Saksdokument for formannskapet

 

Formannskapet 2014
2014  
28.01.2014Sakspapir (PDF, 15 MB)Møteprotokoll (PDF, 39 kB)
Vedlegg til sak 2/14: Forslag til planprogram 21.1.2014 (PDF, 2 MB)
Vedlegg til sak 3/14: Tilråding i namnesak (PDF, 21 MB)
.
18.02.2014Sakspapir (PDF, 7 MB)Møteprotokoll (PDF, 389 kB)
Tilleggssaker (PDF, 6 MB)
.
18.03.2014Sakspapir - del 1 (sak 15/14 - 21/14) (PDF, 14 MB)Møteprotokoll (PDF, 118 kB)
Sakspapir - del 2 (sak 22/14: Kulturminneplan - del 1) (PDF, 21 MB)
Sakspapir - del 3 (sak 22/14: Kulturminneplan - del 2) (PDF, 6 MB)
Sakspapir - del 4 (sak 23/14: Vegnamn - del 1) (PDF, 2 MB)
Sakspapir - del 5 (sak 23/14: Vegnamn - del 2) (PDF, 26 MB)
Sakspapir - del 6 (sak 23/14: Vegnamn - del 3) (PDF, 25 MB)
Sakspapir - del 7 (sak 24/14 - 26/14) (PDF, 3 MB)
Perioderapport februar 2014 (MHT, 9 MB)
.
08.04.2014Sakspapir (PDF, 3 MB)Møteprotokoll (PDF, 69 kB)
.
23.04.2014Sakspapir (PDF, 3 MB)Møteprotokoll (PDF, 74 kB)
Perioderapport mars 2014 (MHT, 9 MB)
.
30.04.2014Sakspapir (PDF, 65 kB)Møteprotokoll (PDF, 71 kB)
.
20.05.2014Sakspapir (PDF, 8 MB)Møteprotokoll (PDF, 94 kB)
Saksutgreiing - Busetting av flyktningar (PDF, 4 MB)
Tilleggssak (PDF, 2 MB)
Perioderapport april 2014 (MHT, 10 MB)
.
18.06.2014Sakspapir (PDF, 27 MB)Møteprotokoll (PDF, 105 kB)
Tilleggssaker (PDF, 5 MB)
Perioderapport mai 2014 (MHT, 11 MB)
.
24.06.2014Sakspapir (PDF, 540 kB)Møteprotokoll (PDF, 67 kB)
Årsmelding 2013 (PDF, 4 MB)
Årsrekneskap 2013 (PDF, 706 kB)
Uttale frå kontrollutvalet til årsmelding og årsrekneskap (PDF, 932 kB)
Revisjonsmelding (PDF, 1000 kB)
.
26.08.2014Sakspapir (PDF, 4 MB)Møteprotokoll (PDF, 75 kB)
.
03.09.2014Sakspapir (PDF, 2 MB)Møteprotokoll (PDF, 75 kB)
Perioderapport juli 2014 (MHT, 9 MB)
.
30.09.2014Sakspapir (PDF, 10 MB)Møteprotokoll (PDF, 374 kB)
Perioderapport august 2014 (MHT, 9 MB)
Tilleggsinnkalling (PDF, 380 kB)
.
21.10.2014Innkalling til arbeidsmøte/dialogmøte om budsjett 2015 (PDF, 166 kB)Møteprotokoll (PDF, 579 kB)
.
28.10.2014Sakspapir (PDF, 5 MB)Møteprotokoll (PDF, 597 kB)
Perioderapport september 2014 (MHT, 9 MB)
.
18.11.2014Innkalling til arbeidsmøte/dialogmøte kring budsjett/økonomiplan og skulestruktur (PDF, 428 kB)
.
19.11.2014Besøk frå Fylkesmannen - dialogmøte (PDF, 287 kB)
Kommunebilete (PDF, 4 MB)
.
02.12.2014Sakspapir (PDF, 5 MB)Møteprotokoll (PDF, 388 kB)
Ettersending vedl. til sak 86/14 Skulestruktur (PDF, 447 kB)
Ettersending vedl. til sak 87/14 Budsjett (PDF, 267 kB)
Perioderapport oktober 2014 (MHT, 9 MB)
.
09.12.2014Sakspapir (PDF, 4 MB)Møteprotokoll (PDF, 90 kB)

Perioderapportane er i .mht-format. Enkelte nettlesarar kan ha problem med å opne .mht-filer. Prøv å opne i Internet Explorer.
