Saksdokument for kommunestyret

Kommunestyret 2014
2014  
11.02.2014Sakspapir (PDF, 24 MB)Møteprotokoll (PDF, 32 kB)
Vedlegg til sak 2/14: Forslag til planprogram 21.1.2014 (PDF, 2 MB)
Vedlegg til sak 2/14: Møter i arbeidsgruppene (PDF, 31 kB)
.
11.03.2014Sakspapir (PDF, 8 MB)Møteprotokoll (PDF, 81 kB)
Interpellasjon frå Skodje Venstre (PDF, 316 kB)
.
08.04.2014Sakspapir (PDF, 21 MB)Møteprotokoll (PDF, 987 kB)
Sak 12/14: Vedlegg (PDF, 8 MB)
Sak 12/14: Notat frå ordføraren - Grunngjeving for eigengodkjenning (PDF, 201 kB)
Sak 12/14: Diverse dokument (PDF, 12 MB)
Sak 11/14: Uttale frå Stette skule (PDF, 19 kB)
Sak 11/14: Uttale frå Valle skule (PDF, 175 kB)
.
06.05.2014Sakspapir (PDF, 114 kB)Møteprotokoll (PDF, 69 kB)
Sak 11/14: Innspel frå Delta - tenesteutsetting reinhald (PDF, 13 kB)
Sak 11/14: Innspel frå Fagforbundet - tenesteutsetting reinhald (PDF, 13 kB)
Temamøte: Skodje i vekst 6. mai (PDF, 458 kB)
.
11.06.2014Sakspapir (PDF, 6 MB)Møteprotokoll (PDF, 86 kB)
.
24.06.2014Sakspapir (PDF, 26 MB)Møteprotokoll (PDF, 130 kB)
Vedlegg til sak 38/14: Årsmelding 2013 (PDF, 4 MB)
Vedlegg til sak 38/14: Årsrekneskap 2013 (PDF, 706 kB)
Vedlegg til sak 38/14: Uttale frå kontrollutvalet (PDF, 932 kB)
Interpellasjon frå Skodje Venstre (PDF, 14 kB)
Sak 33/14: Felles uttale frå Skodje Høgre og Skodje Venstre (PDF, 28 kB)
Tilleggssak 41/14: Reguleringsplan for Honningdalsvågen (PDF, 18 MB)
.
09.09.2014Sakspapir (PDF, 3 MB)Møteprotokoll (PDF, 382 kB)
.
14.10.2014Sakspapir (PDF, 12 MB)Møteprotokoll (PDF, 455 kB)
Perioderapport august 2014 (MHT, 9 MB)
Ekstrasaker (PDF, 13 MB)
.
28.10.2014Innkalling til ekstraordinært møte kommunereform NB! Tidspunkt er kl 17.00 (PDF, 431 kB)Møtereferat (PDF, 587 kB)
.
10.11.2014Innkalling til folkemøte kring sak om framtidig skulestruktur i Skodje kommune (PDF, 423 kB)
.
11.11.2014Sakspapir (PDF, 6 MB)Møteprotokoll (PDF, 604 kB)
Perioderapport september (MHT, 9 MB)
.
25.11.2014Innkalling til arbeidsmøte/dialogmøte (PDF, 2 MB)
.
16.12.2014Sakspapir (PDF, 11 MB)Møteprotokoll (PDF, 899 kB)
Perioderapport oktober (MHT, 9 MB)
Høyringsuttalar til sak 71/14: Budsjett og økonomiplan (PDF, 2 MB)
Sak 71/14: Budsjett og økonomiplan - korrigert skjema 1B (PDF, 43 kB)
Kommunestyret 2013
2013  
12.02.2013Sakspapir (PDF, 2 MB)Møteprotokoll (PDF, 62 kB)
Tilleggssak (PDF, 33 kB)
.
19.03.2013Sakspapir (PDF, 5 MB)Møteprotokoll
Tilleggssaker
.
23.04.2013Sakspapir (PDF, 26 MB)Møteprotokoll (PDF, 44 kB)
.
21.05.2013Sakspapir (PDF, 18 MB)Møteprotokoll (PDF, 38 kB)
Vedlegg 1: Årsrekneskap 2012 (PDF, 2 MB)
Vedlegg 2: Årsmelding 2012 (PDF, 14 MB)
.
18.06.2013Sakspapir (PDF, 9 MB)Møteprotokoll (PDF, 227 kB)
Vedl. til møteprotokoll (PDF, 18 kB)
.
27.08.2013 (dialogmøte)Møteinnkalling (PDF, 18 kB)
