Skodje kommune sin organisasjonsstruktur

Skjermbilde.JPG - Klikk for stort bilete

Sist endra 01.02.2017

Skodje kommune er organisert i ein flat struktur med rådmannen som ansvarleg leiar. I tillegg til Sentraladministrasjonen har vi 9 tenesteeiningar. Utanom dette kjem Landbrukskontoret og PPT som er felles for fleire kommunar, og lokalisert i Ørskog.