• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknadsskjema for følgjekort

FØLGJEKORT FOR FUNKSJONSHEMMA
RETNINGSLINER
GJELDANDE FRÅ 01.04.2001


1. Formål
Ordninga med følgjekort skal vere eit verkemiddel for å førebyggje isolasjon og
dermed medverke til auka livskvalitet for den funksjonshemma. Ordninga med
følgjekort vil omfatte personar som har ei funksjonshemming som vil vare minst 2-3
år. Ordninga vert vedteken og administrert av bustadkommunen, men er gyldig for heile landet på dei stadane som aksepterer ordninga.


2. Funksjonshemming
Med funksjonshemming meiner ein at det er eit mishøve mellom individet sine
føresetnader, og krav frå miljøet og samfunnet si side til funksjon på område som er vesentlege for å etablere og halde ved lag eit sjølvstendig og sosialt tilvere.


3. Følgje
Følgje er den som til ei kvar tid er med den funksjonshemma for at vedkomande skal kunne oppnå målet med ordninga.


4. Følgjekort
Eit følgjekort er eit dokument i form av eit kort som vert skrive ut til den
funksjonshemma. Følgjekortet skal gje den funksjonshemma sitt følgje fritt tilgjenge til offentlege kultur- og fritidsarrangement og offentlege transportmiddel som den
funksjonshemma ikkje kunne ha delteke i eller nytta utan følgje. Følgjekortet vert
skrive ut gratis av den kommunen søkjaren bur i, og nedre aldersgrense for søkjarar er normalt 8 år.


5. Søknad
Den funksjonshemma søkjer heimstadkommunen.
Søknaden skal innehalde passfoto. Ved behov kan ein innhente utsegn frå
primærlege, legespesialist, offentleg helseinstitusjon eller kommunen sin helse- og sosialetat om at søkjaren treng følgje.


6. Periode
Kommunen vurderer kor lenge kortet skal vare når det vert skrive ut, perioden kan
vere tidsavgrensa eller varig. Det skal stå på kortet kor lenge det varer.

7. Bruksområde
Følgjekortet gjeld som tilgjenge til dei aktivitetar, bygningar, transportmiddel m.m. som aksepterer ordninga. Det offentleg fastsette symbolet bør setjast opp på stader som aksepterer ordninga. Ordninga er landsdekkjande og kan brukast over kommune- og
fylkesgrensene.

8. Klage
Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om følgjekort vert å sjå på som enkeltvedtak. Dette vedtaket kan med heimel i Forvaltningslova § 28, 2. ledd klagast inn til det kommunale klageorganet.

Personopplysningar
/
/
Er behovet for følgjekort
*
Grunngjeving
Behov for følgje
Vedlegg
Bilete av søkjar kan leggast ved her:
NB! Alle opplysningar av sensitiv karakter må ettersendast per post (legeerklæring)
Filnavn
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Vennligst vent...

Loader
Skjemaeier: Skodje kommune | Telefon: 70 24 40 00 | Epost: postmottak@skodje.kommune.no 
Denne siden bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler lagrer opplysninger i din nettleser til statistikkformål og for å forbedre funksjonaliteten til nettsiden. For detaljerte opplysninger om vår bruk av informasjonskapsler, klikk Hjelp.
Lukk
Hjelp
Under finner du en oversikt over informasjonskapslene som benyttes på siden. Ved å benytte denne nettsiden samtykker du til at informasjonskapslene lagres i din nettleser. Om du ikke samtykker må du stille inn din nettleser til å ikke akseptere lagring av informasjonskapsler. Dette kan gå ut over funksjonaliteten på nettsiden.
Bruk av informasjonskapsler reguleres av ekomlovens §2-7b.
ASP.NET_SessionId:Brukes av ASP.NET for å identifisere hver enkelt bruker.
GodkjentCookies:Brukes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler.
_ga:Brukes av Google Analytics for å skille hver enkelt bruker.