Offentleg innsyn

Glad innbyggjar - Klikk for stort bilete

På denne sida har kommunen lagt ut postlister, politiske saksdokument og planar. Her får du som innbyggjar tilgang til mykje nyttig informasjon om saker og avgjersler som vedkjem kommunen og dei som bur der.

Innsynsretten i kommunen sine dokument er forankra i offentleglova. Sjå òg rettleiar til offentleglova.

For å opne pdf-dokument treng du ein pdf-lesar, som til dømes Foxit eller Adobe Reader. Til å opne odt-dokument og Microsoft Word dokument, kan du bruke OpenOffice.

Last ned:

Publisert av Ann Iren S. Johnsen. Sist endra 07.09.2016