to_bruer.jpg
to_bruer.jpg

Kommunestatistikk

Her finn du meir statistisk informasjon om for Skodje kommune, innafor følgjande tema:
- Folketalsutvikling
- Flytting
- Fødselsoverskot
- Utviklinga i andelen barn, unge og eldre
- Sysselsetting
- Næringsstruktur
- Arbeidsplassdekning
- Pendling
- Bustadbygging
- Utdanningsnivå

 http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/Kommunestatistikk