Om du brukar Firefox, kan du installere dette tillegget for å opne .mht-filer.

 

Formannskapet 2013
2013  
29.01.2013Sakspapir (PDF, 8 MB)Møteprotokoll (PDF, 35 kB)
Vedlegg 1: Elektronisk samhandling på Sunnmøre (PDF, 3 MB)
.
05.03.2013Sakspapir (PDF, 4 MB)Møteprotokoll (PDF, 29 kB)
.
09.04.2013Sakspapir del 1 (PDF, 19 MB)Møteprotokoll (PDF, 54 kB)
Sakspapir del 2 (PDF, 19 MB)
.
07.05.2013Sakspapir (PDF, 8 MB)Møteprotokoll (PDF, 33 kB)
Vedlegg 1: Årsrekneskap 2012 (PDF, 2 MB)
Vedlegg 2: Årsmelding 2012 (PDF, 8 MB)
.
04.06.2013Sakspapir (PDF, 11 MB)Møteprotokoll (PDF, 225 kB)
Vedlegg: Finansrapportering I - 2013 (PDF, 4 MB)
.
18.06.2013Sakspapir (PDF, 23 MB)Møteprotokoll (PDF, 35 kB)
.
20.08.2013Sakspapir (PDF, 17 MB)Møteprotokoll (PDF, 32 kB)
Vedlegg: Skodje i regional kulturminneplan (PDF, 122 kB)
Vedlegg: Innspel til regional delplan (PDF, 76 kB)
.
10.09.2013Sakspapir (PDF, 18 MB)Møteprotokoll (PDF, 66 kB)
Sak 46 vedl. 1 - Rapport driftsgjennomgang (PDF, 417 kB)
Sak 46 vedl. 2 - Notat adm. organisering og org.struktur (PDF, 131 kB)
Sak 46 vedl. 3 - Rapport frå Deloitte (PDF, 2 MB)
Sak 46 vedl. 4 - Rapport frå Deloitte - vedlegg (PDF, 2 MB)
Sak 46 vedl. 5 - Notat eigedomsforvaltning (PDF, 73 kB)
Sak 46 vedl. 6 - Notat sjølvkost (PDF, 469 kB)
Sak 49 vedl. 1 - Forskrift ÅRIM (PDF, 123 kB)
Sak 51 vedl. 38 - Brosjyre Namnsetjing av gater og vegar (PDF, 512 kB)
.
15.10.2013Sakspapir (PDF, 10 MB)Møteprotokoll (PDF, 43 kB)
Sak 56 vedl. 1 - Forslag til planprogram (PDF, 2 MB)
Sak 59 vedl. 1 - Regional delplan for folkehelse 2014-2017 (PDF, 14 MB)
.
05.11.2013Sakspapir (PDF, 8 MB)Møteprotokoll (PDF, 35 kB)
.
12.11.2013Sakspapir (PDF, 8 MB)Møteprotokoll (PDF, 23 kB)
.
26.11.2013Sakspapir (PDF, 18 MB)Møteprotokoll (PDF, 53 kB)
Vedl. til sak 68/13: Sikring av Prestegardsskogen (PDF, 6 MB)
Vedl. til sak 74/13: Rullering av ruspolitisk handlingsplan (PDF, 5 MB)
Vedl. 1 til sak 76/13: Budsj. og øk.plan - Strategidokument (PDF, 3 MB)
Vedl. 2 til sak 76/13: Budsj.- og økonomiplandokument (PDF, 649 kB)
Vedl. 3 til sak 76/13: Budsj. og øk.plan - Betalingsregulativ (PDF, 896 kB)
.
03.12.2013Sakspapir (PDF, 705 kB)Møteprotokoll (PDF, 97 kB)
Vedlegg: Budsjett- og økonomiplandokumentet (PDF, 652 kB)
Vedlegg: Betalingsregulativ (PDF, 744 kB)
Vedlegg: Strategisk økonomiplan 2014-2017 (PDF, 3 MB)
Vedlegg: Innspel (PDF, 9 MB)
Formannskapet 2012
2012  
31.01.2012Sakspapir (PDF, 8 MB)Møteprotokoll (PDF, 295 kB)
Tilleggssak (PDF, 3 MB)
.
06.03.2012Sakspapir (PDF, 2 MB)Møteprotokoll (PDF, 93 kB)
Referatsak (PDF, 475 kB)
.
17.04.2012Sakspapir (PDF, 2 MB)Møteprotokoll (PDF, 66 kB)
.
