommunestyre vedtok i møte 10. februar 2015 å oppnemne klagenemnd for eigedomsskatt, jfr. Lov om eigedomskatt § 20:

Nemnda har desse medlemene:

  • Leiar : Anita Ostnes
  • Nestleiar: Johan Honningdal
  • Medlem: Tone Fylling
   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a