Politiske saksdokument

Saksdokument og møteprotokollar

Innsynsretten i kommunen sine dokument er forankra i offentleglova.
Sjå òg rettleiar til offentleglova.