08.05.2012Sakspapir (PDF, 966 kB)Møteprotokoll (PDF, 191 kB)
Vedlegg 1: Årsmelding 2011 (PDF, 1001 kB)
Vedlegg 2: Årsrekneskap 2011 (PDF, 3 MB)
Vedlegg 3: Årsrekneskap - melding frå revisor (PDF, 2 MB)
Vedlegg 4: Forvaltningsrevisjonsrapport (PDF, 127 kB)
.
05.06.2012SakspapirMøteprotokoll (PDF, 229 kB)
Tilleggssak: Budsjettrevisjon nr. 1 - 2012 (PDF, 3 MB)
.
12.06.2012Sakspapir (PDF, 382 kB)Møteprotokoll (PDF, 194 kB)
Vedlegg: Budsjettrevisjon nr. 1 - 2012 (PDF, 2 MB)
.
18.06.2012Sakspapir (PDF, 2 MB)Møteprotokoll (PDF, 205 kB)
Sakspapir - tilleggssak (PDF, 53 kB)
.
04.09.2012Sakspapir (PDF, 12 MB)Møteprotokoll (PDF, 527 kB)
Vedlegg: ÅRIM - Forskrift om hushaldsavfall (PDF, 3 MB)
.
11.09.2012Sakspapir (PDF, 226 kB)Møteprotokoll (PDF, 63 kB)
.
02.10.2012Sakspapir (PDF, 13 MB)Møteprotokoll (PDF, 271 kB)
.
16.10.2012Sakspapir (PDF, 30 kB)Møteprotokoll (PDF, 21 kB)
.
30.10.2012Sakspapir (PDF, 46 MB)Møteprotokoll (PDF, 29 kB)
Vedlegg: Sak 94 Presentasjon budsjettprosessen (PDF, 210 kB)Vedlegg til møteprotokoll (PDF, 33 kB)
.
06.11.2012Sakspapir (PDF, 15 MB)Møteprotokoll (PDF, 39 kB)
Ekstrasak (PDF, 138 kB)
.
27.11.2012Sakspapir (PDF, 33 kB)Møteprotokoll (PDF, 23 kB)
Perioderapport Oktober (PDF, 2 MB)
.
04.12.2012Sakspapir (PDF, 2 MB)Møteprotokoll (PDF, 377 kB)
Framlegg budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 (PDF, 971 kB)Framlegg frå Skodje AP (PDF, 130 kB)
Betalingsregulativ 2013 (PDF, 351 kB)Vedl. til framlegg frå Skodje AP (PDF, 73 kB)
Korrigering av punkt VII.b.vii i budsjettdokumentet (PDF, 56 kB)
Formannskapet 2011
2011  
11.01.2011Sakspapir (PDF, 4 MB)Møteprotokoll (PDF, 95 kB)
Vedlegg: Forprosjektrapport eKommune Sunnmøre (PDF, 2 MB)
Tilleggssak (PDF, 214 kB)
.
08.02.2011Sakspapir (PDF, 860 kB)Møteprotokoll (PDF, 65 kB)
.
29.03.2011Sakspapir (PDF, 2 MB)Møteprotokoll (PDF, 126 kB)
Vedlegg: Årsrapport 2010 Skatteoppkrevjaren (PDF, 1018 kB)
.
12.04.2011Sakspapir (PDF, 2 MB)Møteprotokoll (PDF, 275 kB)
.
10.05.2011Sakspapir (PDF, 13 MB)Møteprotokoll (PDF, 2 MB)
Tilleggssak 1 (PDF, 4 MB)
Tilleggssak 2 og 3 (PDF, 6 MB)
.
07.06.2011Sakspapir (PDF, 3 MB)Møteprotokoll (PDF, 433 kB)
Vedlegg 1: Årsrekneskap 2010 (PDF, 2 MB)
Vedlegg 2: Årsmelding 2010 (PDF, 3 MB)
Vedlegg 3: Årsmeldingar 2010 (råd for funksjonshemma, eldrerådet og ungdomsrådet) (PDF, 965 kB)
Vedlegg 4: Kyrkjeleg samhandlingsprosjekt (PDF, 536 kB)
Vedlegg 5: Busjettrevisjon - saksprotokoll eldrerådet 01.06.2011 (PDF, 104 kB)
.
16.06.2011Sakspapir (PDF, 59 kB)Møteprotokoll (PDF, 381 kB)
Vedlegg 1: Årsrekneskap 2010 (PDF, 32 MB)
Vedlegg 2: Revisjonsmelding (PDF, 2 MB)
Vedlegg 3: Årsmelding 2010 (PDF, 3 MB)
Vedlegg 4: Årsmeldingar 2010 (råd for funksjonshemma, eldrerådet og ungdomsrådet) (PDF, 965 kB)
.