Rapport - gjennomgang total forvaltning (PDF, 686 kB)
Vedl 1: Notat - eval. av adm. org. og org.struktur (PDF, 131 kB)
Vedl 2a: Rapport frå Deloitte (PDF, 2 MB)
Vedl 2b: Rapport frå Deloitte - vedlegg (PDF, 2 MB)
Vedl 3: Notat om eigedomsforvaltning (PDF, 73 kB)
Vedl 4: Notat om sjølvkostprinsipp (PDF, 469 kB)
.
03.09.2013Sakspapir (PDF, 12 MB)Møteprotokoll (PDF, 27 kB)
.
05.09.2013 (temamøte)Møteinnkalling (PDF, 24 kB)
.
24.09.2013Sakspapir del 1 (PDF, 16 MB)Møteprotokoll (PDF, 60 kB)
Sakspapir del 2 (PDF, 23 MB)
.
29.10.2013Sakspapir (PDF, 9 MB)Møteprotokoll (PDF, 82 kB)
Sak 44: Vedlegg (PDF, 21 MB)
Sak 44: Tilleggsdokument og endringsforslag (PDF, 25 MB)
Sak 46: Vedlegg 1 - Framlegg til planprogram (PDF, 2 MB)
.
19.11.2013Sakspapir (PDF, 8 MB)Møteprotokoll (PDF, 26 kB)
Strategidokument 2014-2027 (PDF, 3 MB)
.
17.12.2013Sakspapir del 1 (PDF, 17 MB)Møteprotokoll (PDF, 154 kB)
Sakspapir del 2 (PDF, 16 MB)
Vedl. 1: Strategisk økonomiplan 2014-2017 (PDF, 3 MB)
Vedl. 2: Budsjettdokument (PDF, 676 kB)
Vedl. 3: Betalingsregulativ 2014 (PDF, 744 kB)
Vedl. 4: Diverse innspel (PDF, 10 MB)
Vedl. 4b: Nye innspel pr. 16.12.2013 (PDF, 5 MB)
Kommunestyret 2012
2012  
14.02.2012Sakspapir (PDF, 4 MB)Møteprotokoll (PDF, 44 kB)
Vedlegg 1: Planprogram (PDF, 418 kB)
Vedlegg 2: Temaveileder - Barn og unge og planlegging etter PBL (PDF, 629 kB)
Vedlegg 3: Oppfølging av vedtak (PDF, 729 kB)
.
27.03.2012Sakspapir (PDF, 8 MB)Møteprotokoll (PDF, 159 kB)
.
24.04.2012Sakspapir (PDF, 2 MB)Møteprotokoll (PDF, 67 kB)
Vedlegg 1 til arbeidsmøte: Utviklingstrekk og status (PDF, 393 kB)
Vedlegg 2 til arbeidsmøte: Veileder kommunal planstrategi (PDF, 5 MB)
Vedlegg 3 til arbeidsmøte: Nasjonale forventninger (PDF, 4 MB)
Vedlegg 4 til arbeidsmøte: Kommuneplan for Skodje 2007-2017 (PDF, 5 MB)
.
22.05.2012Sakspapir (PDF, 724 kB)Møteprotokoll (PDF, 87 kB)
Vedlegg 1: Årsmelding 2011 (PDF, 1001 kB)
Vedlegg 2: Årsrekneskap 2011 (PDF, 3 MB)
.
29.05.2012Sakspapir - Informasjons- og arbeidsmøte (PDF, 26 kB)
Vedlegg 1: Kommunekompasset - evaluering (PDF, 972 kB)
Vedlegg 2: Framlegg til styringskort (PDF, 77 kB)
.
19.06.2012Sakspapir (PDF, 33 MB)Møteprotokoll (PDF, 1018 kB)
.
26.06.2012Sakspapir (PDF, 12 MB)Møteprotokoll (PDF, 807 kB)
Sakspapir - tillegg (PDF, 334 kB)
Vedlegg: Kommunal planstrategi (PDF, 3 MB)
.
18.09.2012Sakspapir (PDF, 6 MB)Møteprotokoll (PDF, 49 kB)
Vedlegg - notat barnehage (PDF, 59 kB)
Sakspapir - tillegg (PDF, 316 kB)
.
16.10.2012Sakspapir (PDF, 4 MB)Møteprotokoll (PDF, 33 kB)
Sakspapir - tillegg (PDF, 39 kB)
.
13.11.2012Sakspapir (PDF, 14 MB)Møteprotokoll (PDF, 30 kB)
Drøftingsdokument budsjett 2013 (PDF, 501 kB)
.
20.11.2012Sakspapir (PDF, 9 MB)Møteprotokoll (PDF, 32 kB)
