Styrevervregisteret

Alfabetisk rekkjefølgje - Klikk for stort bilete Styrevervregisteret er eit webbasert registrer som alle folkevalde, tilsette og styremedlem kan registrere sine verv og økonomiske interesser. Det er eit mål å styrke kommunesektoren sitt omdøme, og då er det viktig å skape openheit om kva roller enkeltpersonar i kommunane og kommunale selskap har.

Sist endra 22.06.2016 08.10