21.06.2011Tilleggssak (PDF, 2 MB)Møteprotokoll (PDF, 850 kB)
.
25.07.2011Sakspapir (PDF, 468 kB)
.
06.09.2011Sakspapir (PDF, 926 kB)Møteprotokoll (PDF, 92 kB)
Vedlegg 1: Delegeringsreglement (PDF, 106 kB)
Vedlegg 2: Møtereglement (PDF, 99 kB)
.
11.10.2011Sakspapir (PDF, 2 MB)Møteprotokoll (PDF, 177 kB)
.
17.10.2011Sakspapir (PDF, 75 kB)Møteprotokoll (PDF, 29 kB)
.
01.11.2011Sakspapir (PDF, 982 kB)Møteprotokoll (PDF, 184 kB)
Tilleggssaker (PDF, 2 MB)
Vedlegg 1: Bustadsosial handlingsplan (PDF, 404 kB)
Vedlegg 2: Temaplan for barnehageområdet (PDF, 2 MB)
.
08.11.2011Sakspapir (PDF, 50 kB)
Vedlegg: Salgsprospekt (PDF, 11 MB)
.
29.11.2011Sakspapir (PDF, 2 MB)Møteprotokoll (PDF, 339 kB)
Vedlegg 1: Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 (PDF, 406 kB)
Vedlegg 2: Gebyrregulativ (PDF, 464 kB)
Formannskapet 2008
  
15.01.2008Sakspapir (PDF, 4 MB)Møteprotokoll (PDF, 2 MB)
Tilleggssak (PDF, 311 kB)
Vedlegg 1: Lønspolitisk plan (PDF, 2 MB)
Vedlegg 2: Møtereglement (PDF, 5 MB)
.
05.02.2008Sakspapir (PDF, 2 MB)Møteprotokoll (PDF, 365 kB)
.
26.02.2008Sakspapir (PDF, 23 MB)Møteprotokoll (PDF, 2 MB)
Vedlegg: Årsrekneskap og årsmelding for skatteoppkrevjaren (PDF, 107 kB)
.
11.03.2008Sakspapir (PDF, 2 MB)Møteprotokoll (PDF, 259 kB)
.
01.04.2008Sakspapir (PDF, 7 MB)Møteprotokoll (PDF, 819 kB)
Tilleggssak (PDF, 5 MB)
.
22.04.2008Sakspapir (PDF, 7 MB)Møteprotokoll (PDF, 955 kB)
Tilleggssak (PDF, 4 MB)
Vedlegg 1: Årsmelding 2007 (PDF, 440 kB)
Vedlegg 2: Rekneskap 2007 (PDF, 16 MB)
.
20.05.2008Sakspapir (PDF, 11 MB)Møteprotokoll (PDF, 3 MB)
Tilleggssaker (PDF, 3 MB)
Vedlegg: Perioderekneskap for april 2008 (PDF, 2 MB)
.
03.06.2008Sakspapir (PDF, 419 kB)Møteprotokoll (PDF, 465 kB)
.
24.06.2008Sakspapir (PDF, 10 MB)Møteprotokoll (PDF, 799 kB)
.
26.08.2008Sakspapir del 1 (PDF, 19 MB)Møteprotokoll (PDF, 3 MB)
.Sakspapir del 2 (PDF, 19 MB)
09.09.2008Sakspapir (PDF, 3 MB)Møteprotokoll (PDF, 288 kB)
.
30.09.2008Sakspapir del 1 (PDF, 19 MB)Møteprotokoll (PDF, 2 MB)
Sakspapir del 2 (PDF, 4 MB)
.
21.10.2008Sakspapir (PDF, 14 MB)Møteprotokoll (PDF, 2 MB)
Vedlegg: Perioderekneskap for september 2008 (PDF, 160 kB)
.
18.11.2008Sakspapir (PDF, 14 MB)Møteprotokoll (PDF, 767 kB)
Vedlegg: Barneverntenesta i Storfjorden - rapport (PDF, 986 kB)
.
02.12.2008Sakspapir (PDF, 6 MB)
Vedlegg 1: Gebyrregulativ (PDF, 4 MB)Møteprotokoll (PDF, 2 MB)
Vedlegg 2: Budsjett og økonomiplan (PDF, 415 kB)
   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Regelverk i Noreg