• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Teieplikt - erklæring for tilsette - helsepersonell

Personopplysningar
/

Eg forstår:

 • at eg i mi stilling i Skodje kommune kan få tilgang til informasjon som ikkje må bli kjend for uedkomande. Dette omfattar mellom anna sensitive personopplysingar og informasjon om svake sider og tryggleikstilhøve som vert avdekt/avslørt i gjennomførte risikovurderingar.
 • at mitt engasjement i Skodje kommune krev ansvarskjensle og lojalitet, og respekt for vern om informasjon og andre verdiar.

Eg forpliktar meg til

 • å ha kjennskap til forvaltningslova § 13
 • å ha teieplikt for dei forhold lova pålegg teieplikt om
 • å vise aktsemd i behandlinga av alle oppgåver eg gjer i Skodje kommune
 • å halde tett om alle opplysningar og tilhøve som eg får kjennskap til gjennom mi stilling i Skodje kommune
 • å vise aktsemd i min omtale av Skodje kommune

Eg er klar over at

 • forsettleg eller aktlaust brot på denne teieplika kan medføre straffeansvar, jf. straffelova § 121 - for autorisert helsepersonell gjeld helsepersonellova § 67
 • teieplikt gjeld også etter at eg har slutta i Skodje kommune

Helsepersonellova § 21 - gjeldande for autorisert helsepersonell:

 • "Helsepersonell skal hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysningar om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell"

 

Eg er kjend med innhaldet i teieplikta *

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslova) § 13 – taushetsplikt:

”Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:

 1. noens personlige forhold
 2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

 

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysningar røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi forskrifter om hvilke opplysninger som kan reknes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysningar om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om  vilkårene for å kunne gi slike opplysninger.”

 

 

Straffelova §121 – straff:

”Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

 

Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning eller utnytter han i slik hensikt på annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes. Det samme gjelder når det foreligger andre særdeles skjerpende omstendigheter.

 

Denne bestemmelse rammer også taushetsbrudd m.m. etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.”

 

Helsepersonellova § 67 – straff:

”Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser i loven eller i medhold av den, straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder.

 

Offentlig påtale finner sted hvis almenne hensyn krever det eller etter begjæring fra Statens helsetilsyn.”

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Vennligst vent...

Loader
Skjemaeier: Skodje kommune | Telefon: 70 24 40 00 | Epost: postmottak@skodje.kommune.no 
Denne siden bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler lagrer opplysninger i din nettleser til statistikkformål og for å forbedre funksjonaliteten til nettsiden. For detaljerte opplysninger om vår bruk av informasjonskapsler, klikk Hjelp.
Lukk
Hjelp
Under finner du en oversikt over informasjonskapslene som benyttes på siden. Ved å benytte denne nettsiden samtykker du til at informasjonskapslene lagres i din nettleser. Om du ikke samtykker må du stille inn din nettleser til å ikke akseptere lagring av informasjonskapsler. Dette kan gå ut over funksjonaliteten på nettsiden.
Bruk av informasjonskapsler reguleres av ekomlovens §2-7b.
ASP.NET_SessionId:Brukes av ASP.NET for å identifisere hver enkelt bruker.
GodkjentCookies:Brukes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler.
_ga:Brukes av Google Analytics for å skille hver enkelt bruker.