Lag og organisasjonar

Skodje kommune har eit rikt kulturliv med mange lag og organisasjonar. På denne sida kan lag og organisasjonar sjølv registrere seg og leggje informasjon tilgjengeleg for innbyggjarane. Om du er på leit etter eit lag eller ein organisasjon i kommunen, kan du søkje under. Har du opplysningar om ein aktivitet eller "happening" i kommunen, så kan du leggje den inn i aktivitetskalendaren.

Registrer ditt lag/din organisasjon.

Søk etter lag og organisasjoner

Sist endra 25.03.2015

Her er nokre lag og organisasjonar i kommunen:

Idrett:

Glomset IL
Skodje idrettsråd
Skodje IL
Skodje og Engesetdal skyttarlag
Valde IL
KRIK
Skodje Trialklubb
Stettevik sportsklubb
Brusdal idretts og velforening
Skodje volleyballklubb
Engesetdal IL

Velforeiningar:

Utvikbygda Vel og idrettsforening
Ytreskodje velforening
Lars-Pettervegen vel
Grindvika vel
Skodjevågen grendelag
Brusdal idretts og velforening
Erstad og Beite velforening
Fylling Grendelag
Glomset bygdelag
Nymarka vel

Kor:

Skodje blandakor
Stette blandakor
Valle barne og ungdomskor
Skodje kyrkjekor
Skodje kristelege ungdomskor
Barnekoret Jubalo

Søndagskular:

Valle Søndagskule
Skodje søndagskula
Utvikbygda søndagskule
Engeset søndagskule

Korps:

Skodje ungdomskorps
Skodje skulekorps

Teater:

Skøye teaterlag
Valle løyelag

Andre lag og organisasjonar:

Skodje frilynde ungdomslag
Skodje sogelag
SR Bharathalaya
Tamil kultur barnegruppa
Skodje Røde Kors Lokallag
Skodje Røde Kors Besøkstenesta
Skodje Røde kors Barnehjelpa
Skodje småbåtforening
Barnelaget Solglimt
Stette speidergruppe
Skulehagens Venner
Skodje kvinne og familielag
Skodje hagelag
Skodje jeger og fiskeforening
Skodje kristlege ungdomsklubb
LHL Skodje/Ørskog
Mental Helse Skodje og Ørskog

Andre lag og organisasjonar:

Skodje Lions
Jentekolonien
Skodje og Ørskog Mållag
Skodje Sogelag
Skodje KFUM
Skodje KFUK
Skodje Musikklag
Skodje pensjonistlag
Kraftverket
Hvite Bånd barnelag
Skodje Bridge Klubb
Skodje /Ørskog LHL
Glomset bedehus
Brusdal Ving
Vårsol
Juniorklubben
Skodje indremisjon
Brusdal 4H
Ålesund og omegn MS- forening.