Ruspolitisk handlingsplan 2018-2019

Ruspolitisk handlingsplan for 2018-2019 (PDF, 2 MB) blei vedteken i Skodje kommunestyre 30.08.2018. 

Føremålet med utarbeiding av ruspolitisk plan er mellom anna å:

  • redusere sosiale- og helsemessige konsekvensar av misbruk
  • ha rus- og kriminalitetsførebyggande fokus i alle ledd i forvaltninga.​
  • utvikle vidare tverrfagleg samarbeid
  • sikre ansvarleg og føreseieleg alkoholpolitisk praksis

Sist endra 11.09.2018 14.36