.
18.12.2012Sakspapir (PDF, 10 MB)Møteprotokoll (PDF, 429 kB)
Vedlegg sak 81/12 Stettetunnellen (PDF, 768 kB)Forslag budsjett Skodje arbeiderparti (PDF, 2 MB)
Sakspapir - tillegg (PDF, 4 MB)
Vedlegg tilleggssak 84/12 Høyringsdokument (PDF, 3 MB)
Kommunestyret 2011
2011  
25.01.2011Sakspapir del 1 (PDF, 3 MB)Møteprotokoll (PDF, 141 kB)
Sakspapir del 2 (PDF, 2 MB)
Vedlegg: Forprosjektrapport eKommune Sunnmøre (PDF, 2 MB)
Tilleggssak (PDF, 729 kB)
.
22.02.2011Sakspapir (PDF, 719 kB)Møteprotokoll (PDF, 94 kB)
Tilleggssak (PDF, 182 kB)
.
12.04.2011Sakspapir (PDF, 2 MB)Møteprotokoll (PDF, 2 MB)
Vedlegg: Årsrapport skatteoppkrevjaren (PDF, 8 MB)
Vedlegg: Mulighetsanalyse Stette oppvekstsenter (PDF, 4 MB)
Vedlegg: Notat - behov for barnehageplassar (PDF, 2 MB)
.
31.05.2011Sakspapir (PDF, 14 MB)Møteprotokoll (PDF, 962 kB)
.
21.06.2011Sakspapir (PDF, 3 MB)Møteprotokoll (PDF, 2 MB)
Vedlegg 1: Budsjettrevisjon - saksprotokoll eldrerådet 01.06.2011 (PDF, 104 kB)
Vedlegg 2: Årsrekneskap 2010 (PDF, 32 MB)
Vedlegg 3: Revisjonsmelding (PDF, 2 MB)
Vedlegg 4: Årsmelding 2010 (PDF, 3 MB)
Vedlegg 5: Årsmeldingar 2010 (råd for funksjonshemma, eldrerådet, ungdomsrådet) (PDF, 965 kB)
Vedlegg 6: Kyrkjeleg samhandlingsprosjekt (PDF, 536 kB)
Tilleggssak (PDF, 2 MB)
.
20.09.2011Sakspapir (PDF, 12 MB)Møteprotokoll (PDF, 111 kB)
Vedlegg 1: Nytt delegeringsreglement (PDF, 106 kB)
Vedlegg 2: Gjeldande delegeringsreglement (PDF, 64 kB)
Vedlegg 3: Nytt møtereglement (PDF, 99 kB)
Vedlegg 4: Gjeldande møtereglement (PDF, 69 kB)
.
04.10.2011Sakspapir (PDF, 3 MB)Møteprotokoll (PDF, 95 kB)
Vedlegg - rundskriv frå KRD (PDF, 2 MB)
.
25.10.2011Sakspapir del 1 (PDF, 3 MB)Møteprotokoll (PDF, 78 kB)
Sakspapir del 2 (PDF, 1009 kB)
Vedlegg: Perioderapport august 2011 (PDF, 278 kB)
.
15.11.2011Sakspapir (PDF, 2 MB)Møteprotokoll (PDF, 139 kB)
Vedlegg 1: Bustadsosial handlingsplan (PDF, 404 kB)
Vedlegg 2: Temaplan for barnehageområdet (PDF, 2 MB)
Tilleggssak (PDF, 49 kB)
Vedlegg til tilleggssak: Salgsprospekt (PDF, 11 MB)
.
13.12.2011Sakspapir (PDF, 4 MB)Møteprotokoll (PDF, 81 kB)
Vedlegg 1: Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 (PDF, 406 kB)
Vedlegg 2: Gebyrregulativ (PDF, 464 kB)
Vedlegg 3: Anleggsplan - handlingsprogram 2012-2016 (PDF, 2 MB)
Vedlegg 4: Anleggsplan - langsiktig del (PDF, 4 MB)
   

Kontaktinformasjon

Skodje kommune
Nihusvegen 3
6260 Skodje
E-post : postmottak@skodje.kommune.no
Telefon
: 70 24 40 00

Mobil
: Beredskap Teknisk: 99 29 66 35 Beredskap Barnevern 91 91 19 66
Org.nr.
: 964 980 454
Kontonr.
: 4212 23 24936
Kommunenr.
: 1529
Opningstid
: Må/ty/to/fr kl. 9-14. On kl.10-14.

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss

Skriftstørrelse

a - a - a
Regelverk i Noreg