• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Grunnlag for utrekning av ansiennitet

Hugseregler (ansiennitetsreglane er regulert i HTA § 12)

• Ved nytilsetjingar skal ansiennitetsskjema alltid leggjast ved arbeidsavtalen, då ansiennitet direkte kan påverke årsløna til vedkomande.
 
• Medarbeidaren er sjølv ansvarleg for å leggje fram dokumentasjon for tidligare arbeidspraksis, og det er berre det som er dokumentert som kan takast med i ansiennitetsberekninga. Arbeid hjå privatpersonar, t.d. dagmamma, må dokumenterast med likningsattest.

• Ansiennitet bereknast frå det tidspunkt dokumentasjon er framlagt. Dokumentasjon som blir gitt på eit seinare tidspunkt, blir rekna med frå det tidspunkt nytt ansiennitetsskjema med ny dokumentasjon blir levert.
 
• Lønsansiennitet gjeld frå fylte 18 år..
 
* Ansiennitetsdatoen gjeld frå den 1. i måneden.

* Ansiennitet bereknast i heile måneder (deler av måneder strykes).

• Verneplikt medreknast i lønsansienniteten.

• Ved endring av stilling som følgje av utdanning og/eller endra arbeidsoppgåver, blir tidligare fastsatt lønsansiennitet vidareført.

• Fråver utan løn i høve nedkomst og adopsjon, reknast med inntil 2 år i lønsansienniteten.

Det er ulike ansiennitetsreglar for ufaglærte og høgare løna medarbeidarar.

1. Ufaglærte.
Ved tilsetjing i stillingskode med den sentralt fastsatte garantiløna for ufaglærte, blir
all tidlegare privat og offentleg teneste godskrive i lønsansienniteten.

Som privat teneste reknast også arbeid i heimen med inntil 6 år (husmoransiennitet).

2. Faglærte og høgare løna medarbeidarar.
Ved tilsetjing i stillingar som har høgare garantiløn enn ufaglærte,
blir det godskrive offentleg teneste fullt ut.

I tillegg godskrivast lønsansiennitet for tidlegare privat teneste som er relevant for
stillinga.

Omsorgsteneste godskrivast med inntil 3 år. Med omsorgsteneste meinast omsorg for barn eller pleie av eldre eller sjuke.

Fagarbeidar med avlagt fagprøve, får verdiskapnings-/praksisdelen av læretida medregna i lønsansienniteten.  Dokumenterast ved kopi av lærlingekontrakt.
 
 

N.B.: For samme tidsrom blir det ikkje gitt lønnsansiennitet etter fleire høve t.d. arbeidsforhold.

*
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Vennligst vent...

Loader
Skjemaeier: Skodje kommune | Telefon: 70 24 40 00 | Epost: postmottak@skodje.kommune.no 
Denne siden bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler lagrer opplysninger i din nettleser til statistikkformål og for å forbedre funksjonaliteten til nettsiden. For detaljerte opplysninger om vår bruk av informasjonskapsler, klikk Hjelp.
Lukk
Hjelp
Under finner du en oversikt over informasjonskapslene som benyttes på siden. Ved å benytte denne nettsiden samtykker du til at informasjonskapslene lagres i din nettleser. Om du ikke samtykker må du stille inn din nettleser til å ikke akseptere lagring av informasjonskapsler. Dette kan gå ut over funksjonaliteten på nettsiden.
Bruk av informasjonskapsler reguleres av ekomlovens §2-7b.
ASP.NET_SessionId:Brukes av ASP.NET for å identifisere hver enkelt bruker.
GodkjentCookies:Brukes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler.
_ga:Brukes av Google Analytics for å skille hver enkelt bruker.