Kva skjer?

april 2019
må.ty.on.to.fr.la.sø.
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Komande hendingar
   

Kommuneplan - arealdelen

Illustrasjon arealplan - Klikk for stort bilete Kommuneplanen omfattar samfunnsdel med handlingsprogram og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Ut frå nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging og lokale behov, skal kommunen gjennom planlegginga legge til rette for ein arealbruk og eit utbyggingsmønster som er til det beste for den einskilde og samfunnet.

Arealdelen til kommuneplanen er del av det overordna og langsiktige styringsdokument til kommunen. Arealdelen skal fastsette mål og strategiar for utviklinga av kommunen, og synleggjere aktivitetsområde og prioritering av ressursar. Arealdel for forvaltning av areal og andre naturressursar, skal bygge på dei føresetnader som ligg i samfunnsdelen.

Plan og bygningslova §4-1 set krav om at det for kommuneplanar, som eit ledd i varsling av planoppstart, skal utarbeidast et planprogram som grunnlag for planarbeidet.

Planprogram for arealdelen (PDF, 2 MB)
Føremålet med planprogrammet er hovudsakleg å avklare kva spørsmål som det skal arbeidast med, og avklare korleis arbeidet med rullering av arealdelen skal gjennomførast. Planprogram for arealdelen bygg på dei satsingsområda som er prioritert i planperioden, jf. kommuneplanen sin samfunnsdel, herunder vedtekne prinsipp for arealbruk.

Det er sett ned ei politisk arbeidsgruppe som har ansvaret for å gjennomføre planarbeidet i samsvar med dei føringar som ligg i fastsett planprogram for arealdelen.

Det er til no utarbeidd nokre rapportar som vil vere del av kunnskapsgrunnlaget, jf. planprogram (oktober 2016):


​Oversikt over tema i arbeidsgruppa sine møter, status og framdrift på kommuneplanarbeidet finn du her:

Kommuneplan
Kommuneplan
Nasjonal arealplanIDPlanVedtakPeriode Dokument
1529K1Kommuneplanen04.09.20072007-2017Arealdelen (PDF, 17 MB)
Føresegner og retningsliner (PDF, 173 kB)
Planomtale (PDF, 322 kB)
1529K2Kommunedelplan for Solnørvassdraget28.03.2006Arealdelen (PDF, 2 MB)

 

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a