Kva skjer?

august 2017
tyontofrla
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Komande hendingar
   

Kommuneplan - arealdelen

Illustrasjon arealplan - Klikk for stort bilete Kommuneplanen omfattar samfunnsdel med handlingsprogram (PDF, 2 MB) og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Ut frå nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging og lokale behov, skal kommunen gjennom planlegginga legge til rette for ein arealbruk og eit utbyggingsmønster som er til det beste for den einskilde og samfunnet.

Arealdelen til kommuneplanen er del av det overordna og langsiktige styringsdokument til kommunen. Arealdelen skal fastsette mål og strategiar for utviklinga av kommunen, og synleggjere aktivitetsområde og prioritering av ressursar. Arealdel for forvaltning av areal og andre naturressursar, skal bygge på dei føresetnader som ligg i samfunnsdelen.

Plan og bygningslova §4-1 set krav om at det for kommuneplanar, som eit ledd i varsling av planoppstart, skal utarbeidast et planprogram som grunnlag for planarbeidet.

Planprogram for arealdelen (PDF, 2 MB)
Føremålet med planprogrammet er hovudsakleg å avklare kva spørsmål som det skal arbeidast med, og avklare korleis arbeidet med rullering av arealdelen skal gjennomførast. Planprogram for arealdelen bygg på dei satsingsområda som er prioritert i planperioden, jf. kommuneplanen sin samfunnsdel, herunder vedtekne prinsipp for arealbruk.

Det er sett ned ei politisk arbeidsgruppe som har ansvaret for å gjennomføre planarbeidet i samsvar med dei føringar som ligg i fastsett planprogram for arealdelen.

​Oversikt over tema i arbeidsgruppa sine møter, status og framdrift på kommuneplanarbeidet finn du gjennom lenkja under. 

Kommuneplan
Kommuneplan
Nasjonal arealplanIDPlanVedtakPeriode Dokument
1529K1Kommuneplanen04.09.20072007-2017Arealdelen (PDF, 17 MB)
Føresegner og retningsliner (PDF, 173 kB)
Planomtale (PDF, 322 kB)
1529K2Kommunedelplan for Solnørvassdraget28.03.2006Arealdelen (PDF, 2 MB)

 

   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Rådhuset
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Org.nr.
: (fakturaadr. EHF) 964980454
Kontonr.
: 4212.23.24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr 9-14. Ons 10-14. Beredskapstlf. teknisk: 99 29 66 35

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a

Galleri