Kunngjering om offentleg ettersyn - naustområde på Glomset

Det faste planutvalet vedtok i 16.10.2018 å legge forslag til reguleringsplan for del av gnr.10 bnr.1 på Glomset ut til offentleg ettersyn.
Planområdet ligg i Leithaugvika i Honningdalsvågen på Glomset.
Føremålet med detaljreguleringa er å legge til rette for oppføring av tre naust med felles vor og båtopptrekk, parkeringsplass, gangveg og badeplass tilgjengeleg for ålmenta.

Eventuelle merknadar skal sendast Skodje kommune, Niusvegen 3, 6260 Skodje eller ostmottak@skodje.kommune.no innan 13.12.2018.

Sist endra 04.11.2018 18:57