Resultat etter innbyggjarhøyringane

Støråkfjellet.jpg - Klikk for stort bilete  Sidan 21. april har innbyggjarane og andre hatt mulegheit til å uttale seg om kva retning Skodje kommune skal ta i samband kommunesamanslåing.

Resultatet etter innbyggjarhøyringane er no klare.

Høyring etter kunngjering

Ingen innkomne høyringsuttalar 

Innbyggjarundersøking

Rapport frå Opinion AS (PDF, 911 kB)

Folkerøysting

Valstyret si møtebok (PDF, 182 kB)

Sist endra 20.05.2016 13.30