Folkehelseprofil 2017

Folkehelseinstituttet utarbeidar kvart år ein folkehelseprofil for alle kommunar og fylke i landet.

Profilen visar nokre utvalde trekk ved folkehelsa i den enkelte kommune.

Folkehelsprofil for Skodje kommune 2017 (PDF, 5 MB)
 

Sist endra 18.09.2017 13.40