Skodje næringsforening

Ordføraren skal vere ein pådrivar for utvikling av næringslivet i Skodje kommune.

Våren 2016 tok han initiativ til å starte opp Skodje næringsforening.

Sist endra 20.04.2017 15.00