• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling

Frå 1. mai 2015 skal ingen husholdningar betale meir enn 6% av inntekta si for en barnehageplass, begrensa oppad til maksimalpris. Inntektsgrensa frå august 2018 er kr 533 500,-
Frå 1. august 2018 har alle 3, 4- og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, som bor i husholdninger med inntekt på 533 500 kroner eller lavere, rett til å få 20 timers gratis oppholdstid i barnehage per veke. 

Føresett som søkjer må bu på same folkeregistrerte adresse som barnet.

Vedtak om redusert foreldrebetaling kan givast for eitt barnehageår om gongen. Føresette som har behov for reduksjon i betalingssats
må difor sende inn søknad for kvart barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt.

Berekningsgrunnlag:
Berekningsgrunnlaget for redusert foreldrebetaling er hushaldninga si samla personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Bor eit
barn fast hos begge føresette, skal foreldrebetalinga bereknast ut frå inntekta til den føresette som har samme folkeregisteradresse
som barnet. Det vil seie at berekningsgrunnlaget er inntekt frå føresett som søkjer og eventuell ektefelle/sambuar/reg. partner, sjølv om denne ikkje er føresett til barnet.

Dokumentasjon:
Dokumentasjonskrav for inntektsberekning er siste års sjølvmelding (2017).
Dersom søkjarar har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikkje står på den førehandsutfylte sjølvmeldinga er ein pliktig å
opplyse om desse, slik at inntektsgrunnlaget vert gjenspegla i den faktiske skattepliktige person- og kapitalinntekta. Skattepliktige
kapitalinntekter er m.a. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved sal av eigendom og lausøyre, leigeinntekter, bruksrettar i kapital og
vederlagsfri bruk av andre sine eigedelar.

For søknader som kjem inn innan fristen vil reduksjon i foreldrebetaling gjelde frå 15.08.18 og ut barnehageåret. Det er mogeleg å søke om reduskjon undervegs i barnehageåret. Reduksjonen vil då gjelde frå førstkomande betalingstermin etter at vedtak om reduksjon er gjort. Søknader vert ikkje ferdigbehandla før tilstrekkeleg dokumentasjon er innlevert.

Søknadsfrist barnehageåret 2018-19 er 10.06.2018

Alle søknadane blir vurderte individuelt

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Vennligst vent...

Loader
Skjemaeier: Skodje kommune | Telefon: 70 24 40 00 | Epost: postmottak@skodje.kommune.no 
Denne siden bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler lagrer opplysninger i din nettleser til statistikkformål og for å forbedre funksjonaliteten til nettsiden. For detaljerte opplysninger om vår bruk av informasjonskapsler, klikk Hjelp.
Lukk
Hjelp
Under finner du en oversikt over informasjonskapslene som benyttes på siden. Ved å benytte denne nettsiden samtykker du til at informasjonskapslene lagres i din nettleser. Om du ikke samtykker må du stille inn din nettleser til å ikke akseptere lagring av informasjonskapsler. Dette kan gå ut over funksjonaliteten på nettsiden.
Bruk av informasjonskapsler reguleres av ekomlovens §2-7b.
ASP.NET_SessionId:Brukes av ASP.NET for å identifisere hver enkelt bruker.
GodkjentCookies:Brukes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler.
_ga:Brukes av Google Analytics for å skille hver enkelt bruker.