Kontakt

Folkehelsekoordinator Magne P. Fylling
Tlf. 70 24 41 90
E-post: magne.fylling@skodje.kommune.no

Styringsgruppe for folkehelsearbeidet 2017:

Modolf Hareide - politikar og leiar for gruppa

Per Egil Håhjem, politikar og nestleiar

Dagfinn Erstad - idrettsrepresentant

Rigmor Berg - representant for frivilleg lag

Trond Herje - skulerepresentant

Camilla Brusdal - barnehagerepresentant

Per Løkkeborg - helsesjef

Kristian Skålhavn - kommunalsjef

 

Folkehelsekoordinator er sekretær for styringsgruppa.