Planinnsyn - dokument

Illustrasjon planar - Klikk for stort bilete Kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel utgjer det overordna planverket til kommunen.

Kommunal planstrategi ligg til grunn for prioritering av kommunalt planarbeid, og planar vert laga, eventuelt reviderte, i samsvar med politiske prioriteringar.

Oversikt over vedtatte detaljreguleringsplanar finn du i planregisteret.

Planane i den alfabetiske oversikta under er temaplanar, og er knytt til delområder av det totale arbeidet som blir gjort i kommunen. Enkelte av planane i oversikta har gått forbi gjeldande periode, men vil likevel vere ei rettesnor for arbeidet i kommunen.

Plandokument - innsyn
Plandokument - innsyn
PlannamnVedtattNy plan
Barne- og ungdomsplan 2009 - 2011 (DOC, 6 MB)16.12.2008
Barnehage - temaplan for barnehageområdet 2011 - 2014 (PDF, 488 kB)
Bestandsplan for hjortevilt 2016 - 2020 (PDF, 607 kB)
Bustadsosial handlingsplan 2012 - 2015 (PDF, 370 kB)15.11.2011
Digitaliseringsstrategi eKommune Sunnmøre 2017 - 2020 (PDF, 3 MB)04.2016
Digitaliseringsstrategi eKommune Sunnmøre 2017 - 2020 - Taktisk (PDF, 3 MB)04.2016
Elevane si arbeidsmiljølov (PDF, 123 kB)
Energi- og klimaplan - Tiltak og handlingsprogram (PDF, 596 kB)23.3.2010
Flyktningplan Skodje og Ørskog 2015 - 2018 (PDF, 625 kB)16.6.2015
Geodataplan 2006 - 2009 (PDF, 209 kB)
Hovudplan for vassforsyning 2009 - 2013 (PDF, 2 MB)12.2008
Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2013 - 2025 (PDF, 7 MB)
Kommunedelplan for fysisk aktivitet - Handlingsprogram (PDF, 986 kB)11.2018
Kommuneplan - Arealdel - Føresegner og retningslinjer (PDF, 288 kB)4.9.2007Vår 2019
Kommuneplan - Samfunnsdel 2016 - 2026 (PDF, 3 MB)16.3.2016
Kommuneplan - Samfunnsdel 2016 - 2026 - Grunnlagsdokument (PDF, 3 MB)16.3.2016
Kommuneplan - Samfunnsdel 2016 - 2026 - Vedtak og saksframlegg (PDF, 455 kB)16.3.2016
Kulturminneplan 2015 - 2027 (PDF, 4 MB)17.3.2015
Omsorgsplan 2007 - 2016 (PDF, 7 MB)
Pedagogisk utviklngsplan 2007 - 2010 (PDF, 102 kB)
Psykiatriplan 2007 - 2010 (PDF, 185 kB)
Ruspolitisk handlingsplan 2018 - 2019 (PDF, 4 MB)30.8.2018
Strategisk næringsplan 2006 - 2010 (PDF, 340 kB)31.10.2006
Trafikktryggingsplan 2019 - 2022 (PDF, 2 MB)21.6.2019

 

Sist endra 04.02.2019 12.18