Reisegodtgjersle

Den som har eit kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost-, og overernattingsgodtgjersle for reiser i samband med vervet, etter nærare reglar fastsett av kommunestyret sjølv, jf. Kommunelova kap. 7 § 41

Krav om reisegodtgjersle legg du sjølv, følg lenka til Visma Expense og legg det inn der på lik linje som med møtegodtgjering.


Sist endra 31.03.2019 20.20