Kva skjer?

juli 2017
tyontofrla
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Komande hendingar
   
Publisert 05.10.2012

Folkehelsekoordinator Magne P. Fylling
Tlf. 70 24 41 90
E-post: magne.fylling@skodje.kommune.no

Publisert 06.06.2017

Ungdata er eit spørjeskjemabasert verktøy, som gir eit breidt bilde på korleis ungdommane har det og kva dei driv med på fritida.

Undersøkjinga blei i slutten av mars gjennomført ved Skodje ungdomsskule. Alle elevar var inviterte til å svare.  83 % deltok.

Resultata vil bli presentert, gjort kjent og drøfta i ulike samanhengar. Kort kan vi seie at resultata frå Skodje følgjer landssnittet.

Det er viktig å glede seg over alle som gir uttrykk for at dei har det bra. Men det er også viktig å avdekke om det er område der vi må gå saman om å gjere oppvekstvilkåra betre.

Ungdatarapport 2017 (PDF, 8 MB)

Publisert 24.02.2017
Frimerke

TUBFRIM har for 2017 kr. 650.000,- til utdeling for helse- og trivselsfremjande tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemma barn og unge i Norge. Søknadsfristen for TUBFRIM-middel  2017 er sett til 15. mars.

Publisert 13.01.2017

Ruspolitisk handlingsplan 2014-2016 (PDF, 628 kB) gjeld til ny plan er vedteken, truleg første halvpart av 2018. 

Publisert 11.11.2016
Ein grønare kvardag

Styresmaktene har sagt at meir spelemiddel skal gå til eigenorganisert fysisk aktivitet. To av tre vaksne nordmenn brukar kroppen sin for lite. Det største potensialet for betring ligg sannsynlegvis i at fleire går meir i nærmiljøet sitt, meir kvardagsaktivitet. Ein ny NINA-rapport viser at få kommunar søkjer spelemiddel til tilrettelegging av turvegar og turstiar.  

Les heile saka

Publisert 12.11.2015

FNs barnekonvensjon vart vedtatt av FN si generalforsamling i november 1989.

Norge ratifiserte konvensjonen i 1993 og den blei inkorporert i norsk lov. Det betyr at den har forrang dersom det er motstrid i lovverket.

Barnekonvensjonen er på den måten førande for kommunal verksemd.

Kommunane må sørgje for at rettar som må løysast i fellesskap mellom ulike kommunale tenester til barna sitt beste, blir organiserte slik at samarbeidet fungerer i praksis og støtter opp under Barnekonvensjonen.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har sett i gong ei kommunekartlegging retta mor barn og unge.  Med frist 30.10.15 har stort sett alle kommunar i fylket vårt gjort kartlegginga.

Kartlegging av barn sine levekår i Skodje (PDF, 496 kB)

Publisert 12.11.2015

Handlingsprogrammet blei vedteke i møte i Styringsgruppa for folkehelse 13.04.15. 

I møte 26.10.15 blei det avgitt statusrapport om arbeid med tiltak i handlingsplanen.

Handlingsprogram for folkehelsearbeidet 2015-16, status pr okt 2015. (PDF, 297 kB)

Publisert 11.11.2015

Folkehelsekoordinator i Ålesund, Kathrin Kobbevik, og Inger Bakke, skodespelar, var kurshaldarar.

Over 15 tilsette i barnehage, SFO og skule fekk tips og råd til korleis lage innbydane og sunn mat utandørs. Ikkje mindre enn 8 ulike fiskerettar blei laga i friluft.

Kursdeltakarane var samstemte: Dette var lærerikt og inspirerande!

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: (fakturaadr. EHF) 964980454
Kontonr.
: 4212.23.24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr 9-14. Ons 10-14. Beredskapstlf. teknisk: 99 29 66 35

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a

Galleri